(Baohatinh.vn) - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với Hà Tĩnh, đó chính là “kim chỉ nam” để hiện thực hóa nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Học tập và làm theo Bác là “kim chỉ nam” để Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với Hà Tĩnh, đó chính là “kim chỉ nam” để hiện thực hóa nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đầu xuân Tân Sửu, đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia sẻ với Báo Hà Tĩnh về nội dung này.

PV: Thưa đồng chí, qua 4 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, Hà Tĩnh đã đạt được dấu ấn gì nổi bật?

Học tập và làm theo Bác là “kim chỉ nam” để Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Đồng chí Hà Văn Hùng: Trước hết, cần khẳng định trong suốt 4 năm qua, Hà Tĩnh luôn xem việc thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên là nội dung trọng tâm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, tỉnh đã ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị 05; tổ chức quán triệt, học tập cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh. Đặc biệt, Hà Tĩnh đã lựa chọn chủ đề về nội dung học Bác bám sát tình hình thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương trên cơ sở nội dung chuyên đề hàng năm do Trung ương ban hành.

Trong quá trình thực hiện, tỉnh xác định rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh

Học tập và làm theo Bác là “kim chỉ nam” để Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ chính trị

Huyện ủy Can Lộc tổ chức tọa đàm “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", năm 2019.

Cụ thể, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quy định số 890-QĐi/TU ngày 5/3/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, hoạt động đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được tăng cường, từ đó đã giải quyết một số vụ việc tồn đọng kéo dài, những nhu cầu hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đặc biệt, việc thực hiện phương pháp tiếp dân “3 trong 1” (bí thư cấp ủy, chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND các cấp cùng tham gia tiếp dân định kỳ) đã nhận được những tín hiệu tích cực.

Học tập và làm theo Bác là “kim chỉ nam” để Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nhờ làm tốt công tác tác tuyên truyền, đối thoại, nên người dân thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2 đã đồng thuận thực hiện đền bù dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2. Ảnh Thu Trang, chụp ngày 21/1/2021

Trong nhiệm kỳ qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự cố môi trường biển, thiên tai, lũ lụt lịch sử gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, nhưng nhờ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, Hà Tĩnh đã phát huy được tinh thần dân chủ, đoàn kết trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, từ đó, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giành được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Hà Tĩnh cũng triển khai Chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua yêu nước như: xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh; phong trào giảm nghèo đạt nhiều kết quả. Đến nay, toàn tỉnh có 94% số xã đạt chuẩn NTM, 4 huyện đạt chuẩn NTM; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,5%, đời sống Nhân dân được cải thiện. Từ các phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã vinh danh 273 tập thể, 631 cá nhân là gương điển hình tiên tiến.

PV: Vậy điều gì đã góp phần làm nên những thành công trên, thưa đồng chí?

Đồng chí Hà Văn Hùng: Có được kết quả đó là nhờ tỉnh đã quan tâm công tác xây dựng Đảng, kịp thời sửa đổi, bổ sung và thực hiện khá nghiêm túc các quy định, quy chế, từ đó phát huy được dân chủ, vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát kế hoạch của Trung ương, cụ thể hóa trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn địa phương; đồng thời lựa chọn được các nội dung, vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để triển khai, tổ chức thực hiện.

Học tập và làm theo Bác là “kim chỉ nam” để Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ chính trị

Hà Tĩnh triển khai học tập chuyên đề Học và làm theo Bác năm 2020.

Cùng với đó là đa dạng công tác tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời có giải pháp uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cách làm kém hiệu quả.

Với Hà Tĩnh, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 cũng chính là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tập thể; bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng, đoàn viên, hội viên và bình xét thi đua, khen thưởng.

PV: Để tiếp tục động viên, cổ vũ, tạo sức lan tỏa trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Hà Tĩnh sẽ có những cách làm gì trong năm 2021, thưa đồng chí?

Học tập và làm theo Bác là “kim chỉ nam” để Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tỉnh ủy Hà Tĩnh triển khai hiệu quả sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Hà Văn Hùng: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định.

Vì vậy, trên cơ sở nội dung nghị quyết, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng nội dung học và làm theo Bác sát hợp thực tiễn. Đồng thời, tiếp tục bám sát chuyên đề năm 2021 của Trung ương để xây dựng các nội dung trọng tâm của tỉnh.

2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, vì vậy, việc đầu tiên là phải rà soát để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các quy định, quy chế nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực; phát huy dân chủ thực sự trong tổ chức Đảng, chính quyền các cấp; phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đưa việc thực hiện quy định dần trở thành nền nếp, thói quen tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Công tác tư tưởng chính là sự tương tác giữa con người với con người, vì vậy, sự thống nhất giữa yêu cầu “định hướng tư tưởng” và “tự giác thực hiện” là rất quan trọng, phản ánh hiệu quả việc học tập và làm theo lời Bác.

Theo tôi, người đứng đầu ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định và công bố những nội dung nêu gương cụ thể và cam kết thực hiện với cấp dưới; cấp dưới vừa là người giám sát cấp trên trong nêu gương, vừa là người thực hiện noi gương cấp trên. Làm tốt điều này sẽ tạo ra áp lực và động lực cho người đứng đầu và toàn thể cơ quan, địa phương, đơn vị học tập và giám sát lẫn nhau, tránh tình trạng nêu gương chung chung và khi không thực hiện được thì cũng không ai chịu trách nhiệm.

Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; ban hành cơ chế để cấp ủy các cấp tiếp thu và xử lý phản ánh từ Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục phát động, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình trọng điểm, 3 mũi đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Từ đó, thước đo quan trọng nhất trong đánh giá hiệu quả của việc học tập và làm theo Bác là thể hiện ở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN.

Vì vậy, không thể nói là cơ quan, địa phương mình thực hiện tốt việc làm theo gương Bác trong khi kết quả nhiệm vụ chính trị đạt thấp, khi còn để nhiều vụ việc tồn đọng chưa giải quyết, khi những vấn đề bức xúc của người dân và doanh nghiệp chưa được quan tâm xử lý, khi đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn.

Tiếp tục quan tâm xây dựng, nhân rộng các nhân tố điển hình; quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức, phù hợp; tăng cường kiểm tra, giám sát, đối với những trường hợp vi phạm tùy theo mức độ phải có biện pháp xử lý cứng rắn.

Cuối cùng, cần chú trọng tổng kết, đánh giá kết quả đã đạt được cũng như thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc để kịp thời định hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thu Hà (thực hiện)


Thu Hà (thực hiện)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]