(Baohatinh.vn) - Công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp ở TX Hồng Lĩnh chú trọng.

Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp ở TX Hồng Lĩnh chú trọng.

Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng và UBKT đều được hướng dẫn xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát gắn với tình hình thực tế mỗi địa phương, đơn vị, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

UBKT Thị ủy tham mưu Ban Thường vụ xây dựng quy chế thi đua khen thưởng, bảng chấm điểm đối với 3 nhóm đối tượng (đảng ủy xã, phường; đảng ủy khối cơ quan và các chi bộ cơ sở); đồng thời đây là cơ sở để đánh giá khách quan, chính xác kết quả của từng đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng năm.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tăng cường giám sát tại cơ sở.

Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Chỉ thị 22-CT/TU, ngày 22/4/2012 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X), Nghị quyết 17 của Tỉnh ủy (khóa XV) về công tác kiểm tra, giám sát; chăm lo kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp đủ về số lượng, trình độ chuyên môn, trình độ chính trị cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy đã thành lập 17 đoàn kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực quan trọng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) như: tài chính; một số công trình xây dựng cơ bản; công tác cán bộ; cải cách hành chính; xây dựng và chỉnh trang đô thị; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và khắc phục những tồn tại theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”...

Qua kiểm tra, 163 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, 129 đảng viên vi phạm, thi hành kỷ luật 89 đảng viên; kiểm tra, kết luận 9/9 tổ chức đảng vi phạm, nhưng chưa đến mức xem xét kỷ luật. Tiến hành giám sát 268 đảng viên và 112 lượt tổ chức đảng, phát hiện 126 đảng viên và 14 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm, phải chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm 43 đảng viên và 4 tổ chức đảng. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo... đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra hàng năm.

Việc nắm tình hình ở cơ sở được cấp ủy, UBKT các cấp đặc biệt quan tâm. Ban Thường vụ Thị ủy có văn bản phân công Ủy viên UBKT giám sát thường xuyên ở cơ sở, giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, nhất là đối với những việc liên quan đến đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ, đảng viên, không để xẩy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài. Việc kiểm tra, xử lý đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, kết luận chính xác, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần ổn định tình hình, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH...

Qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp, có thể rút ra những kinh nghiệm: Thứ nhất, thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy và nhất là đồng chí bí thư nhận thức đúng đắn và thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thì ở đó tổ chức đảng và đảng viên ít sai phạm, nội bộ đoàn kết, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và dân chủ trong Đảng được phát huy, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; KT-XH phát triển, QPAN được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Thứ hai, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành toàn diện, thường xuyên, sát người, sát việc, sát cơ sở, bám vào nhiệm vụ chính trị của dảng bộ; xác định nội dung, đối tượng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; lực lượng kiểm tra, giám sát có năng lực, trách nhiệm cao, thực hiện nhất quán, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành; phương pháp linh hoạt, sáng tạo và đảm bảo nguyên tắc, kết luận chặt chẽ, đồng thời quan tâm giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm minh, kịp thời những sai phạm thì công tác kiểm tra, giám sát mới đạt kết quả tốt, tạo được uy tín trong Đảng và nhân dân.

Thứ ba, thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin; không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp công tác. UBKT các cấp phải thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong triển khai nhiệm vụ và giải quyết các vụ việc liên quan đến nhiều cấp, ngành.

Thứ tư, khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, phải làm tốt công tác tư tưởng cho tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát, kể cả lực lượng là chủ thể thực hiện nhiệm vụ để tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao; quan tâm phát hiện, biểu dương người tốt, việc tốt. Có như vậy mới phát huy được tính giáo dục và ý nghĩa, tác dụng sau kiểm tra và xử lý kỷ luật của Đảng.

Nguyễn Thăng Long

(Thị ủy Hồng Lĩnh)


Nguyễn Thăng Long


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]