(Baohatinh.vn) - Sáng 19/8, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Đức Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị những tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Lấy hiệu lực, hiệu quả công việc làm đầu trong thực hiện Kết luận 05

Sáng 19/8, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Đức Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị những tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

lay hieu luc hieu qua cong viec lam dau trong thuc hien ket luan 05

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Đức Thọ cần phân tích, nghiên cứu, thảo luận kỹ Kết luận 05 từ đó đánh giá thực trạng, triển khai vào thực tiễn một cách thận trọng, không áp đặt, làm đến đâu chắc đến đó

Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng – Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương những tháng đầu năm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm khẳng định, mặc dù còn những khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đức Thọ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tình hình KTXH - ANTT đảm bảo ổn định.

lay hieu luc hieu qua cong viec lam dau trong thuc hien ket luan 05

Trên lĩnh vực kinh tế, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch từ 10%-14% so với cùng kỳ năm trước, như: năng suất lúa đạt 63 tạ/ha, sản lượng đạt 41.162 tấn; Công nghiệp – TTCN đạt 525 tỷ đồng; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ đạt 940 tỷ đồng.

Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được triển khai theo đúng lộ trình. Phong trào làm GTNT, thủy lợi nội đồng, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng khu dân cư mẫu… được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng; nhiều mô hình phát triển sản xuất phát huy hiệu quả và tiếp tục thành lập nhiều mô hình mới. Đến nay, toàn huyện đạt 365/495 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 13,5 tiêu chí. Đức Thọ đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trước năm 2020.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được chú trọng; việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, tỉnh đạt kết quả tốt.

lay hieu luc hieu qua cong viec lam dau trong thuc hien ket luan 05

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đức Thọ Trần Bá Tú: Sau khi sáp nhập, nhất thể hóa chức danh phải có bổ sung quy chế làm việc để phân định rõ “vai’ trong điều hành, chỉ đạo.

Đức Thọ là huyện đầu tiên triển khai, thực hiện Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị. Quá trình tổ chức, thực hiện, huyện đã kịp thời kiện toàn tổ chức, sáp nhập lại một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và một số chức danh chủ chốt. Đến nay đã giảm được 13 đơn vị đầu mối, nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở huyện và 4 xã, thị trấn. Ở thôn, xóm, tổ dân phố đã bố trí 100% đồng chí Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận.

lay hieu luc hieu qua cong viec lam dau trong thuc hien ket luan 05

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch: Việc nhất thể hóa chức danh phải được tập trung, đồng thuận cao. Phải làm rõ cơ chế giám sát như thế nào để tránh mất dân chủ, chuyên quyền, độc đoán trong chỉ đạo, lãnh đạo.

lay hieu luc hieu qua cong viec lam dau trong thuc hien ket luan 05

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái: Trước khi có Kết luận 05, Đức Thọ đã mạnh dạn triển khai tổ chức, sắp xếp luân chuyển cán bộ một cách dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận thống nhất cao.

Theo Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ, bước đầu triển khai, thực hiện Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy đã bám sát được mục tiêu đề ra đó là giảm bớt đầu mối, giảm bớt các cuộc họp và giảm được nhiều khâu hành chính trung gian; đảm bảo mọi hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn vướng mắc như: việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, nhân sự vừa được ổn định sau đại hội Đảng và bầu cử HĐND; năng lực một số cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý còn hạn chế; sự tác động đến tâm lý, tư tưởng, nguyện vọng của một số cán bộ trong diện phải nhất thể, nhất là thời gian cống hiến lâu năm.

lay hieu luc hieu qua cong viec lam dau trong thuc hien ket luan 05

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Đức Thọ là địa phương đi đầu triển khai và thực hiện thành công nhiều phong trào. Thời gian tới cần tiếp tục quan tâm đến phát triển sản xuất lúa hàng hóa, chất lượng cao; kêu gọi đầu tư, phát triển dịch vụ thương mại; tập trung quyết liệt hơn nữa trong xây dựng NTM.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu đều cho rằng, tinh giản bộ máy, biên chế, nhất thể hóa một số chức danh là cần thiết, xuất phát từ thực tiễn. Thực hiện chủ trương này phải đạt được mục tiêu 1 tăng 2 giảm (tăng hiêu quả công việc; giảm đầu mối, giảm biên chế). Tuy nhiên, cách làm phải thận trọng, không nóng vội, không “lắp ghép” theo dạng cơ học.

lay hieu luc hieu qua cong viec lam dau trong thuc hien ket luan 05

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Đức Thọ là địa phương đầu tiên của tỉnh thí điểm sáp nhập, nhất thể hóa một số chức danh có cùng chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Đây là thí điểm nên phải làm hết sức nghiêm túc, vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm và phải có bước đi thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, không nóng vội, áp đặt; lấy hiệu lực, hiệu quả công việc làm đầu.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận những kết quả nhất định trên các lĩnh vực KT-XH mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đức Thọ đạt được trong những tháng đầu năm.

lay hieu luc hieu qua cong viec lam dau trong thuc hien ket luan 05

Tuy vậy, nhìn thẳng vào sự thật, đặc biệt trong tái cơ cấu kinh tế nói chung, tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói riêng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Chưa có nhiều dấu ấn của sự lãnh đạo, chỉ đạo. Nông thôn mới kết quả chưa như kỳ vọng. Vai trò, tập thể, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa được phát huy tối đa.

Về thực hiện Kết luận 05, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng Đức Thọ chưa thật sự hiểu sâu và nếu không hiểu sâu Kết luận 05 khi triển khai thực hiện dễ dẫn đến mang tính phong trào, dễ xẩy ra chủ quan, duy ý chí.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đức Thọ cần phân tích, nghiên cứu, thảo luận kỹ Kết luận 05 từ đó đánh giá thực trạng, triển khai vào thực tiễn một cách thận trọng, không áp đặt, làm đến đâu chắc đến đó; lấy hiệu lực, hiệu quả công việc làm đầu, mục tiêu nâng cao đời sống KT-XH, QPAN được giữ vững.

Trong xây dựng NTM phải thật sự trọng tâm và bài bản; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển sản xuất; tập trung cao nhất cho CCHC, tăng cường quản lý nhà nước...

Đức Thọ dự kiến sáp nhập, nhất thể các chức danh đầu mối của các cơ quan cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ tương đồng (thực hiện năm 2016-2017): Chánh Văn phòng Huyện ủy kiêm Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng ban dân vận kiêm Chủ tịch UBMMTQ; Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc TTBD chính trị và Trưởng phòng Văn hóa thông tin; Chủ nhiệm UB Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra (giảm được 6 đầu mối và nhất thể hóa 6 chức danh).

Thanh Hoài


Thanh Hoài


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]