(Baohatinh.vn) - Sáng nay (28/12), BTV Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn thành phố học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 4

Sáng nay (28/12), BTV Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn thành phố học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

cac dia phuong don vi xay dung chuong trinh hanh dong thuc hien nghi quyet tw 4

Tại hội nghị, cán bộ cốt cán trong toàn thành phố được nghe quán triệt Nghị quyết 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết 05-NQ/TW về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận xây dựng chương trình hành động và kế hoạch quán triệt các nghị quyết trong toàn Đảng bộ; tổ chức cho cán bộ, đảng viên thảo luận và viết bài thu hoạch, liên hệ thực tiễn của thành phố, địa phương, đơn vị và nhiệm vụ của bản thân để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái; định hướng giải pháp để tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập kinh tế quốc tế, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

cac dia phuong don vi xay dung chuong trinh hanh dong thuc hien nghi quyet tw 4

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ cơ bản, nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng năm 2017 và những năm tiếp theo.

Bí thư Thành uỷ yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện các nghị quyết.

Trước mắt, tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, để đề ra các mục tiêu, giải pháp sát đúng, phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11 ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017; tăng cường các biện pháp quản lý thị trường, bình ổn giá, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh cải cách hành chính, quản lý trật tự đô thị; đấu tranh phòng chống tội phạm; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân vui tết, đón xuân.

*Sáng 28/12, BTV Huyện uỷ Thạch Hà tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII.

cac dia phuong don vi xay dung chuong trinh hanh dong thuc hien nghi quyet tw 4

Tại hội nghị, cán bộ cốt cán trong toàn huyện được nghe quán triệt Nghị quyết 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết 05-NQ/TW về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

cac dia phuong don vi xay dung chuong trinh hanh dong thuc hien nghi quyet tw 4

Tại hội nghị, lãnh đạo Thạch Hà yêu cầu các ngành, địa phương học tập và quán triệt các nghị quyết rộng rãi trong cán bộ, đảng viên; tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, công chức; nhân rộng những mô hình mới, kinh nghiệm hay trong xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc trong nhân dân...

Cùng với việc nghe quán triệt các nghị quyết, hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để đội ngũ cán bộ cốt cán thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động thực hiện các nghị quyết.

* Ngày 28/12, Đảng uỷ BĐBP Hà Tĩnh cũng đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII đội ngũ cán bộ cốt cán.

cac dia phuong don vi xay dung chuong trinh hanh dong thuc hien nghi quyet tw 4

Đại tá Trần Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy – Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4

Tại hội nghị, cán bộ cốt cán trong toàn lực lượng được nghe quán triệt Nghị quyết 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết 05-NQ/TW về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

cac dia phuong don vi xay dung chuong trinh hanh dong thuc hien nghi quyet tw 4

Cùng với việc nghe quán triệt các nghị quyết, hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để đội ngũ cán bộ cốt cán thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động thực hiện các nghị quyết.

Tại hội nghị, Đảng uỷ BĐBP Hà Tĩnh yêu cầu đơn vị trong toàn lực lượng tổ chức học tập và quán triệt các nghị quyết rộng rãi trong cán bộ, đảng viên.

* Sáng nay (28/12), BTV Huyện uỷ Nghi Xuân tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

cac dia phuong don vi xay dung chuong trinh hanh dong thuc hien nghi quyet tw 4

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân quán triệt NQ số 04- NQ TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lúi sự suy thoái về tư tưởng chính tri, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận xây dựng chương trình hành động và kế hoạch quán triệt các nghị quyết trong toàn Đảng bộ.

Theo đó, mục tiêu của chương trình hành động giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển biến”; nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về nguy cơ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ nếu không ngăn chặn đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

cac dia phuong don vi xay dung chuong trinh hanh dong thuc hien nghi quyet tw 4

Trên cơ sở những nội dung nghị quyết đã được quán triệt, lãnh đạo Nghi Xuân yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, nhằm tạo bước chuyển biến về chất trong rèn luyện bản thân, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

PV-CTV


PV-CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]