Cập nhật: 17:16 14/10/2020
(Baohatinh.vn) - Chiều ngày 14/10, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên trù bị.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

Chiều ngày 14/10, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên trù bị.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự phiên trù bị.

Tham dự phiên trù bị có 347 đại biểu chính thức đại diện cho gần 99 ngàn đảng viên, tiêu biểu cho ý chí, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ.

Trong đó có 51 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (đương nhiệm) và 296 đại biểu được bầu tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh thực hiện nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh quyết định triệu tập Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong thời gian 3 ngày, từ ngày 14 đến 16 tháng 10 năm 2020.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

Đại hội sẽ tiến hành các nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại phiên trù bị đại hội sẽ bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng; thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng; thành lập tổ, hướng dẫn thảo luận và tiến hành thảo luận.

Bầu 15 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch và thông qua Quy chế làm việc

Sau phát biểu khai mạc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đại hội gồm 8 đồng chí.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

Đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

... và bầu Đoàn Thư ký đại hội

Tiếp đó, phiên làm việc cũng đã thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của đại hội. Theo Quy chế làm việc, đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; các quyết định của đại hội đều phải được trên một nửa (trên 50%) tổng số đại biểu chính thức của đại hội đồng ý. Các quyết định, điều hành thuộc thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch đại hội phải được trên một nửa (50%) số thành viên Đoàn Chủ tịch tán thành.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong đó khẳng định những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, yếu kém; làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

Đặc biệt, đại hội sẽ thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đại biểu cũng sẽ thảo, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

Đoàn Thư ký Đại hội.

Tiếp đó, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã quán triệt một số nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng, thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đề án nhân sự Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng quán triệt một số nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng

Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, 100% đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với đại biểu bên lề Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội.

Tâm huyết “hiến kế” các nhiệm vụ phát triển KT-XH tỉnh nhà

Tại phiên trù bị, đại hội đã thông qua phương án thành lập tổ thảo luận, hướng dẫn thảo luận và tiến hành thảo luận.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, các tham luận tập trung phân tích những nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà thời gian qua, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

Đại biểu Võ Văn Phúc - Chánh thanh tra tỉnh trình bày tham luận “Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng”.

Trình bày tham luận “Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng”, đại biểu Võ Văn Phúc - Chánh thanh tra tỉnh cho rằng: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, Nhân dân; tăng cường vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong vận động Nhân dân chấp hành các quy định pháp luật, tham gia tích cực vào đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đồng thời có hình thức lên án những người dân cố tình khiếu kiện vì mục đích chống phá.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

Bên cạnh nội dung tham luận, đại biểu Trần Đình Gia - Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh còn góp ý dự thảo chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

Đại biểu Trần Đình Gia - Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh tham luận nội dung "Phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong phát hiện, xử lý tồn đọng, vướng mắc, ổn định tình hình, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân".

Theo đại biểu Trần Đình Gia, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được chuẩn bị công phu, cụ thể, bám sát các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của tỉnh. Các Ban Đảng Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể có khung kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

Nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế về rừng và đất đồi, trong tham luận của mình, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân đề xuất tỉnh cần phát huy lợi thế Vườn Quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - Bí thư Huyện ủy Vũ Quang tham luận với chủ đề: “Phát huy tiềm năng, lợi thế rừng và đất vườn đồi để phát triển kinh tế bền vững”.

Theo đó, cần có những chính sách thu hút đầu tư để sớm hình thành điểm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, khai thác có hiệu quả tiềm năng của Hồ Ngàn Trươi gắn với Vườn Quốc Gia Vũ Quang và Khu căn cứ địa Phan Đình Phùng, hồ Kẻ Gỗ, thác Vũ Môn hướng tới hình thành tour, tuyến du lịch, kết nối với các địa bàn xứng tầm là điểm đến của du lịch miền Trung, gắn với phát triển các thị trấn miền núi theo hướng đô thị xanh, đô thị sinh thái bền vững.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

Đồng chí Thái Phúc Sơn tham luận tại đại hội

Với nội dung tham luận “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư vào địa bàn tỉnh trong điều kiện đại dịch Covid-19”, đại biểu Thái Phúc Sơn – Giám đốc Sở Ngoại vụ cho rằng: Cần tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm năng, chất lượng cao; đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, tăng cường xúc tiến “tại chỗ”, thông qua trực tuyến, có trọng tâm, trọng điểm, thu hút các doanh nghiệp và nhà đầu tư, tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào tỉnh đối với các ngành, lĩnh vực như: Công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ sau thép, dịch vụ cảng biển và logistics; lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, thương mại từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp của các nước, vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Loan, CHLB Đức, Bỉ, Canada...

Đoàn Chủ tịch sẽ điều hành dân chủ, khách quan, đảm bảo đúng quy định

Phát biểu kết thúc phiên trù bị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: Phiên trù bị đã hoàn thành các nội dung đề ra với không khí đồng thuận, trách nhiệm cao.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX hoàn thành phiên trù bị

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu kết thúc phiên làm việc

Đại hội diễn ra trong điều kiện tình mưa bão đang diễn biến phức tạp ở một số tỉnh nên trên tinh thần đoàn kết, chia sẻ, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã quyết định phát động chương trình ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt vào phiên khai mạc chính thức. Với tinh thần tương thân, tương ái, mong đại biểu tham gia ủng hộ.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nội dung và quy chế làm việc đã được thông qua, đề nghị các đại biểu nghiên cứu để thực hiện đúng, nhất là về mặt thời gian, trang phục. Đối với quy chế bầu cử trong Đảng, đây là nội dung đặc biệt quan trọng, nên tuyệt đối không được vi phạm, Đoàn Chủ tịch sẽ điều hành dân chủ, khách quan, đoàn kết và đảm bảo đúng quy định, đề nghị các đại biểu chấp hành nghiêm túc. Đại hội cũng đã thông qua 2 đề án nhân sự, mong đại biểu tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn về 2 đề án, phát huy tối đa dân chủ, trách nhiệm để thực hiện có hiệu quả nhất.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, để đảm bảo thời gian và chương trình làm việc của đại hội, các tham luận cần phải súc tích, chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy tối đa không khí thảo luận, tranh luận.

Sáng mai (15/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ khai mạc phiên chính thức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Danh sách Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX:

1. Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

2. Đồng chí Hoàng Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

3. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

5. Đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

6. Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

7. Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

8. Đồng chí Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy.

9. Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

10. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

11. Đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh.

12. Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.

13. Đồng chí Lê Khắc Thuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh.

14. Đồng chí Lê Hồng Nhân, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng, BCH Quân sự tỉnh.

15. Đồng chí Trương Thanh Huyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Danh sách Đoàn thư ký Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

1. Đồng chí Nguyễn Thanh Điện, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

2. Đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Tỉnh ủy viên – Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh.

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]