(Baohatinh.vn) - Những cuộc sinh hoạt chi bộ chuyên đề về học tập và làm theo Bác ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã trở thành diễn đàn sinh động, thiết thực để đưa Chỉ thị số 05-CT/TW vào thực tiễn, khơi dậy khát vọng, ý chí phấn đấu của mỗi cấp ủy, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Sôi nổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề, Kỳ Anh đưa việc học và làm theo Bác vào thực tiễn

Những cuộc sinh hoạt chi bộ chuyên đề về học tập và làm theo Bác ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã trở thành diễn đàn sinh động, thiết thực để đưa Chỉ thị số 05-CT/TW vào thực tiễn, khơi dậy khát vọng, ý chí phấn đấu của mỗi cấp ủy, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Sôi nổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề, Kỳ Anh đưa việc học và làm theo Bác vào thực tiễn

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh dự sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác ở Chi bộ thôn Trung Đức, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh.

Cách làm bài bản, triển khai đồng bộ

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tập trung triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Một trong những nội dung được Huyện ủy Kỳ Anh đặt lên hàng đầu và chỉ đạo quyết liệt, đó là triển khai đợt sinh hoạt chi bộ chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trên toàn huyện.

Sôi nổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề, Kỳ Anh đưa việc học và làm theo Bác vào thực tiễn

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, thành viên các đoàn công tác của BTV Huyện ủy chỉ đạo cơ sở tham gia cuộc sinh hoạt chuyên đề. Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thành Nam tặng quà cho đảng viên 75 năm tuổi Đảng tại buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Hồ Hải, xã Kỳ Tiến.

Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh Lê Văn Trọng cho biết, từ 2 cuộc sinh hoạt chi bộ điểm tại Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, đồng thời căn cứ thực tiễn hoạt động ở cơ sở, Huyện ủy đã sớm cụ thể hóa thành hệ thống văn bản chỉ đạo và hướng dẫn chi tiết.

Ngoài việc cung cấp tài liệu, Ban Tuyên giáo - Dân vận phối hợp với các ban xây dựng Đảng xây dựng khung chương trình sinh hoạt chi bộ và ban hành các mẫu kế hoạch đăng ký học tập và làm theo Bác cho đảng viên, giúp các chi bộ thuận lợi hơn trong quá trình triển khai. Đặc biệt, việc hướng dẫn cụ thể các phần việc để đăng ký thực hiện làm theo Bác đã giúp đảng viên xác định rõ các nội dung học tập và làm theo một cách sát thực tế, tránh hình thức, lý thuyết.

Theo lộ trình, mỗi địa phương tổ chức sinh hoạt chuyên đề mẫu tại khối chi bộ nông thôn và khối cơ quan với sự tham gia của đoàn công tác BTV Huyện ủy phụ trách chỉ đạo cơ sở và Thường trực Đảng ủy. Rút kinh nghiệm từ các cuộc sinh hoạt mẫu, các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề một cách bài bản, đồng bộ. Đến thời điểm này, toàn huyện đã có hơn 60% trong tổng số 279 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề; 2 đảng bộ có 100% chi bộ hoàn thành là Kỳ Thọ và Kỳ Phú.

Sôi nổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề, Kỳ Anh đưa việc học và làm theo Bác vào thực tiễn

Một cuộc sinh hoạt chi bộ chuyên đề của Chi bộ Trường Mầm non Kỳ Thư.

Ông Dương Đình Hới - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thọ cho biết, Thường trực Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai việc sinh hoạt chi bộ chuyên đề từ đầu tháng 1/2022. Từ tháng 2 đến đầu tháng 3, có 9/9 tổ chức đảng (gồm 6 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ trường học và 1 chi bộ công an) đã hoàn thành việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề toàn khóa và năm 2022 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Các cuộc họp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và thiết thực ngay từ đầu năm, góp phần tạo động lực, sức mạnh để Kỳ Thọ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Xác định rõ phần việc, đảng viên phấn đấu học tập, làm theo

Quá trình đăng ký kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, các chi bộ đã bám sát những nội dung trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của huyện cũng như của địa phương.

