(Baohatinh.vn) - Chiều 7/1, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; hướng dẫn một số nội dung sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.

Ngành tổ chức Đảng Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các khâu công tác cán bộ

Chiều 7/1, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; hướng dẫn một số nội dung sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.

Ngành tổ chức Đảng Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các khâu công tác cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì điểm cầu tỉnh

Ngành tổ chức Đảng Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các khâu công tác cán bộ

Cùng dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Ngành tổ chức Đảng Hà Tĩnh thực hiện tốt vai trò tham mưu

Năm 2019, ngành tổ chức Đảng Hà Tĩnh đã thể hiện rõ vai trò tham mưu, đạt những kết quả nổi bật trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương; sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ. Đặc biệt là thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, chuẩn bị các nội dung cho đại hội Đảng các cấp.

Ngành tổ chức Đảng Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các khâu công tác cán bộ

Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Đình Hà trình bày báo cáo tổng kết hoạt động ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2019

Sau khi Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các ĐVHC có hiệu lực, 34 xã, phường, thị trấn mới đã được thành lập và đi vào hoạt động ổn định. Đến năm 2021, dự kiến giảm 1.1.51 người; đến năm 2025 dự kiến giảm thêm 456 người, bộ máy chỉ còn 714 người; giảm 138 tỷ đồng/năm.

Về chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy; phối hợp thành lập tiểu ban nhân sự phục vụ đại hội Đảng; hướng dẫn các địa phương thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, phiếu đánh giá, nhận xét của nhân dân nơi cư trú đối với cán bộ đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy và cán bộ được quy hoạch các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngành tổ chức Đảng Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các khâu công tác cán bộ

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa: Đề nghị các địa phương nghiên cứu các kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết 18, 19; qua đó rà soát, đánh giá lại hệ thống cơ quan hành chính, sự nghiệp, thôn, tổ dân phố để tiến hành sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng...

Năm 2020, ngành tổ chức Đảng tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: chủ động tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tham mưu chỉ đạo ổn định tổ chức bộ máy các ĐVHC cấp xã sau sáp nhập; triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh; tham mưu đề án đưa cán bộ trẻ tham gia ban thường vụ cấp ủy các cấp...

Tập trung kiện toàn bộ máy các ĐVHC cấp xã sau sáp nhập

Ngành tổ chức Đảng Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các khâu công tác cán bộ

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng hướng dẫn một số nội dung sau sáp nhập ĐVHC cấp xã mới

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông qua dự thảo hướng dẫn một số nội dung sau khi sáp nhập các ĐVHC, cụ thể: kiện toàn ủy ban kiểm tra cấp ủy; các chức danh khối nhà nước; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; việc sắp xếp cán bộ dôi dư; các nội dung chuẩn bị đại hội đảng bộ xã mới sau sáp nhập gồm: xây dựng dự thảo văn kiện đại hội; công tác nhân sự cấp ủy chuẩn bị đại hội.

Ngành tổ chức Đảng Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các khâu công tác cán bộ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh quán triệt một số nội dung tiếp tục thực hiện đề án sáp nhập ĐVHC cấp xã

Ban cán sự đảng UBND tỉnh quán triệt, chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nội dung trong đề án sáp nhập ĐVHC cấp xã. Cụ thể: chủ động triển khai, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ; bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; đảm bảo chế độ chính sách theo quy định của trung ương, tỉnh theo đúng đối tượng; rà soát, xây dựng phương án bố trí, sử dụng hợp lý cơ sở vật chất hạ tầng...

Tại hội nghị, đại biểu mong muốn tỉnh sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể, chi tiết về kiện toàn bộ máy sau sáp nhập ĐVHC cấp xã, tiến hành sát hạch công chức; công tác chuẩn bị đại hội Đảng để các địa phương chủ động triển khai.

Liên quan đến sáp nhập ĐVHC cấp xã, đại biểu cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến sáp nhập trường, trạm y tế, bố trí công an chính quy về xã...

Tập trung thực hiện đồng bộ các khâu công tác cán bộ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn biểu dương kết quả ngành tổ chức Đảng đã đạt được trong năm 2019, trong đó nổi bật nhất là thực hiện đề án sáp nhập các ĐVHC cấp xã.

Ngành tổ chức Đảng Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các khâu công tác cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành tổ chức Đảng tiếp tục triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; tiếp tục sàng lọc, sắp xếp đội ngũ cán bộ; tiếp tục tham mưu tăng cường các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên...

Liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương tập trung, chủ động chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng; chuẩn bị đề án nhân sự cấp huyện.

Đối với 34 ĐVHC cấp xã mới sau sáp nhập, cần bắt tay ngay vào chuẩn bị văn kiện đại hội trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc: kế thừa nguyên nhân, kết quả từ các ĐVHC cũ; rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ vừa qua; thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của ĐVHC xã cũ, từ đó xây dựng báo cáo chính trị đại hội nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo các ĐVHC cấp xã mới cần mở rộng tư duy, có tầm nhìn chiến lược, cách nhìn bao quát xây dựng giải pháp, nhiệm vụ, phương hướng nhiệm kỳ tới.

Đối với các nội dung sáp nhập xã, cần kịp thời kiện toàn ủy ban kiểm tra cấp ủy, các chức danh ủy ban MTTQ; rà soát kỹ tình hình các địa phương chuẩn bị cho nội dung sáp nhập thôn sắp tới.

Sở GD&ĐT tiếp tục rà soát quy mô lớp, thực hiện linh hoạt, phù hợp sáp nhập trường gắn với sáp nhập xã.

Sở Tài chính chủ động chi trả chính sách theo đúng quy định cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; kịp thời hướng dẫn cụ thể các địa phương về các nội dung liên quan lĩnh vực tài chính, bố trí, sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng...

Các ban xây dựng Đảng, sở, ngành cần tổng hợp các ý kiến, đề xuất của các địa phương trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh kịp thời tìm giải pháp tháo gỡ.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]