Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững

Năm 2018, hòa cùng nhịp độ phát triển nhanh của đất nước, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực, đánh dấu những kết quả ấn tượng của năm giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trước ngưỡng cửa xuân mới Kỷ Hợi 2019, đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã dành cho Báo Hà Tĩnh cuộc trò chuyện đầy tâm huyết, trách nhiệm.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững

P.V: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy! Bước vào nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy vậy, chúng ta đã kiên trì, kiên định bám sát định hướng, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, vượt qua chặng đường rất gian khó để lấy lại đà tăng trưởng kinh tế cao trong năm 2018. Đồng chí Bí thư có thể chia sẻ những thành quả nổi bật về KT-XH của tỉnh nhà trong nửa nhiệm kỳ đã qua?

Đồng chí Lê Đình Sơn: Thực tế trong 3 năm đầu của nhiệm kỳ, tỉnh ta đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Vì thế, năm 2016, nhiều chỉ tiêu không đạt, kinh tế suy giảm sâu. Nhưng, chúng ta đã đoàn kết, thống nhất, tập trung cao độ, nỗ lực bám sát định hướng nghị quyết đại hội, đến nay, 12/33 chỉ tiêu KT-XH của cả nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch đề ra; riêng năm 2018 có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng cao, công nghiệp phát triển đột phá, đóng góp vào chất lượng tăng trưởng theo hướng chủ yếu do sản xuất, kinh doanh, đặt biệt là công nghiệp chế biến. Nông nghiệp có mức tăng trưởng bình quân bằng cả nước, riêng năm 2018 tăng 5,9% (cả nước là 3,76%). Thương mại - dịch vụ, du lịch phục hồi sau sự cố môi trường biển và tăng trưởng tích cực.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Hà Tĩnh tham quan Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (tháng 7/2018). Ảnh: Thanh Hoài

Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 158 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 69% tổng số xã; Nghi Xuân là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM; diện mạo các vùng nông thôn Hà Tĩnh thay đổi đáng kể, với hơn 3.350 vườn mẫu, 250 khu dân cư NTM kiểu mẫu. So với mục tiêu đại hội, chỉ tiêu xây dựng NTM đã “về đích” trước 2 năm. Điều đáng nói là, xây dựng NTM đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng; người dân thực sự là chủ thể. Nhiệm vụ xây dựng NTM được gắn chặt với xây dựng đô thị văn minh. Thành phố Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành chuẩn đô thị loại II; thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh tập trung hoàn thiện tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2020; quá trình chỉnh trang đô thị ở các thị trấn, thị tứ trên địa bàn toàn tỉnh được đẩy mạnh.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững

Nghi Xuân - huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đậu Hà

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả. Nhiều sự kiện văn hóa lớn như kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, 240 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Công Trứ… tạo ấn tượng tốt đẹp trong đời sống tinh thần. “Mộc bản Trường học Phúc Giang” và “Hoàng Hoa sứ trình đồ” được UNESCO công nhận là di sản tư liệu ký ức thế giới. Thể thao đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu trong nước, quốc tế. Giáo dục - đào tạo tích cực đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương. Hệ thống trường lớp được quy hoạch với quy mô phù hợp, chất lượng giáo dục tiếp tục đạt kết quả cao. Tổ chức bộ máy ngành y tế được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững

“Hoàng Hoa sứ trình đồ” được UNESCO công nhận là di sản tư liệu ký ức thế giới. Ảnh: Phan Trung Hiếu

Lĩnh vực lao động việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội thường xuyên được chăm lo, đạt kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao đạo đức công vụ được đẩy mạnh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 12 bậc trong 2 năm 2016 và 2017. Hà Tĩnh thuộc nhóm 5 tỉnh có sự cải thiện tốt nhất về chất lượng điều hành của chính quyền, thuộc tốp 10 xếp hạng cấp tỉnh về phát triển chính phủ điện tử (năm 2017). Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện rõ nét.

P.V: Những kết quả đạt được thời gian qua là rất quan trọng, tạo tiền đề cho năm 2019 và những năm tiếp theo. Tuy vậy, thực tiễn đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Xin đồng chí Bí thư cho biết, phải tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ như thế nào để nhân lên sức mạnh trong hệ thống chính trị và nhân dân, nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trong 2 năm, 2019 và 2020?

