(Baohatinh.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tại cuộc họp chiều 28/4 để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 42 về “Tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng”; triển khai một nhiệm vụ thời gian tới.

Quyết tâm cao, tăng tốc thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tại cuộc họp chiều 28/4 để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 42 về “Tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng”; triển khai một nhiệm vụ thời gian tới.

Quyết tâm cao, tăng tốc thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Tham dự cuộc họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Toàn tỉnh đăng ký 588 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Ngày 28/2/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về “Tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng". Đợt thi đua diễn ra cao điểm từ ngày 1/3/2020 đến ngày 31/8/2020 với 13 chương trình trọng điểm cần thực hiện.

Quyết tâm cao, tăng tốc thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 42 thời gian qua.

Qua 2 tháng triển khai, đến nay, hầu hết các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương đã phát động thi đua và hoàn thành việc đăng ký công trình, phần việc cụ thể. Kết quả có 6 công trình trọng điểm cấp tỉnh; 76 công trình cấp sở, ngành; 58 công trình cấp huyện; 439 công trình cấp xã; 9 công trình doanh nghiệp.

Trong phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay, các địa phương đã soát xét và lựa chọn trên 120 ý tưởng sản phẩm tham gia chương trình OCOP 2020 gửi Văn phòng thẩm định; phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tiếp tục được thực hiện.

Quyết tâm cao, tăng tốc thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Các địa phương cần quan tâm, tranh thủ cơ hội, tận dụng nguồn lực thực hiện các phần việc của chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh; quá trình thực hiện nên phân chia giai đoạn, có kế hoạch, chỉ tiêu rõ ràng.

Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân ngày càng nâng cao; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai chủ động, quyết liệt, kịp thời.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” và nhận được sự ủng hộ 64,387 tỷ đồng (tính đến 24/4).

Trong quý I/2020, toàn tỉnh đã chi trả gần 8,8 tỷ đồng theo các nghị quyết về chính sách giảm nghèo, hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội; hỗ trợ nhà ở cho 733 hộ nghèo từ nguồn tài trợ của Quỹ thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup...

Quyết tâm cao, tăng tốc thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Cần tập trung chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, các hộ kinh doanh; xác định theo từng lĩnh vực, địa bàn để kịp thời có chỉ đạo phù hợp...

Chương trình mục tiêu giảm nghèo đang được triển khai hiệu quả, dự kiến đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đạt dưới 3%, tỷ lệ hộ cận nghèo đạt dưới 5%.

Công tác tuyên truyền thông qua các kênh thông tin truyền thông và hệ thống trực quan sinh động được triển khai bài bản, kịp thời với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; tích cực, chủ động đấu tranh các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trên địa bàn toàn tỉnh treo gần 1.000 băng rôn, khẩu hiệu; lắp đặt trên 700 điểm, cụm pano, áp phích... về nội dung chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Quyết tâm cao, tăng tốc thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm có chỉ đạo về tổ chức đại hội thi đua yêu nước.

Ngoài ra, phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh; nhiệm vụ đột phá cải cách hành chính được các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, đảm bảo mục tiêu chung đề ra; đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị; lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác khen thưởng tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả.

Quyết tâm cao, tăng tốc thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Việc cấp bách cần thực hiện đó là triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nội dung hỗ trợ lao động, người dân ảnh hưởng do dịch Covid-19. Đồng thời tiếp tục thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác, các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, chưa dự báo được thời điểm kết thúc đã gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, hoạt động; việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến từ cơ sở còn hạn chế; một số địa phương, đơn vị còn thực hiện nhiệm vụ chung chung, chưa rõ việc...

Tại cuộc họp, đại biểu phân tích, rà soát các nhiệm vụ đã thực hiện; bàn giải pháp nhằm triển khai nhiệm vụ thời gian tới hiệu quả hơn.

Đại biểu cho rằng, cần tiếp tục triển khai có chiều sâu chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh; giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng.

Quyết tâm cao, tăng tốc thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Cần lùi thời gian sơ kết Chỉ thị 42, đồng thời trong quá trình triển khai thực hiện bổ sung một số nhiệm vụ trong tình hình mới như đẩy mạnh giáo dục sau dịch bệnh Covid-19, sáp nhập trung tâm y tế cấp huyện...

