(Baohatinh.vn) - Được thành lập theo Quyết định số 1310-QĐ/TU, ngày 15/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự ra đời của Đảng bộ Khối doanh nghiệp (DN) là một dấu mốc quan trọng đối với các tổ chức Đảng trong các DN trên địa bàn. Đến nay, Đảng bộ có 66 tổ chức cơ sở đảng (30 đảng bộ, 36 chi bộ) và gần 4.000 đảng viên, hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực.

Tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp Hà Tĩnh phát triển bền vững

Được thành lập theo Quyết định số 1310-QĐ/TU, ngày 15/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự ra đời của Đảng bộ Khối doanh nghiệp (DN) là một dấu mốc quan trọng đối với các tổ chức Đảng trong các DN trên địa bàn. Đến nay, Đảng bộ có 66 tổ chức cơ sở đảng (30 đảng bộ, 36 chi bộ) và gần 4.000 đảng viên, hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DN lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015 được triển khai thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, tác động rất lớn đến hoạt động DN trong cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh nhà. Song, nhìn chung, các DN trong khối vẫn hoạt động ổn định, các đơn vị sản xuất, kinh doanh có lãi năm sau cao hơn năm trước.

Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Kỳ trao giải nhất Hội thi “Tuổi trẻ doanh nghiệp đồng hành cùng hàng Việt Nam” cho đội Công ty cổ phần Việt Hà

Doanh thu của DN tăng bình quân từ 10-15%/năm; nộp ngân sách tăng 7,6%/năm; thu nhập bình quân của người lao động không ngừng được cải thiện, năm 2014 đạt 5,1 triệu đồng/tháng, tăng 14% so với năm 2010. Chế độ, chính sách của người lao động được đảm bảo.

Ngoài ra, các DN còn tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới... Đạt được những kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BTV Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành liên quan, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở luôn xác định: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, tạo động lực thúc đẩy DN phát triển bền vững.

Trong quá trình hoạt động, cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã tập trung chăm lo xây dựng các đảng bộ, chi bộ trở thành hạt nhân chính trị trong các DN. Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và BTV Tỉnh ủy, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đưa công tác xây dựng Đảng trong DN đi vào nền nếp. Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm đúng mức. Việc tổ chức học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được tiến hành một cách nghiêm túc, đồng bộ, có nhiều đổi mới.

Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn - doanh nghiệp Hà Tĩnh có nguồn nhân lực kỹ thuật cao và phương tiện thi công hiện đại đã thực hiện nhiều công trình dự án lớn trên địa bàn.

Qua 5 năm triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn Đảng bộ đã xây dựng được 45 tập thể, 58 cá nhân điển hình tiên tiến, trong đó, có 4 tập thể, 5 cá nhân được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen. Công tác tổ chức, cán bộ được tăng cường. Đảng ủy tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các DN; ban hành nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở xây dựng, bổ sung và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa cấp ủy với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể. Vì vậy, hàng năm, có trên 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, 65% đạt trong sạch vững mạnh.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được các cấp ủy tiến hành nghiêm túc, tạo chuyển biến trên nhiều mặt; tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với chức trách, nhiệm vụ được giao nâng lên rõ riệt. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được thực hiện đúng điều lệ, các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Công tác vận động quần chúng, xây dựng đoàn thể được chú trọng. Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết 02 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tạo động lực thúc đẩy DN phát triển. Phong trào thi đua xây dựng mô hình “dân vận khéo” được các DN hưởng ứng tích cực... Đoàn thanh niên, Hội CCB Khối và các đoàn thể trong các DN tích cực hoạt động, tham gia và tổ chức được nhiều phong trào thi đua yêu nước, thiết thực góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, Đảng ủy xác định mục tiêu trong 5 năm tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, DN phát triển bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.

Sự tham gia của các doanh nghiệp vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp góp phần nâng cao thu nhập trên diện tích canh tác và giúp bà con gắn bó hơn với ruộng đồng.

Thực hiện mục tiêu trên, Đảng ủy Khối DN tập trung vào các giải pháp: Thứ nhất, lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo các đơn vị bám sát định hướng quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, nắm bắt thời cơ và thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, ổn định và phát triển bền vững; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nghề, liên doanh, liên kết, nâng cao năng lực sản xuất và bao tiêu sản phẩm; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; không ngừng chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, bảo đảm các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường, đảm bảo QPAN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn ngừa các vi phạm, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo đảm sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “3 không” của tỉnh; tích cực vận động DN đầu tư phát triển nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ, tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các chỉ thị, kết luận của BTV Tỉnh ủy, quyết định của UBND tỉnh về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Thứ tư, tăng cường xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh tại cơ sở. Sau đại hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình công tác toàn khóa, quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy...

Thứ năm, tăng cường công tác vận động quần chúng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Củng cố, xây dựng văn hóa DN, tăng cường khối đoàn kết, tạo thế và lực mới cho DN phát triển. Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ tham gia giám sát, phản biện, góp ý cho Đảng, chính quyền theo tinh thần Quy định

197-QĐ/TW và 198/QĐ/TW của Ban Bí thư, bảo đảm hoạt động của các đoàn thể trong DN thiết thực, hiệu quả, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho DN phát triển.

Với sự quan tâm lãnh đạo của BTV Tỉnh ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, tin rằng, Đảng bộ Khối DN sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trần Văn Kỳ

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh


Trần Văn Kỳ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]