(Baohatinh.vn) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường là “kim chỉ nam” để cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh nỗ lực vượt khó, từng bước đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Hà Tĩnh học Bác về ý chí tự lực, tự cường, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường là “kim chỉ nam” để cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh nỗ lực vượt khó, từng bước đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Hà Tĩnh học Bác về ý chí tự lực, tự cường, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Học Bác về ý chí tự lực, tự cường giúp Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Ảnh: Đình Nhất

Thấm nhuần tư tưởng của Bác

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là chuyên đề toàn khóa được Bộ Chính trị lựa chọn nhằm tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo Bác trong giai đoạn 2021-2026. Quán triệt sâu sắc nội dung này trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh, cuối tháng 10/2021, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối từ điểm cầu tỉnh đến 466 điểm cầu huyện, xã, thôn với hơn 27.800 người tham dự.

Hà Tĩnh học Bác về ý chí tự lực, tự cường, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cuối tháng 10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối từ điểm cầu tỉnh đến 466 điểm cầu huyện, xã, thôn để quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Ông Nguyễn Huy Thông - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4, thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên) bày tỏ: “Được trực tiếp nghe báo cáo viên Trung ương chuyển tải chuyên đề đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Từ đó, chúng tôi hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mỗi đảng viên, mỗi công dân trong học Bác về ý chí tự lực, tự cường để trước hết xây dựng tổ dân phố văn minh”.

Hà Tĩnh học Bác về ý chí tự lực, tự cường, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề học Bác được kết nối trực tuyến đến xã, thôn. (Trong ảnh: Điểm cầu xã Hương Liên, Hương Khê).

Không chỉ tiếp thu ở hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, các địa phương, đơn vị còn triển khai nội dung học tập và làm theo Bác lồng ghép qua các hội nghị, diễn đàn, hội họp, sinh hoạt và trong các phong trào thi đua. Trong đó, tập trung quán triệt tinh thần học Bác theo 3 nội dung đột phá đã được BTV Tỉnh ủy xác định: tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Bà Lê Thị Thanh Tâm - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân cho biết: “Ngoài kết nối điểm cầu, truyền thanh trực tiếp hội nghị trực tuyến, chúng tôi đã ghi âm và chuyển file ghi âm bài nói chuyện của báo cáo viên tại hội nghị xuống tận các chi bộ. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng phân công các báo cáo viên nắm bắt nội dung chính để tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, hội họp của các đoàn thể. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng điển hình tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Tới đây, Ban Tuyên giáo tiếp tục phối hợp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức đoàn giám sát về việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung học tập và làm theo Bác ở các chi bộ, đảng bộ”.

Biến nhận thức thành hành động

Cụ thể hóa nội dung học và làm theo Bác, sau hội nghị quán triệt toàn tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện Lộc Hà đã bổ sung nội dung này vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể.

Hà Tĩnh học Bác về ý chí tự lực, tự cường, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Việc học và làm theo Bác ở Lộc Hà được gắn với mục tiêu xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, nâng cao thái độ ứng xử, phục vụ Nhân dân. (Trong ảnh: Cán bộ công chức thị trấn Lộc Hà hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính).

Ông Trần Hữu Thuần - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Hà chia sẻ: “Thời gian qua, BTV Huyện ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai đăng ký cam kết thực hiện nội dung chuyên đề gắn với vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Việc học và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường được gắn với mục tiêu xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, chú trọng thái độ ứng xử, phục vụ Nhân dân trong giải quyết công việc. Đồng thời gắn chặt với các mục tiêu xây dựng NTM, hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2021”.

Hà Tĩnh học Bác về ý chí tự lực, tự cường, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Người dân xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh) tích cực ra quân xây dựng nông thôn mới.

Việc học và làm theo Bác cũng được các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh gắn chặt với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hiện thực hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Người dân xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh) tích cực ra quân cao điểm xây dựng NTM để quyết tâm hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao theo lộ trình mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bà Lê Thị Nga (thôn Tân Tiến) chia sẻ: “Người dân chúng tôi quyết tâm phát huy nội lực, cùng nhau đoàn kết tạo nên một diện mạo mới, cuộc cách mạng NTM, đời sống mới. Qua đó, góp sức cùng toàn thị xã đạt mục tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh trong năm 2021”.

Tích cực triển khai phong trào thi đua lao động sản xuất, 340 công nhân thuộc Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh cũng tập trung làm việc phục vụ các đơn hàng cuối năm. Vượt qua một năm đầy gian khó bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dường như mỗi người lao động lại càng được rèn thêm ý chí tự lực, tự cường để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Hà Tĩnh học Bác về ý chí tự lực, tự cường, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Công nhân Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh miệt mài làm việc phục vụ các đơn hàng cuối năm.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng phù hợp và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay. Điều này cũng phù hợp với tinh thần Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh”. Vận dụng linh hoạt, hiệu quả nội dung học Bác chính là một trong những giải pháp quan trọng được Hà Tĩnh xác định nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Hà Tĩnh học Bác về ý chí tự lực, tự cường, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Việc học và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; lấy kết quả công việc, đời sống Nhân dân, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, chất lượng của cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]