(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, PV Báo Hà Tĩnh đã có dịp gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ về vai trò của công tác tuyên giáo trong các thời kỳ lịch sử của dân tộc, những kinh nghiệm trong hoạt động đối với công tác tuyên giáo hiện nay.

Tạo dựng và giữ vững niềm tin cho Đảng

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, PV Báo Hà Tĩnh đã có dịp gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ về vai trò của công tác tuyên giáo trong các thời kỳ lịch sử của dân tộc, những kinh nghiệm trong hoạt động đối với công tác tuyên giáo hiện nay.

TS Đặng Duy Báu - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Luôn giữ vững niềm tin

Cùng với hệ thống tuyên giáo cả nước, ở Hà Tĩnh, công tác tư tưởng luôn được đặt lên hàng đầu. Ra đời chưa đầy 2 tháng, Đảng bộ tỉnh đã phát động quần chúng và làm nên Xô viết Nghệ - Tĩnh. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng nên Đảng đã vận động, tổ chức lực lượng quần chúng đi đầu trong Cách mạng tháng Tám, là địa phương duy nhất không để cho Pháp đứng chân được một ngày, xây dựng vùng tự do chi viện cho chiến trường.

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Đảng đã động viên nhân dân vừa sản xuất, vừa chiến đấu, phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. Trong công cuộc đổi mới, Hà Tĩnh đã biết huy động sức dân, đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển công nghiệp, tạo nên những khu kinh tế tầm cỡ như: Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và nhiều dự án lớn đang từng bước làm thay đổi diện mạo tỉnh nhà…

Những thành tựu đạt được đó được khởi nguồn từ ý chí và sức mạnh của niềm tin. Công tác tư tưởng trước hết là cần tạo dựng và giữ vững niềm tin. Đó là niềm tin vào lý tưởng, vào sự nghiệp cách mạng, tin vào Đảng, tin vào dân. Nhưng niềm tin không có gì cao xa, mà đó là kết quả có được trong quá trình đấu tranh cách mạng, được thể hiện ở hiệu quả thiết thực.

Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Tùng: Bản lĩnh chính trị - mục tiêu hàng đầu của cán bộ tuyên giáo

Để có bản lĩnh vững vàng, một tư duy sắc sảo, một cái nhìn biện chứng, bản thân người làm công tác tuyên giáo phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, hiểu biết sâu sắc những chủ trương, chính sách mới của Nhà nước. Mặt khác, người cán bộ tuyên giáo phải thường xuyên tiếp cận với thực tế cơ sở.

Từ kinh nghiệm của bản thân, qua nhiều năm làm công tác tuyên giáo, tôi thấy thực tế cơ sở là bài học sinh động, là môi trường để rèn luyện “kỹ năng sống” và để mình vận dụng tư duy lý luận đặt vào trong từng hoàn cảnh cụ thể. Có đến được cơ sở mới biết được “mình nói dân nghe” và “dân nói mình nghe” như thế nào. Từ đó có được những thông tin mới nhất, hay nhất, giúp Đảng và Nhà nước hoàn thiện dần những cơ chế, chính sách ở tầm vĩ mô.

Một kinh nghiệm nữa, cán bộ làm tuyên giáo phải biết sử dụng và phối hợp với các binh chủng trong khối tuyên giáo, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở (các ngành trong khối tuyên giáo như báo chí, truyền hình, phát thanh, giáo dục, y tế...); kết hợp với mặt trận và các tổ chức chính trị khác.

Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thiều Đình Duy: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc học tập và làm theo gương Bác Hồ

Thời kỳ tôi làm Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (2007-2010), cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai theo Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị. Cuộc vận động với những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Sau khi tổng kết cuộc vận động, năm 2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đang trở thành một sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, bước đầu tạo được ấn tượng và hiệu quả. Vì vậy, theo tôi, bên cạnh các nhiệm vụ khác, ban tuyên giáo các cấp cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc học tập và làm theo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh… nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Nữ Y: Chủ động làm tốt công tác tư tưởng cho mọi tầng lớp nhân dân

Những năm qua, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Hà Tĩnh luôn làm tốt vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội cao trong thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần đưa đường lối, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Đặc biệt, công tác tuyên giáo đã góp phần thực hiện tốt việc giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước cho mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; tham mưu xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Hà Tĩnh trí tuệ, nhân văn, giàu lòng yêu nước, giàu lý tưởng cách mạng, không sợ hy sinh gian khổ, ra sức lao động sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Trước vận hội mới của quê hương, đất nước, tin tưởng ngành Tuyên giáo của Đảng sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có tri thức và năng lực truyền tải, cổ vũ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước, nắm bắt tình hình, dự báo chính xác, thực hiện tốt chức năng tham mưu BTV Tỉnh ủy xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]