Việc triển khai công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp phải đi vào cụ thể, quyết liệt gắn với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; cần xem xét lùi thời gian sơ kết thực hiện Chỉ thị 42; hướng dẫn tổ chức phong trào “Dân vận khéo” phù hợp...

Quyết tâm cao, tăng tốc thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Các địa phương, đơn vị cần căn cứ vào 13 chương trình trọng tâm trong Chỉ thị 42 để vạch ra lộ trình thực hiện cụ thể; đăng ký các công trình quy mô hơn. Các đồng chí thành viên ban chỉ đạo cần phát huy rõ hơn trách nhiệm của mình; các đoàn công tác cần tăng cường quá trình kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm lan tỏa mạnh mẽ phong trào trong toàn dân.

Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đại biểu đề xuất giải pháp huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, thực hiện phân chia đối tượng giao cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở hỗ trợ “đỡ đầu” đối tượng bảo trợ xã hội.

Song song với nhiệm vụ phòng chống dịch, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác trên địa bàn.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai phong trào thi đua

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định việc thực hiện phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp chính là thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Quyết tâm cao, tăng tốc thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, trong 2 tháng qua, vừa triển khai nhiệm vụ chống dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, đặt tinh thần sức khỏe người dân lên trên hết, nhưng các địa phương, đơn vị đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua. Điều đó thể hiện ý chí cách mạng, tinh thần đồng thuận của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, những khó khăn khách quan tác động khá lớn nên nhìn về tổng thể, việc thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp vẫn còn nhiều nội dung chưa đạt.

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, trong thời gian qua, một số địa phương, đơn vị vẫn chưa có cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ “2 trong 1” (vừa chống dịch bệnh vừa thực hiện phong trào); chưa thực sự biến thách thức, khó khăn thành cơ hội; có những việc chưa tập trung cao độ; vai trò người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị còn mờ nhạt...

“Thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế chính là cách để từ đó chúng ta quyết tâm cao hơn, tăng tốc thực hiện các công trình, phần việc đảm bảo về đích thành công” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy đồng ý cho phép lùi thời gian sơ kết Chỉ thị 42 đến 30/6/2020; BTV Tỉnh ủy sẽ bổ sung một số nội dung triển khai trong tình hình mới, trong đó rà soát, điều chỉnh lại các kế hoạch phù hợp trên quan điểm không thay đổi mốc thời gian, giai đoạn triển khai chỉ thị.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương, đơn vị cần quyết tâm cao, tăng tốc thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu gắn với phong trào thi đua; khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể thực hiện tốt các phong trào.

Tiếp tục quyết tâm thực hiện phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh; dồn sức thực hiện các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng; tập trung thu hoạch vụ đông xuân, chuẩn bị vụ hè thu; tháo gỡ nút thắt để thu hút đầu tư công, các huyện rà soát lại các dự án trên địa bàn, nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời phản ánh lên tỉnh.

Chú trọng thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Cùng đó, tiếp tục tập trung công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo bám nắm cơ sở, kiểm ta, giúp đỡ cơ sở hoàn thành các nhiệm vụ.

Trước mắt, về thực hiện đại hội Đảng cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, việc tổ chức đại hội Đảng gắn với đảm bảo biện pháp y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong chống dịch; các đại hội đảm bảo thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh và trung ương; quá trình chuẩn bị đại hội cần giải quyết tốt các vấn đề khiếu nại, tố cáo; khuyến khích bầu bí thư trực tiếp tại đại hội cấp cơ sở và cấp huyện ở những nơi đủ điều kiện...

Về đại hội cấp huyện, phấn đấu đầu tháng 6/2020 tổ chức rút kinh nghiệm đại hội Đảng cấp huyện; công tác chuẩn bị văn kiện đại hội phải thực sự chu đáo, đặt trong bối cảnh chung của tỉnh và thực tiễn địa phương; làm tốt công tác nhân sự, quy trình cán bộ thực hiện khách quan, dân chủ...

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]