(Baohatinh.vn) - Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của chính quyền các cấp cùng với sự nỗ lực của nhân dân, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Thạch Hà đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thạch Hà nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của chính quyền các cấp cùng với sự nỗ lực của nhân dân, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Thạch Hà đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thị trấn Thạch Hà rực rỡ trước thềm đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ và nhân dân Thạch Hà thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Là huyện bao quanh TP Hà Tĩnh có địa bàn rộng nhưng bị chia cắt, kết cấu hạ tầng KT-XH chưa đồng bộ, việc chậm triển khai dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đã tác động đến tư tưởng, đời sống của nhân dân và định hướng phát triển của một số địa phương trong huyện. Nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân, huyện Thạch Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng: xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài; phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu, động lực.

Huyện đã sớm tập trung phát triển các mô hình kinh tế, các sản phẩm, hàng hóa chủ lực; nâng cao hiệu quả hoạt động trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện liên doanh, liên kết; tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; tích cực thu hút nguồn đầu tư, khai thác các chương trình, dự án, xây dựng kết cấu hạ tầng có hiệu quả; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa - xã hội; công tác quân sự địa phương, an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững…

Sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng bộ đã tạo cho Thạch Hà những chuyển biến rõ nét. Theo đó, kinh tế phát triển khá và đồng đều ở cả ba vùng; thu ngân sách đạt trên 200% so với mục tiêu đại hội đề ra; thu hút đầu tư, huy động xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng đạt kết quả vượt bậc, nhất là giao thông nông thôn (đạt trên 250% kế hoạch); đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo; QPAN được giữ vững; chính trị ổn định; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt được những kết quả quan trọng…

Dự án sản xuất rau, củ, quả trên đất cát hoang hóa theo công nghệ cao tại xã Thạch Văn mang lại hiệu quả cao

Cụ thể, đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 28,3 triệu đồng/năm; tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 37% (đầu nhiệm kỳ) xuống còn 26,9%; công nghiệp – xây dựng tăng từ 29% lên 36,03% với tổng giá trị ước đạt 2.593 tỷ đồng; thương mại – dịch vụ tăng từ 34% lên 37,07% với tổng giá trị ước đạt 2.658 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 76.164 tấn (bằng 108% chỉ tiêu đề ra); giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích tăng từ 40 triệu đồng (năm 2010) lên 65 triệu đồng/ha (2015).

Chăn nuôi phát triển cả về quy mô, giá trị và hình thức sản xuất theo hướng gia trại, trang trại, liên doanh, liên kết. Kết quả đó đã đưa tỷ trọng chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp đạt 49,75%. Nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh với 944 ha (tăng 89 ha so với 2010), trong đó, diện tích nuôi tôm thâm canh năm 2015 ước đạt 165 ha (tăng 123 ha so với 2010), đứng thứ hai toàn tỉnh. Tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn hiện đạt 5.500 tấn (tăng 550 tấn so với đầu nhiệm kỳ)…

Thực hiện đề án sản xuất, nâng cao thu nhập, toàn huyện đã xây dựng mới 705 mô hình kinh tế, trong đó, có 90 mô hình quy mô lớn, 109 mô hình quy mô vừa và 506 mô hình quy mô nhỏ, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp và tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, huyện đã có 2 xã đạt chuẩn NTM; dự kiến đến cuối năm 2015, có thêm ít nhất 3 xã hoàn thành các tiêu chí NTM và không còn xã dưới 8 tiêu chí…

Mô hình HTX chăn nuôi lợn của hội viên Lê Đăng Sơn xã Thạch Long cho thu nhập khá

Chính trị ổn định, văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, các di sản văn hóa được gìn giữ và phát huy.

Những kết quả đạt được đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của BTV, BCH Đảng bộ huyện, từ việc nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên đến việc ban hành các chủ trương, nghị quyết cụ thể ở huyện. Nhiệm kỳ qua, huyện đã ban hành 9 nghị quyết, 29 chỉ thị, 52 kế hoạch, 18 chương trình, 855 công văn, 854 quyết định, 2 công điện, 185 báo cáo… cùng một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích khác.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được coi trọng và có nhiều đổi mới. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng được chăm lo, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện tốt các khâu quy hoạch, đào tạo và đánh giá cán bộ; tăng cường luân chuyển cán bộ về cơ sở giúp tháo gỡ khó khăn. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được tăng cường, từ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy được tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ. Thạch Hà là huyện đầu tiên tổ chức thành công hội thi bí thư chi bộ giỏi từ cấp cơ sở đến huyện.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, có tác dụng phòng ngừa, răn đe, giáo dục, giữ vững kỷ cương. Phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện tiếp tục được đổi mới. 5 năm liên tục, Đảng bộ Thạch Hà đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó, có 3 năm đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát huy những thành quả đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020, Thạch Hà tập trung thực hiện mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động tốt mọi nguồn lực, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tái cơ cấu nền nông nghiệp, phát triển mạnh thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình kinh tế.

Đầu tư phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, quy hoạch, chỉnh trang thị trấn và các điểm đô thị vùng; giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - quân sự địa phương, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; đưa Thạch Hà phát triển nhanh, vững chắc”; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 700 tỷ đồng; 70% xã hoàn thành các chỉ tiêu NTM; trên 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có đơn vị yếu kém…

Bùi Xuân Thập

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà


Bùi Xuân Thập

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]