(Baohatinh.vn) - Với sự chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, từ đầu năm đến nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã khắc phục những khó khăn, thách thức và giành được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Huyện Kỳ Anh tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

Với sự chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, từ đầu năm đến nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã khắc phục những khó khăn, thách thức và giành được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Sáng nay (25/10), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ tháng 1-9/2022; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm. Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Đình Trung tham dự hội nghị.

Huyện Kỳ Anh tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Kỳ Anh tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó, tập trung cao cho các nhiệm vụ trọng tâm như: giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; chú trọng công tác dân vận, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng…

Huyện Kỳ Anh tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh Trần Thành Nam báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ tháng 1-9/2022.

BCH Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung nghị quyết và triển khai chương trình, kế hoạch hành động với nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, huyện Kỳ Anh đã tổ chức quán triệt, triển khai 8 nghị quyết; sơ, tổng kết 5 nghị quyết, chỉ thị; 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề; mở 6 lớp đối tượng Đảng cho 329 quần chúng; 2 lớp đảng viên mới cho 127 đồng chí; 24 lớp bồi dưỡng chuyên đề cho 3.059 học viên và 4 lớp tập huấn với số lượng 1.254 học viên; có 108 đồng chí được kết nạp Đảng (đạt 67,5% kế hoạch), chuyển Đảng chính thức cho 71 đảng viên.

Việc quán triệt học tập các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Huyện Kỳ Anh tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh Trần Thành Nam và Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng chủ trì hội nghị.

Cấp ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, Hội Người mù, Đại hội đại biểu Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội Thể dục - Thể thao cấp cơ sở và đại hội cấp huyện, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

BTV Huyện ủy đã ban hành kế hoạch về tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu trưởng thôn. Đến nay, đã có 268/268 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội. Sau đại hội chi bộ trực thuộc, chỉ đạo các đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm. Tập trung chỉ đạo thành công công tác bầu cử trưởng thôn, kiện toàn ban công tác mặt trận thôn và các chức danh khác ở thôn vào ngày 25/9.

Công tác giám sát, kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng… đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao.

Huyện Kỳ Anh tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Anh Trần Bá Toàn: Thời gian tới, các địa phương cần quan tâm đến vật tư, giống để chuẩn bị sản xuất vụ đông; xây dựng các mô hình sản xuất hữu cơ; tiêm phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm,..

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Kỳ Anh cũng tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn một cách sâu sát, kịp thời, hiệu quả.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ cơ bản đạt yêu cầu đề ra; du lịch từng bước được phục hồi. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 765,868 tỷ đồng; giải ngân đầu tư công đạt 43,315tỷ đồng.

Huyện Kỳ Anh tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng Nguyễn Đình Tuệ nêu một số khó khăn, thuận lợi và sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân tập trung xây dựng Kỳ Đồng thành đô thị loại V.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị Kỳ Đồng tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt. Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện đề án và khung kế hoạch tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM cuối năm 2023.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; QP-AN được đảm bảo; an sinh xã hội được chăm lo.

Huyện Kỳ Anh tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Dương Thị Vân Anh nhấn mạnh một số nội dung cải cách hành chính và một số nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền từ huyện đến cơ sở trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã chỉ ra 5 tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 7 tồn tại, hạn chế liên quan đến lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của 3 tháng cuối năm.

Huyện Kỳ Anh tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành đề nghị, đối với công tác xây dựng Đảng cần đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện.

Quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, kịp thời điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mới, bí thư chi bộ, thôn trưởng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đối với nhiệm vụ phát triển KT-XH, cần tập trung chỉ đạo sản xuất đạt các chỉ tiêu cây trồng vụ đông năm 2022. Chỉ đạo chuyển đổi, tập trung tích tụ ruộng đất hình thành các vùng sản xuất lúa cánh đồng lớn; xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023. Thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, quản lý nguồn thu theo phân cấp, đảm bảo tiến độ cả tổng mức và cơ cấu nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra vấn đề phức tạp. Tiếp tục triển khai Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện.

Tin liên quan:

Vũ Huyền


Vũ Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]