(Baohatinh.vn) - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu hơn, toàn diện hơn các nội dung; từ đó, vận dụng các quy định, kết luận vào thực tiễn trong công tác, nhiệm vụ chuyên môn.

Đội ngũ văn nghệ sĩ cần tiếp tục nghiên cứu các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XIII)

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu hơn, toàn diện hơn các nội dung; từ đó, vận dụng các quy định, kết luận vào thực tiễn trong công tác, nhiệm vụ chuyên môn.

Đội ngũ văn nghệ sĩ cần tiếp tục nghiên cứu các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XIII)

Điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng chủ trì.

Sáng 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XIII) với lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn chủ trì hội nghị.

Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước với sự tham gia của hơn 15 nghìn đại biểu.

Đội ngũ văn nghệ sĩ cần tiếp tục nghiên cứu các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XIII)

GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Đảng Trung ương truyền đạt các chuyên đề. (Ảnh chụp màn hình trực tuyến).

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt 2 chuyên đề: những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và chuyên đề Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XIII) về 19 điều đảng viên không được làm”.

Đội ngũ văn nghệ sĩ cần tiếp tục nghiên cứu các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XIII)

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 diễn ra vào tháng 10/2021 đã thảo luận, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đã thông qua Kết luận số 21-KL/TW. Kết luận 21-KL/TW chính là sự kế thừa, phát triển Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII.

Kết luận số 21-KL/TW đánh giá khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; chỉ ra những hạn chế và phân tích nguyên nhân của hạn chế; dự báo tình hình thời gian tới.

Trên cơ sở đó, Kết luận số 21-KL/TW xác định mục tiêu: “Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước… Tạo được bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, đủ uy tín và năng lực lãnh đạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Kết luận 21-KL/TW nhấn mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng bao hàm cả xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kết luận 21-KL/TW cũng nêu ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp bao gồm: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội.

Đội ngũ văn nghệ sĩ cần tiếp tục nghiên cứu các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XIII)

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Đối với Quy định 37-QĐ/TW, giữ nguyên 19 điều như Quy định 47-QĐ/TW và nhất quán về quan điểm đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò tiên phong gương mẫu và phẩm chất đạo đức của người đảng viên. Quy định mới kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới cho phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Quy định 37-QĐ/TW quy định 19 điều đảng viên không được làm từ Điều 1 đến Điều 19; thay đổi thứ tự một số điều và kế thừa, bổ sung, hoàn thiện hơn nội dung quy định của từng điều, bổ sung một số điều mới so với Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về những điều đảng viên không được làm.

Đội ngũ văn nghệ sĩ cần tiếp tục nghiên cứu các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XIII)

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn kết luận hội nghị. (Ảnh chụp màn hình trực tuyến).

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn khẳng định ý nghĩa quan trọng của các kết luận, quy định của Hội nghị BCH Trung ương 4 (Khoá XIII); đồng thời đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu hơn, toàn diện hơn các nội dung. Trên cơ sở đó tạo thống nhất ý chí, quyết tâm thực hiện nghiêm các kết luận, quy định; từ đó, vận dụng các quy định, kết luận vào thực tiễn công tác, nhiệm vụ chuyên môn, trên từng cương vị công tác.

Đồng chí Lại Xuân Môn lưu ý, các đại biểu cần xây dựng chương trình hành động thực hiện kết luận, quy định phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị; đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, tránh hình thức.

Đối với lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản cần phát huy tốt vai trò hoạt động của báo chí, xuất bản, góp phần giáo dục tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức cần triển khai xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hoạt động cụ thể; tập trung đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XIII) gắn với các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên từng lĩnh vực.

Đồng chí Lại Xuân Môn tin tưởng, với vai trò trên từng vị trí công tác, các đại biểu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]