(Baohatinh.vn) - Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII đã phát huy cao trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu; dân chủ, thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá trọng tâm, các giải pháp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới.

Tâm huyết hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ mới

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII đã phát huy cao trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu; dân chủ, thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá trọng tâm, các giải pháp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội

Xác định khâu đột phá

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu được nhận định, thảo luận, phân tích và được báo cáo chính trị trình Đại đội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII xác định là khâu đột phá trong phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2015-2020 đó là xây dựng khu kinh tế Vũng Áng sớm trở thành khu kinh tế động lực có tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Tham gia đóng góp các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đột phá này, đại biểu Hồ Anh Tuấn - Trưởng ban Quản lý các KKT tỉnh cho rằng, trong chiến lược cho các giai đoạn tiếp theo, KKT Vũng Áng sẽ phát triển gắn với đô thị mới theo hướng chuỗi đô thị liên kết vùng, liên kết quốc gia, quốc tế.

Đại biểu Hồ Anh Tuấn - Trưởng ban Quản lý các KKT tỉnh

Để thực hiện lộ trình này, “tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, hướng tới các nhà đầu tư lớn của các nước phát triển để khai thác công nghệ tiên tiến, tính chuyên nghiệp trong tổ chức sản xuất và tính khoa học trong quản trị doanh nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm có hàm lượng khoa học cao”. Gắn với đó, “cần tăng cường quản lý quy hoạch và coi trọng công tác bảo vệ môi trường; tập trung quản lý đầu tư, quản lý lao động chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo môi trường phát triển bền vững”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đã gợi mở: Tỉnh cần tập trung phát triển các ngành công nghiệp như thép, lọc hoá dầu, chế biến sâu các sản phẩm sau lọc hoá dầu và sau luyện thép; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ liên quan như đóng tàu, cơ khí chế tạo thiết bị, máy móc; tiếp tục phát triển các dự án nhiệt điện...

Tiếp đến là phát triển dịch vụ thương mại, du lịch trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh và liên kết vùng, liên kết khu vực. Nhiều ý kiến khẳng định, điểm nhấn cho lĩnh vực mũi nhọn này trong thời gian tới sẽ là phát triển KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ lớn phía Tây của tỉnh; thúc đẩy kinh tế biên mậu với Lào, Đông Bắc Thái Lan, Mi-an-ma gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch. Xây dựng chuỗi logistics kết nối các trung tâm giao thông đường thuỷ, đường bộ, đường sắt, các trung tâm đô thị, dịch vụ thương mại để mở rộng kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập.

Xác định các mũi đột phá nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế với mục tiêu đến năm 2020 tỷ trọng công nghiệp của tỉnh trên 56%, TMDV trên 34%, kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD và đây sẽ là động lực chính giúp tỉnh thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách 46.000 tỷ đồng.

Phát triển đô thị hiện đại

Giai đoạn phát triển mới của tỉnh đang đặt ra mục tiêu khá rõ là đầu tư phát triển các đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Trong đó, việc xây dựng thành phố Hà Tĩnh lên đô thị loại II trước năm 2018 đã được xác định là một nhiệm vụ của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đại biểu Hà Văn Trọng - Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh khẳng định, thành phố đã xây dựng 4 khâu đột phá để thực hiện mục tiêu này, trong đó, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng được xác định là giải pháp có tính quyết định.

Đại biểu Hà Văn Trọng - Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh

Đại biểu Hoàng Văn Quảng - Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh cho rằng, cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn để tăng cường thu hút đầu tư, phát triển DN, các dịch vụ gắn kết chuỗi đô thị. Theo đó, tiếp tục bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch và công khai, quản lý tốt quy hoạch; đẩy mạnh hơn cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng hành với nhà đầu tư để thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị.

Đại biểu Hoàng Văn Quảng - Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh

Từ thực tế ở đô thị mới – thị xã Kỳ Anh, đại biểu Nguyễn Đình Hải - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh để xuất tỉnh ban hành cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực cho dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật; ưu tiên hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách theo cơ chế đặc thù; mở rộng các hình thức huy động vốn, thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân và các thành phần kinh tế khác.

