Đảng bộ Hà Tĩnh và những chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baohatinh.vn) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua Nghị quyết với nhiều chỉ tiêu quan trọng. Báo Hà Tĩnh trích lược một số chỉ tiêu chính được đại hội biểu quyết thông qua.

0 Bình quân hằng năm kết nạp
Hằng năm, có tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ
>90%
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân
>10%

Cơ cấu kinh tế

0 Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 28 nghìn tỷ đồng
0 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 220 nghìn tỷ đồng
0 GRDP bình quân đầu người trên 110 triệu đồng
0 Thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng
0 Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích bình quân trên 130 triệu đồng/ha
0 Giải quyết việc làm mới cho trên 20 nghìn lao động/năm
0 Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
0 Mỗi năm thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp
0 Kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD
Tốc độ đổi mới công nghệ ;
> 20%
Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm ;
> 1,5%
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ;
>95%
thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ được triển khai dịch vụ công trực tuyến
>80%
Tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa đạt ;
>92%
Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh , trong đó nước đạt tiêu chuẩn đạt
>100%
đạt cơ sở vững mạnh toàn diện
>100%

Thực hiện: Công Ngọc - Thu Hà