Sôi nổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề, Kỳ Anh đưa việc học và làm theo Bác vào thực tiễn

Ông Phạm Văn Long - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Tiến trao đổi về triển khai đợt sinh hoạt chi bộ chuyên đề.

Đối với đảng viên, kế hoạch học tập và làm theo Bác được xây dựng theo hướng khắc phục những hạn chế được chi bộ chỉ ra từ việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại cán bộ đảng viên năm 2021 và bám sát yêu cầu nhiệm vụ của chi bộ trong năm 2022.

Ông Phạm Văn Long - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Tiến cho biết, từ hướng dẫn, định hướng của cấp ủy cấp trên, tại cuộc sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ đã xây dựng các chủ điểm cụ thể để học tập và làm theo Bác một cách có trọng tâm, trọng điểm và thiết thực như: Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nâng cao các tiêu chí NTM kiểu mẫu, kết nạp đảng viên mới, xây dựng cổng làng... Bên cạnh đó, từng đảng viên cũng xây dựng cho mình 2-3 phần việc học Bác để báo cáo trước chi bộ và được chi bộ thảo luận, góp ý và hoàn thiện.

Sau mỗi cuộc sinh hoạt, các chi bộ tập hợp kế hoạch học tập và làm theo Bác của đảng viên để theo dõi sự chuyển biến trong từng tháng và kết quả thực hiện theo định kỳ 6 tháng, 1 năm.

Sôi nổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề, Kỳ Anh đưa việc học và làm theo Bác vào thực tiễn

Ông Nguyễn Xuân Thỉnh - Bí thư Chi bộ thôn Bắc Hải, xã Kỳ Hải tổng hợp các nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác của đảng viên để theo dõi, đánh giá việc thực hiện,

Ông Nguyễn Xuân Thỉnh - Bí thư Chi bộ thôn Bắc Hải, xã Kỳ Hải cho biết: “Để việc sinh hoạt chuyên đề đảm bảo thực chất và hiệu quả, chi bộ đã tổng hợp đầy đủ những phần việc mà đảng viên đăng ký đầu năm để theo dõi, đôn đốc triển khai. Qua đó, báo cáo và nêu gương những đảng viên có kết quả cao để tạo hiệu ứng thi đua trong chi bộ. Điều đáng mừng là việc sinh hoạt chuyên đề được hầu hết đảng viên chủ động đón nhận và tham gia có trách nhiệm, tâm huyết, từ khâu thảo luận về ý thức, phương pháp học Bác cho đến việc góp ý các bản đăng ký nội dung học tập.”

Ở vai trò đảng viên, ông Nguyễn Văn Quang - Chi bộ thôn Sơn Bắc, xã Kỳ Thọ cho biết: "Học tập Bác, bản thân đã từng bước nâng cao được tính kế hoạch và ý chí phấn đấu trong mỗi việc làm; mạnh dạn tiếp thu cái mới để phát huy hơn nữa giá trị kinh tế từ khu vườn mẫu của gia đình”.

Sôi nổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề, Kỳ Anh đưa việc học và làm theo Bác vào thực tiễn

Ông Nguyễn Văn Quang, Chi bộ thôn Sơn Bắc, xã Kỳ Thọ.

Các cuộc sinh hoạt chi bộ chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được đảng viên trong toàn Đảng bộ hưởng ứng một cách nhiệt tình và bước đầu đã mang lại những kết quả đáng kể.

Hiện nay, huyện đang tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, đợt sinh hoạt chi bộ chuyên đề học tập và làm theo Bác với chủ đề “Tự soi, tự sửa” sẽ được triển khai trong tháng 6/2022 trên toàn huyện gắn với phân loại, đánh giá đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Thành Nam

Vũ Huyền


Vũ Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]