(Baohatinh.vn) - Sáng 27/6, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là 1 trong 3 đảng bộ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn tỉnh.

Tập trung nguồn lực xây dựng Cẩm Xuyên sớm trở thành huyện nông thôn mới

Sáng 27/6, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là 1 trong 3 đảng bộ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn tỉnh.

Đội thiếu niên, nhi đồng tặng hoa, hát mừng khai mạc đại hội.

Dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Trung ương Đảng. Đại hội còn có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; các ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQ và đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh cùng 269 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 đảng viên trong toàn huyện.

Lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội trước khi bước vào phần chính thức.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2010-2015 trình đại hội nhấn mạnh: 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Cẩm Xuyên đã đoàn kết, trí tuệ, nỗ lực, phát huy tiềm năng lợi thế và khắc phục khó khăn hoàn thành mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX đã đề ra. Nhờ đó, kinh tế địa phương phát triển, thu hút đầu tư được cải thiện, xây dựng nông thôn mới có bước đột phá, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Nhiều chỉ tiêu vượt cao như: tổng giá trị sản xuất, thu ngân sách, phát triển đảng viên…

269 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 đảng viên trong toàn huyện tham dự đại hội

Xác định nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, cấp ủy, chính quyền huyện Cẩm Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực trong nhân dân. Đến nay, Cẩm Xuyên đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và không còn xã dưới 7 tiêu chí. Địa phương đã hình thành rõ nét các vùng kinh tế theo tiềm năng, lợi thế của từng vùng miền.

5 năm qua, giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 11,41%; năm 2015 ước đạt 5.946 tỷ đồng, tăng 12,62% so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 44,18% xuống còn 35,08%; công nghiệp, xây dựng tăng từ 23,85% lên 26,98%; thương mại, dịch vụ, du lịch tăng từ 31,97% lên 37,94%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 28,08 triệu đồng, tăng 2,6 lần so với năm 2010.

Đại biểu ứng cử vào BCH Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020.

Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức và cán bộ, phát triển đảng tại Cẩm Xuyên cũng có nhiều đổi mới. Huyện đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng tiêu chí 18 về hệ thống chính trị (theo bộ tiêu chí nông thôn mới), qua đó rà soát, đánh giá đúng thực trạng tổ chức Đảng; chỉ đạo sáp nhập 65 thôn xóm, kịp thời kiện toàn bộ máy cấp ủy; thực hiện nghiêm túc các quy trình và đảm bảo công khai, dân chủ trong việc đề bạt, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ… Nhiệm kỳ qua, Cẩm Xuyên đã kết nạp 1.632 đảng viên mới…

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên khóa mới

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên lần thứ XXXI đã nghiêm túc kiểm điểm, rút ra bài học kinh nghiệm về thành công cũng như những mặt còn hạn chế. Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế; tập trung thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng; khai thác, sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế địa phương, đẩy mạnh phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH. Phấn đấu đến năm 2020, Cẩm Xuyên có ngành nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển; trở thành huyện nông thôn mới và các điểm đô thị phát triển.

Tại đại hội, đại biểu tham dự cũng đã có nhiều tham luận sát thực, chất lượng, trong đó tập trung các giải pháp thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ tới, bao gồm: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng khai thác tối đa lợi thế 3 vùng sinh thái gắn với doanh nghiệp hóa và liên kết hóa; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, tập trung phát triển du lịch, thương mại; tăng cường cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Lãnh đạo các ban Đảng trung ương và tỉnh Hà Tĩnh trò chuyện với các đại biểu bên lề đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là đại hội của thời kỳ mà Đảng bộ và nhân dân toàn huyện tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng địa phương trở thành huyện nông thôn mới, phát triển toàn diện trong tiến trình phát triển chung của cả tỉnh. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân huyện Cẩm Xuyên trong thời gian tới rất nặng nề.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên phải lấy việc thống nhất ý chí và hành động chính trị của Đảng làm nền tảng nòng cốt để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt. Mặt khác, cần khơi dậy nguồn lực từ nhân dân;tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, trong đó chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch các vùng cho từng loại sản phẩm chủ lực, tiên phong đi đầu trong việc xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các làng nghề và các nhà máy chế biến nông sản, tạo nền tảng để hình thành nền nông nghiệp hàng hóa phát triển quy mô lớn, hiệu quả và bền vững; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển đô thị, du lịch, thương mại, dịch vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Cẩm Xuyên phải lấy việc thống nhất ý chí và hành động chính trị của Đảng làm nền tảng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, chỉnh trang, phát triển thị trấn Cẩm Xuyên, thị trấn Thiên Cầm, hình thành các thị tứ, các điểm đô thị khác trên địa bàn huyện; chú trọng quy hoạch phát triển đồng bộ hạ tầng và dịch vụ du lịch vùng ven biển, đặc biệt là Khu du lịch biển Thiên Cầm; chú ý kết nối các điểm du lịch như Thiên Cầm, Khu sinh thái Kẻ Gỗ, Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập với thành phố Hà Tĩnh và các huyện phụ cận...

Cẩm Xuyên cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới; thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo; chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện...

Sau đại hội, cấp ủy cần khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá; tổ chức phân công, phân nhiệm cho từng đồng chí cấp ủy viên theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo từng lĩnh vực, từng địa bàn một cách cụ thể, rõ ràng; cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động, xác định rõ lộ trình, bước đi, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm từng thời kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI sớm đi vào cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm NhượngNguyễn Sỹ Huyền: Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tập trung được trí tuệ của tập thể, nhất là cán bộ, đảng viên và người dân. Trên cơ sở những thành công của đại hội, nhất là các quyết nghị, Đảng ủy xã Cẩm Nhượng sẽ bổ sung những nội dung quan trọng vào chương trình hành động, cụ thể hóa thành các kế hoạch trung và dài hạn, phấn đấu đưa xã nhà về đích nông thôn mới trước 1 năm so với dự kiến.

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cẩm Lạc Nguyễn Văn Dũng:Tôi cảm nhận rõ tinh thần đổi mới và quyết tâm của Đại hội Đảng bộ huyện lần này thông qua báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa XXX. Tôi hy vọng, sau đại hội, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp thu tinh thần, tiếp tục quan tâm và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, hăng hái, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà các địa phương, đơn vị đề ra.

Cũng trong chương trình buổi sáng, Đại hội đã bầu 43 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo theo cơ cấu, tiêu chuẩn, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Không khí chào mừng Đại hội trên đường phố thị trấn Cẩm Xuyên.

Chiều nay, Đại hội tiếp tục chương trình với các nội dung: ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020, bầu đại biểu dự đại hội cấp trên và thông qua các nghị quyết quan trọng.

Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc trong buổi sáng ngày mai (28/6).

Nhóm P.V CTXH


Nhóm P.V CTXH


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]