Nông nghiệp hội nhập, nông thôn mới bền vững

Theo đại biểu Đặng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, để thực hiện được mục tiêu này, phải làm chuyển biến nhận thức trong người dân về việc chuyển sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp hội nhập; cùng đó tập trung chỉ đạo, hoàn thiện cơ chế, tạo động lực mạnh mẽ khuyến khích phát triển 2 tác nhân cơ bản trong chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp đó là DN và hộ nông dân. Trước mắt, chúng ta phải chỉ đạo để đạt được hiệu quả thiết thực đối với các chuỗi sản xuất đã và đang hình thành nhằm nâng cao thu nhập, tạo niềm tin về hướng đi mới cho cư dân nông thôn.

Đại biểu Đặng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở NN&PTNT

Nhiều ý kiến tham gia góp ý tại đại hội đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ứng dụng mạnh mẽ hơn KHCN vào sản xuất, phát triển nông nghiệp đa chức năng, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, đưa công nghiệp vào nông nghiệp để gia tăng giá trị. Theo đại biểu Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, giải pháp KHCN đầu tiên chính là phải có những đột phá về công nghệ tạo giống. Bên cạnh đó đổi mới cơ bản về quy trình công nghệ sản xuất và quản lý; đẩy mạnh bài học “quốc tế hóa KH & CN” mà Hà Tĩnh đã đúc kết.

Coi trọng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM cũng là nhiệm vụ trọng tâm mà các đồng chí lãnh đạo TƯ chỉ đạo, nhấn mạnh đối với Hà Tĩnh trong giai đoạn mới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong bài phát biểu tâm huyết với Hà Tĩnh đã đặt ra yêu cầu phát triển đô thị văn minh phải đi cùng với NTM hiện đại. Khi Hà Tĩnh vươn lên ở nhóm tỉnh khá, tất cả các địa phương nông thôn trong tỉnh phải đạt chuẩn NTM và những xã đã đạt rồi thì tiến tới đích cao hơn là NTM kiểu mẫu, hiện đại, văn minh.

Đảm bảo sự phát triển bền vững

Một điểm chung trong nhiều tham luận, chỉ đạo, chia sẻ của các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đó là truyền thống cách mạng và văn hóa của người Hà Tĩnh cần phải được giữ gìn, phát huy cao hơn nữa trong giai đoạn phát triển mới. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những cán bộ lão thành cách mạng là con em thành đạt, xa quê đều nhấn mạnh những giá trị của văn hóa hiếu học, cần cù, sáng tạo, yêu nước, trung thành, quyết liệt riêng có của Hà Tĩnh.

Đặc biệt, truyền thống đoàn kết đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh trong lời gửi gắm, Hà Tĩnh phải “gắn bó hơn, đoàn kết hơn, xây dựng Đảng mạnh hơn để có thể phát huy được trí tuệ tập thể, tạo được tư duy mới trên nền nghị quyết của Đại hội”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tham quan Dự án Rau, củ, quả công nghệ cao trên cát của Mitraco Hà Tĩnh tại vùng ven biển xã Thạch Văn (Thạch Hà).

Quan tâm đến yêu cầu hài hòa, cân đối giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, Đại hội đã thảo luận nhiều giải pháp quan trọng như: thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; tập trung xây dựng, phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tham luận vấn đề đảm bảo an sinh xã hội

Trong giai đoạn phát triển mới đòi hỏi Đại hội phải tập trung thảo luận, xây dựng các giải pháp thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh. Đại biểu Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề xuất và phân tích rõ 6 giải pháp đảm bảo ANTT phục vụ nhiệm vụ phát triển KT- XH của tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại biểu Trần Ngọc Thanh - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong tham luận của mình đã đúc rút bài học thành công và xây dựng giải pháp tiếp tục chung tay xây dựng NTM, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới....

Việc dành sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng cho các nội dung tham luận, góp ý vào báo cáo chính trị để hoàn chỉnh việc hoạch định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT- XH tỉnh nhà nhiệm kỳ 2015-2020 đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Từ đó, góp phần quan trọng để Hà Tĩnh tiếp tục bứt phá trên chặng đường phấn đấu mới.

Nhóm PV Thời sự


Nhóm PV Thời sự

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]