Về công tác ở cơ sở, tôi nghe cán bộ, đảng viên phản ánh: Quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQT.Ư4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" vấn đề được nhiều cấp ủy đặt lên bàn nghị sự là hiện tượng đem người tư... làm việc công (!). Ở không ít cơ quan,đơn vị, quá trình đề bạt, tuyển chọn cán bộ chưa minh bạch; hiện tượng chạy chức, chạy quyền, bố trí người thân vào vị trí lãnh đạo còn diễn ra khá nhiều, gây bức xúc trong xã hội.

Sinh hoạt tư tưởng

Chớ đem người tư... làm việc công !

Về công tác ở cơ sở, tôi nghe cán bộ, đảng viên phản ánh: Quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQT.Ư4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" vấn đề được nhiều cấp ủy đặt lên bàn nghị sự là hiện tượng đem người tư... làm việc công (!). Ở không ít cơ quan,đơn vị, quá trình đề bạt, tuyển chọn cán bộ chưa minh bạch; hiện tượng chạy chức, chạy quyền, bố trí người thân vào vị trí lãnh đạo còn diễn ra khá nhiều, gây bức xúc trong xã hội.

Đồng chí B, đảng viên lão thành thẳng thắn:

- Tôi còn nhớ ngay từ năm 1947, Bác Hồ đã nói : chớ đem người tư làm việc công. Việc gì cũng phải công minh, chính trực, không nên vì tư ân, tư huệ, hoặc tư thù, tư oán.Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con bầu bạn, mà kéo vào chức nọ, chức kia.Đối chiếu với những lời dạy của Bác, tôi thấy hiện nay trong thực hiện NQT.Ư 4 chúng ta cần phải ngăn chặn kịp thời tệ chạy chức, đây cũng là một trong những việc quan trọng nhất cần làm để chống tệ nạn tham nhũng, quan liêu.

Bác Hồ dùng thử máy cấy tại trại thí nghiệm lúa thuộc Sở Nông lâm Hà Nội, năm 1960

Thấy đồng chí B nói xong, tôi bèn nêu câu hỏi :

- Vậy theo các đồng chí trong công tác cán bộ, chúng ta phải làm thế nào để tránh được sự chi phối thường gặp như vấn đề tình cảm, thân quen, gắn bó lợi ích, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

Hình như suy nghĩ điều này từ lâu nên vừa nghe tôi hỏi xong, đồng chí Q, cựu chiến binh, sôi nổi:

- Theo tôi, muốn làm được như vậy, cần chú ý khắc phục hai khuynh hướng: một là, không nắm chắc cán bộ vì thiếu đi sâu tìm hiểu, chỉ nghe báo cáo; hai là, không để lẫn lộn giữa tình cảm, lợi ích cá nhân, cục bộ với yêu cầu công việc. Do đó, việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải được các cấp ủy đặc biệt quan tâm, bảo đảm khách quan, công tâm, toàn diện và cụ thể đối với từng trường hợp. Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Tạo điều kiện thu hút những cán bộ trung thực, có tài để họ đóng góp tài năng, tâm huyết vào công việc chung; ngăn ngừa tình trạng chạy chức, chạy quyền. Coi trọng việc giám sát của nhân dân đối với cán bộ, phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác cán bộ.

Đồng chí Q vừa dừng lại, đồng chí K tiếp lời:

-Tôi thấy đồng chí Q nói đúng, cần phải coi trọng năng lực và đạo đức thực tế trong xem xét đề bạt cán bộ; mạnh dạn cất nhắc đúng người, đúng việc và đúng lúc; tin tưởng và dám giao việc cho những cán bộ có đức, có tài. Không để việc bố trí cụ thể một cán bộ nào đó lại trở thành lực cản đối với công việc, gây mất đoàn kết nội bộ; không để xảy ra tình trạng: có những người không được cán bộ và nhân dân tín nhiệm nhưng vẫn cứ được đề bạt, cất nhắc. Sự công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác cán bộ chính là vì lợi ích của Đảng và của nhân dân; làm cho những đánh giá về cán bộ của các cấp ủy với nhân dân ngày càng gần gũi và thống nhất. Có như vậy mới từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ ngang tầm đòi hỏi của tình hình mới, góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện thành công NQT.Ư 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Trung Thực.


Trung Thực.

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]