(Baohatinh.vn) - Việc sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp các đảng viên ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung tác phẩm, từ đó vận dụng hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Phấn đấu đến 15/12, tất cả chi bộ ở Vũ Quang hoàn thành sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Việc sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp các đảng viên ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung tác phẩm, từ đó vận dụng hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Phấn đấu đến 15/12, tất cả chi bộ ở Vũ Quang hoàn thành sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Việt Hà và lãnh đạo Vũ Quang dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Hội Trung, xã Đức Liên.

Triển khai từ ngày 19/5, đến nay, toàn huyện Vũ Quang đã có 84/168 chi bộ triển khai sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo kế hoạch, đến ngày 15/12, tất cả các chi bộ trên toàn huyện sẽ hoàn thành sinh hoạt chuyên đề nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Các buổi sinh hoạt được các chi bộ lồng ghép tổ chức một cách phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm... giúp cán bộ, đảng viên tiếp thu các nội dung lý luận của bài viết hiệu quả, dễ hiểu nhất.

Phấn đấu đến 15/12, tất cả chi bộ ở Vũ Quang hoàn thành sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đợt sinh hoạt chuyên đề giúp các đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung tác phẩm.

Việc sinh hoạt chuyên đề giúp các đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung tác phẩm, từ đó vận dụng hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Qua tác phẩm, mỗi đảng viên không chỉ tìm ra câu trả lời cho những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam mà còn bồi dưỡng thêm tư tưởng, tình cảm, hành động trong thực hiện đường lối của Đảng.

Phấn đấu đến 15/12, tất cả chi bộ ở Vũ Quang hoàn thành sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo kế hoạch, đến ngày 15/12, tất cả các chi bộ trên toàn huyện sẽ hoàn thành sinh hoạt chuyên đề nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Quang Điền cho biết: "Đợt sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Đồng thời, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn huyện; tạo ra động lực mới “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng, cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra".

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đi lên CNXH là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Tác phẩm đã trình bày hệ thống các luận điểm cơ bản về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, bao gồm: phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta; xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; điều kiện và sức mạnh để đảm bảo thực hiện thắng lợi con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là xây dựng, triển khai thành công mô hình chính trị và cơ chế vận hành “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ”.

Tác phẩm cũng đã làm rõ những giá những thành tựu nổi bật của công cuộc đổi mới đã thực sự đem lại những thay đổi to lớn cho đất nước trong 35 năm qua; đồng thời nhận diện những khó khăn, thách thức và nhiệm vụ trọng tâm thời gian.

  • Phấn đấu đến 15/12, tất cả chi bộ ở Vũ Quang hoàn thành sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Cẩm Xuyên sôi nổi sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”

    Nhiều ngày qua, các chi bộ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên sôi nổi triển khai sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Đây thực sự là “chìa khóa” mở cánh cửa cho lòng can đảm để đảng viên nói lên hạn chế, khuyết điểm của mình trước tập thể.

  • Phấn đấu đến 15/12, tất cả chi bộ ở Vũ Quang hoàn thành sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    Sáng 9/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Văn Chung


Văn Chung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]