(Baohatinh.vn) - Sáng 4/7, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, BTV Tỉnh ủy tổ chức duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cùng dự buổi làm việc có các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đặt quyết tâm chính trị cao hơn, tạo bước đột phá trong nhiệm kỳ tới

Sáng 4/7, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, BTV Tỉnh ủy tổ chức duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cùng dự buổi làm việc có các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự: Nhiệm kỳ qua, thành phố Hà Tĩnh vẫn chưa tạo được bước đột phá trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Tại buổi làm việc, Bí thư thành ủy Hoàng Trung Dũng đã báo cáo về nội dung, tài liệu, nhân sự, chương trình nghị sự và các vấn đề khác có liên quan chuẩn bị cho đại hội. Hiện nay, các nội dung cơ bản của đại hội đã được hoàn tất, đặc biệt báo cáo chính trị được xây dựng khá công phu, đầu tư nhiều thời gian và công sức; các phần mục bố trí khoa học, số liệu rõ ràng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Thành phố cần đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 NQ/TU ngày 15/12/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; có giải pháp thiết thực để khơi dậy tiềm năng, lợi thế; tập trung thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, thành phố Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II gắn với phát triển kinh tế đô thị. Trong đó, cơ cấu kinh tế đến năm 2020 chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ, CN-TTCN và XD đạt trên 45%, thương mại - dịch vụ trên 50%, nông nghiệp - thủy sản dưới 5%; thu ngân sách theo phân cấp trên địa bàn đạt trên 1.200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 90 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đô thị của thành phố chưa thể hiện rõ, có chiều sâu trong báo cáo chính trị, trong đó việc nhìn nhận nguyên nhân để xây dựng giải pháp trong thời gian tới chưa đạt yêu cầu.

Đến năm 2020, trên địa bàn thành phố có trên 1600 doanh nghiệp, 100% xã đạt chuẩn NTM. Trên 88% hộ gia đình, 80 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 85%; diện tích cây xanh đô thị 7-10 m2. 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó trên 80% đạt trong sạch vững mạnh…

Phó Bí thư Tỉnh uy Lê Thành Long: Thành phố cần xác định thứ tự ưu tiên việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển, trong đó quan tâm đến lĩnh vực văn hóa và xây dựng đô thị…

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đó, thời gian tới, cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố phải luôn nhận thức sâu sắc mục tiêu: “Xây dựng đô thị văn minh, thân thiện, hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là then chốt; phấn đấu luôn là đơn vị đầu tàu trên các mặt công tác, xứng đáng với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; đạt đô thị loại II trước năm 2018”.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch: Trong việc chuẩn bị nhân sự, BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần quan tâm đến tỷ lệ cán bộ trẻ và ưu tiên đối với khối xã, phường.

Góp ý vào nội dung, kế hoạch đại hội, bên cạnh việc ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của thành phố trong những năm qua, đa số các đại biểu đều cho rằng, kết quả hoàn thành một số chỉ tiêu phát triển trong nhiệm kỳ qua vẫn chưa đạt, đặc biệt là kết quả hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II, thu nhập của người dân còn thấp, hạ tầng kinh tế - xã hội, kiến trúc, cảnh quan, môi trường vẫn còn nhiều yếu kém, trật tự đô thị chưa nghiêm, con người và cơ chế chính sách của thành phố vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

Trưởng ban Tuyên giáo Đặng Quốc Vinh: Cần cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến sự phát triển của thành phố để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân

Vì vậy, thành phố cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và khẳng định được vai trò của trung tâm thương mại, dịch vụ, tạo được điểm nhấn về du lịch, thương mại; đặt thành phố trong sự phát triển chung, có sự liên kết, kết nối chặt chẽ với các vùng phát triển khác. Tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xây dựng ý thức công dân đô thị…

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Xuân Tiến: Xây dựng NTM trong thành phố là phải định hướng đô thị trong quy hoạch và phát triển sản xuất. Thành phố cần có kế hoạch dự trữ quỹ đất để phát triển đô thị trong tương lai.

Giám đốc Sở Công Thương Trần Nhật Tân: Cùng với xây dựng hệ thống chợ hiện có thành các trung tâm thương mại hiện đại, thành phố Hà Tĩnh cần xây dựng các tuyến phố chuyên doanh, các khu phố ẩm thực, khu vui chơi, giải trí…

Giám đốc Sở Văn óa và Thể thao, Du lịch Bùi Đức Hạnh: Xây dựng ý thức công dân đô thị trong tất cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự đề nghị thành phố Hà Tĩnh tiếp thu các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, từ đó bổ sung, chỉnh sửa xây dựng báo cáo chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Bên cạnh việc ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của thành phố Hà Tĩnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là những chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự cũng cho rằng, nhiệm kỳ qua, thành phố Hà Tĩnh vẫn chưa tạo được bước đột phá trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển. Kinh tế phát triển chậm, sản xuất còn manh mún, chưa phát triển theo hướng đô thị, thiếu sản phẩm chủ lực. Hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn thấp. Chất lượng đội ngũ cán bộ còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. An ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ…

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố cần đặt quyết tâm chính trị cao hơn trong việc xây dựng các chỉ tiêu phát triển của nhiệm kỳ tới. Đồng thời, đánh giá kỹ lưỡng, có giải pháp thực hiện cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Cùng đó, thành phố cần thay đổi tư duy, tạo sự đột phá trong xây dựng, phát triển kinh tế đô thị. Triển khai mạnh mẽ xã hội hóa đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Quan tâm, đầu tư phát triển văn hóa ngang tầm với sự phát triển của kinh tế.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường; trồng mới, cải tạo, chăm sóc tốt hệ thống cây xanh, tiến tới xây dựng thành phố theo hướng “đô thị xanh”. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của các di tích, danh lam, thắng cảnh.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng bộ máy cán bộ công chức, viên chức đủ tầm, có tâm huyết, vì sự phát triển của thành phố...

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch theo hướng đô thị, trong đó tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ đạt 56,4%, CN-TTCN-XD đạt 41,09%, nông nghiệp, thủy sản còn 2,87%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,13 triệu đồng. Tổng số vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn đạt gần 10.680 tỷ đồng. Tổng số tiêu chí đô thị loại II qua rà soát đạt 27/49 tiêu chí. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội năm 2015 đạt trên 10.200 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn bình quân 5 năm tăng 22%, thu theo phân cấp đạt 2.564 tỷ đồng…

Mai Thủy - Ngô Tuấn


Mai Thủy - Ngô Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]