Emagezine Báo Hà Tĩnh

Hoàng Trung Dũng

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ngày sinh: 21/05/1971

Quê quán: xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Chính trị học

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trần Thế Dũng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ngày sinh: 15/01/1966

Quê quán: xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trần Tiến Hưng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ngày sinh: 08/03/1976

Quê quán: Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trần Tú Anh

Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu Tư Hà Tĩnh

Ngày sinh: 11/09/1969

Quê quán: xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trần Báu Hà

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ngày sinh: 06/05/1972

Quê quán: Xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Nguyễn Đình Hải

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh

Ngày sinh: 20/08/1966

Quê quán: Xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật

Trình độ chính trị: Cao cấp

Võ Hồng Hải

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ngày sinh: 01/05/1964

Quê quán: Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Văn hóa học

Trình độ chính trị: Cử nhân

Hà Văn Hùng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh

Ngày sinh: 20/07/1974

Quê quán: Xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nông nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trương Thanh Huyền

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ngày sinh: 10/01/1972

Quê quán: Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Trình độ chính trị: Cử nhân

Nguyễn Hồng Lĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ngày sinh: 17/11/1969

Quê quán: Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Lê Hồng Nhân

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

Ngày sinh: 11/10/1969

Quê quán: Xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Học viện Lục quân

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trần Nhật Tân

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà

Ngày sinh: 07/11/1977

Quê quán: Xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Viễn thông - Thông tin

Trình độ chính trị: Cao cấp

Dương Tất Thắng

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh

Ngày sinh: 26/03/1976

Quê quán: Xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý

Trình độ chính trị: Cao cấp

Lê Khắc Thuyết

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Ngày sinh: 18/11/1967

Quê quán: Xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Học viện An ninh nhân dân, Thạc sĩ Luật

Trình độ chính trị: Cao cấp

Hà Văn Trọng

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh

Ngày sinh: 15/10/1966

Quê quán: Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

Trình độ chính trị: Cao cấp