(Baohatinh.vn) - Sáng 23/7, các huyện: Hương Khê, Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và các nghị quyết của Tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ cốt cán.

Học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 và các nghị quyết của Tỉnh ủy

Sáng 23/7, các huyện: Hương Khê, Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và các nghị quyết của Tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ cốt cán.

Học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 và các nghị quyết của Tỉnh ủy

210 đồng chí cán bộ cốt cán huyện Hương Khê tham gia buổi quán triệt, học tập và triển khai các nghị quyết

* Tại hội nghị do Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức, các đại biểu đã được nghe quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Ngoài ra, hội nghị đã quán triệt các nghị quyết của Tỉnh ủy: Nghị quyết số 07-NQ/TU về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 08-NQ/TU về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới”.

Hội nghị dành một buổi để thảo luận về những vấn đề trọng tâm cần quan tâm để tổ chức thực hiện tốt 3 nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng và các nghị quyết của Tỉnh ủy. Trong đó, tập trung làm rõ việc tổ chức thực hiện tại từng địa phương.

* Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc cũng đã quán triệt cho đội ngũ cốt cán các nội dung Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và các nghị quyết của Tỉnh ủy cho cán bộ cốt cán toàn huyện, gồm: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 và các nghị quyết của Tỉnh ủy

Cán bộ cốt cán huyện Can Lộc được quán triệt nội dung các nghị quyết

Đồng thời, BTV Huyện ủy quán triệt Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Ngoài ra, các đại biểu cũng được tiếp thu các nghị quyết: 07-NQ/TU, 08-NQ/TU, 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 29 ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp”.

Để các nghị quyết đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị, sau hội nghị, các địa phương, đơn vị tổ chức thảo luận tại tổ về nội dung các nghị quyết; kịp thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nội dung các nghị quyết đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả; các địa phương, đơn vị cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết, xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn.

Kiều Hằng - Đạt Võ


Kiều Hằng - Đạt Võ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]