(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Sau đây, Báo Hà Tĩnh điện tử lược đăng phát biểu bế mạc đại hội của đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ngay từ những ngày đầu

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Sau đây, Báo Hà Tĩnh điện tử lược đăng phát biểu bế mạc đại hội của đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn: Đại hội thực sự đã làm cho Đảng bộ chúng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; tư tưởng và hành động đã nhất trí càng nhất trí hơn nữa

Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Với tinh thần Dân chủ - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí cao thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, đồng thời thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Báo cáo Tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 11 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, xác định rõ nguyên nhân, trước hết là nguyên nhân chủ quan, rút ra 4 bài học kinh nghiệm quý giá, đó là: vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để ban hành cơ chế, chính sách sát đúng, trong đó chú ý chọn lĩnh vực đột phá, đi trước mở đường, phù hợp với điều kiện và khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ; mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, huy động đa dạng nguồn lực và kiên trì xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình, nhất là mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu tổng quan là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, theo hướng công nghiệp hiện đại”; trong đó có 3 nhiệm vụ đột phá trọng tâm.

Với tinh thần dân chủ, đổi mới, đảm bảo nguyên tắc của Đảng, Đại hội đã lựa chọn bầu 55 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 21 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tiêu biểu nhất, đại diện cho hơn 93 nghìn đảng viên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Kết quả các cuộc bầu cử tập trung cao, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất của Đại hội, cũng chính là niềm tin của đại biểu và toàn Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà gửi gắm, giao trách nhiệm cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới.

Với những kết quả nêu trên, chúng ta vui mừng thông báo với toàn Đảng bộ, toàn quân và đồng bào toàn tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII đã thành công tốt đẹp.

Kết quả Đại hội thể hiện ý chí quyết tâm, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và quyết tâm đoàn kết, gắn bó một lòng ngay trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, của toàn Đảng bộ và nhân dân; đã kế thừa truyền thống lịch sử của cha ông, các thế hệ đi trước, tiếp bước chặng đường mới; động viên tất cả chúng ta quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại, đưa toàn dân Hà Tĩnh có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

Thành công của Đại hội hôm nay sẽ tạo ra khí thế mới, quyết tâm mới cho Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh chúng ta. Một lần nữa, thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, tôi xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Trung ương Đảng, các ban, bộ ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể Trung ương trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội.

Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, có công với nước, với tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, những người con của quê hương trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài đã quan tâm theo dõi, tham gia đóng góp nhiều ý kiến rất thiết thực vào các văn kiện Đại hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.

Đại hội biểu dương sự nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang các sở, ban, ngành, đoàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, các tiểu ban của Đại hội đã phục vụ chu đáo, đảm bảo kịp thời nội dung, điều kiện và bảo vệ an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội.

Cảm ơn các đồng chí cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã bám sát nắm tình hình, tuyên truyền kịp thời quá trình chuẩn bị và diễn biến của Đại hội.

Tại Đại hội lần này, nhiều đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII chuyển công tác không tái cử vào Ban Chấp hành khóa mới. Đại hội đánh giá cao nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, những đóng góp quan trọng của các đồng chí trong nhiệm kỳ qua và cảm ơn các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đặc biệt, Đại hội chúng ta trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; trân trọng cảm ơn đồng chí Võ Kim Cự, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ. Trải qua nhiều cương vị công tác, từ thực tiễn cơ sở, trưởng thành ở những môi trường làm việc khác nhau, các đồng chí đã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu cách mạng của Đảng; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương; tâm huyết, trách nhiệm, tận tâm, tận lực vì công việc chung, quyết liệt vì sự phát triển của tỉnh nhà; quy tụ được sức mạnh đoàn kết và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ; với tầm nhìn chiến lược, tư duy sáng tạo, các đồng chí và tập thể cấp uỷ đã lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân giành được nhiều kết quả vượt bậc, tạo vị thế cho Hà Tĩnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XVIII trân trọng những tình cảm, những kết quả đó và tri ân những cống hiến to lớn của các đồng chí. Tin tưởng với truyền thống tốt đẹp của quê hương, với năng lực, trách nhiệm và tâm huyết của bản thân, trên cương vị công tác mới, hai đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn hai đồng chí, các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII và các thế hệ đi trước tiếp tục quan tâm theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều đóng góp trí tuệ, động viên, chia sẻ kinh nghiệm với cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp tỉnh nhà.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã thành công tốt đẹp, mở ra thời kỳ phát triển mới - thời kỳ tỉnh ta tập trung cao thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Môi trường đầu tư sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ bước vào giai đoạn phát triển sôi động. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả quan trọng.

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh ta đã đạt được những kết quả rất to lớn và toàn diện, nhưng chỉ mới chỉ là bước đầu, còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Hà Tĩnh chúng ta khẳng định đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, triển vọng, thế và lực mới để tạo bước đột phá mạnh mẽ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết Đại hội đã được quyết nghị đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi phải có nỗ lực quyết tâm rất cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà. Tôi đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp, các ngành, các địa phương kịp thời triển khai học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là từng cấp uỷ viên phải có tầm nhìn và tư duy chiến lược; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; làm việc quyết liệt, tâm huyết, thực sự gương mẫu, như Bác Hồ đã căn dặn: “Một tấm gương sáng còn hơn cả trăm bài diễn thuyết”.

Yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với chúng ta là phải tiếp tục quy tụ và tăng cường hơn nữa sức mạnh đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Đại hội thực sự đã làm cho Đảng bộ chúng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; tư tưởng và hành động đã nhất trí càng nhất trí hơn nữa. Đồng thời, phải tiếp tục phát huy dân chủ và thực hành dân chủ rộng rãi, trước hết là phát huy dân chủ thực sự trong từng tổ chức Đảng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến từng chi bộ, đảng bộ. Nếu đoàn kết chặt chẽ, phát huy tốt dân chủ chúng ta sẽ huy động được mọi nguồn nội lực, ngoại lực để có sức mạnh to lớn hơn. Do đó, mỗi chúng ta phải thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "Cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình".

Về phần mình, được Ban Chấp hành Đảng bộ tin tưởng bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, tôi ý thức sâu sắc rằng đây là niềm vinh dự to lớn không chỉ đối với cá nhân tôi mà còn đối với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tôi cũng ý thức sâu sắc rằng, ngoài sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của bản thân trong quá trình công tác, tôi luôn luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của đồng chí, đồng nghiệp và các bậc đàn anh đi trước. Tôi thật sự xúc động, xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, chân thành đến toàn thể đại biểu Đại hội.

Sự tín nhiệm của Đảng bộ và nhân dân là mệnh lệnh, cũng là nguồn động viên bản thân tôi phải đem hết tâm thế, trí tuệ và thời gian của mình phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân thật nhiều hơn nữa. Tôi kính mong các đồng chí và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi cũng như tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhân sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh nhà, Đại hội kêu gọi toàn thể Đảng bộ, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng của quê hương; kế thừa, phát huy những kết quả và các bài học kinh nghiệm quý giá của các thế hệ đi trước; tiếp tục đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Trước mắt, tập trung thực hiện vượt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hoá thế giới; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ, xây dựng quê hương Hà Tĩnh chúng ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong không khí phấn khởi, tràn đầy niềm tin vào tương lai phát triển của tỉnh, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi long trọng tuyên bố Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


congthanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]