(Baohatinh.vn) - Chiều 5/1, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Hà Tĩnh tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững an ninh trật tự

Chiều 5/1, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Hà Tĩnh tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững an ninh trật tự

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà chủ trì hội nghị.

Hà Tĩnh tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững an ninh trật tự

Cùng dự hội nghị có Vụ trưởng Vụ địa phương I Cấn Đức Quyết; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Kiểm tra, giám sát hàng nghìn tổ chức đảng, đảng viên

Theo báo cáo, trong năm 2019, các cấp ủy và tổ chức đảng ở Hà Tĩnh đã kiểm tra 1.199 tổ chức đảng, 844 đảng viên; giám sát 914 tổ chức đảng và 905 đảng viên.

Hà Tĩnh tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững an ninh trật tự

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ báo cáo hoạt động năm 2019.

Qua kiểm tra kết luận có 90 tổ chức đảng, 61 đảng viên chưa thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra; 12 tổ chức đảng và 34 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 3 đảng viên.

Qua giám sát, phát hiện 27 tổ chức đảng và 28 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 đảng viên, 2 tổ chức đảng.

Hà Tĩnh tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững an ninh trật tự

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành quán triệt Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã kiểm tra 45 tổ chức đảng cấp dưới, 177 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 797 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 423 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật Đảng.

Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 17 tổ chức đảng và 774 đảng viên. Nội dung vi phạm, đối với tổ chức Đảng chủ yếu vi phạm chỉ thị, nghị quyết của Đảng (chiếm 53%); vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ (chiếm 23,5%)...

Đối với đảng viên, vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình chiếm phần lớn (73,2%); vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm (8%)...

Hà Tĩnh tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững an ninh trật tự

Chủ nhiệm UBKT huyện Nghi Xuân Trần Thế Tài: Cần tiếp tục quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được phân công.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, ngành kiểm tra xác định cần thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của toàn Đảng bộ đối với công tác kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp; chủ động xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 sát đúng tình hình, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm....

Chủ động kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự

Hà Tĩnh tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững an ninh trật tự

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính đã nỗ lực phấn đấu quyết liệt, đạt được những kết quả toàn diện.

Hà Tĩnh tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững an ninh trật tự

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Văn Tính báo cáo kết quả công tác nội chính năm 2019.

Công tác quân sự, quốc phòng đảm bảo; an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tư pháp và phòng chống tham nhũng được triển khai thực hiện quyết liệt, đi vào chiều sâu.

Năm 2019, tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được phát hiện trong các vụ án tham nhũng là 204.462.000 đồng; thu hồi 162.976.000 đồng. Các ngành hải quan, kiểm lâm; quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý 1.082 vụ, với số tiền phạt hơn 9,3 tỷ đồng thu nộp vào nguồn ngân sách nhà nước.

Hà Tĩnh tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững an ninh trật tự

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh: Cần quan tâm chú trọng công tác cải cách tư pháp.

Năm 2020, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tập trung chú trọng những giải pháp thực hiện nhiệm vụ quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là công tác nhân sự; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, có kế hoạch, phương án cụ thể bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo an ninh trật tự

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: Kết thúc năm 2019, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì được đà phát triển về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ từ công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng.

Hà Tĩnh tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững an ninh trật tự

Bí thư Tỉnh ủy nhận định: “2020 là năm đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ, năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chúng ta vừa phải tổ chức thành công đại hội nhưng đồng thời phải triển khai quyết liệt các nhiệm vụ chính trị khác. Do đó, yêu cầu cao nhất cần phải giữ vững ổn định tình hình, đoàn kết nội bộ, đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống”.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, ngành kiểm tra, nội chính cần bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020; tập trung quán triệt đầy đủ, nghiêm túc hơn nữa các chỉ thị, quy định, nghị quyết của Trung ương về “xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; công tác đảm bảo an ninh - trật tự; cải cách tư pháp; phòng chống tham nhũng... Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tiến tới phục vụ tốt đại hội Đảng các cấp, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX.

Hà Tĩnh tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững an ninh trật tự

UBKT các cấp phải chủ động, quyết liệt hơn trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm..

Tiếp tục nghiên cứu kiện toàn bộ máy nhân sự, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, người làm công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác nội chính cần chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình liên quan đến an ninh, trật tự; kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch chống phá; dồn sức xử lý các vụ việc tồn đọng; kiên quyết phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm...

Thực hiện có hiệu quả Quy định 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Trước mắt, các ngành, đơn vị liên quan cần quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau tết; đặc biệt chăm lo tết cho người nghèo trên toàn tỉnh; thực hiện nghiêm Chỉ thị 40 về cấm biếu, tặng quà tết 2020 dưới mọi hình thức; đảm bảo tổ chức tết an lành, tiết kiệm, hạnh phúc cho nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện trước thềm đại hội Đảng các cấp; thúc đẩy các phong trào thi đua, bằng nhiều hành động thiết thực, hiệu quả hướng tới mừng Đảng, mừng xuân...

Hà Tĩnh tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững an ninh trật tự

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ địa phương I Cấn Đức Quyết trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho các cá nhân.

Hà Tĩnh tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững an ninh trật tự

Ban Nội chính Tỉnh ủy trao tặng giấy khen cho 4 tập thể...

Hà Tĩnh tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững an ninh trật tự

...UBKT Tỉnh ủy trao tặng giấy khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]