Đồng chí Lê Đình Sơn: Mặc dù kết quả đạt được trong 3 năm đầu nhiệm kỳ khá toàn diện, nhưng chúng ta không chủ quan. Bởi vì, kinh tế phát triển còn chủ yếu về lượng và chưa đồng đều; chất lượng tăng trưởng chưa vững chắc; quy mô nền kinh tế còn nhỏ; năng lực cạnh tranh thấp; đời sống của nhân dân còn khó khăn; đến nay, toàn tỉnh còn có 6,92% hộ nghèo, trong khi đó, bình quân cả nước là 5,35%. Do đó, trên cơ sở đánh giá toàn diện tình hình KT-XH từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kết luận số 95-KL/TU, ngày 4/12/2018 về “Tình hình KT-XH, QPAN năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019” tiếp tục khẳng định quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ đột phá trọng tâm theo nghị quyết đại hội.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII...

Từ những bài học kinh nghiệm trong thời gian qua và tình hình thực tiễn mới đặt ra, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục bổ sung nhiều giải pháp quan trọng, trong đó nhấn mạnh: Công nghiệp là trụ cột quan trọng nhất của nền kinh tế, là động lực chính cho tăng trưởng và phát triển. Huy động nguồn lực phát triển Khu kinh tế Vũng Áng xứng tầm là khu kinh tế trọng điểm của khu vực và quốc gia. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng từng bước hiện đại, nông dân tiến tới khá giả, giàu có, nông thôn văn minh; gắn chặt xây dựng NTM với đô thị văn minh. Song song với đó, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch theo Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 7/12/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; tập trung phát triển kinh tế trục dọc ven biển theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ… Gắn chặt nhiệm vụ phát triển KT-XH với củng cố QPAN, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử các cấp, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững

Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tăng trưởng vượt bậc

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, trước hết phải tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên trì và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương bằng lối sống, lời nói, việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu theo Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐ/TW của Trung ương. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài. Tiếp tục mở rộng và phát huy dân chủ, trước hết là dân chủ trong các tổ chức đảng để mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân.

Phát huy rõ vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Điều quan trọng là, phải gắn việc thực hiện các nhiệm vụ như vừa nêu với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững

Thành phố Hà Tĩnh trên hành trình xây dựng đô thị loại II. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

P.V: Như đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vừa trao đổi, hiện nay, cán bộ, đảng viên, nhân dân rất quan tâm việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Quan điểm, cách làm của Hà Tĩnh trong thời gian tới về nội dung này như thế nào, thưa Bí thư?

Đồng chí Lê Đình Sơn: BCH Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành đồng bộ các nghị quyết rất quan trọng về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương, Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, với nhiều giải pháp đồng bộ, bài bản; trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Thuận lợi đối với Hà Tĩnh là trước đó nhiều năm đã tiến hành sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, tạo kết quả bước đầu để thực hiện các nghị quyết của Trung ương sau này. Để cụ thể hóa các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 920-CTr/TU và 1011-CTr/TU để triển khai sâu rộng trong toàn đảng bộ, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 92-KT/TU, ngày 3/10/2018 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Trên cơ sở đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị đã chỉ đạo xây dựng các đề án trình BTV Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt. HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách đối với việc thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy ngành y tế, giáo dục mầm non và phổ thông; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế; về quy định số lượng, chức danh, khoán phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố…

Đến nay, đã thí điểm một số mô hình theo chủ trương của Trung ương như: Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 11 huyện, thành phố; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là trưởng ban dân vận ở huyện Kỳ Anh; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ ở thành phố Hà Tĩnh; hợp nhất cơ quan tổ chức - nội vụ, cơ quan kiểm tra - thanh tra, văn phòng huyện ủy - HĐND - UBND ở huyện Đức Thọ; hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và nhiều mô hình thí điểm trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở các đề án đã xây dựng, năm 2019 sẽ tiếp tục thực hiện theo lộ trình đề ra.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Do đó, phải làm quyết liệt, chắc chắn, bám sát quy định của Trung ương. Việc gì đã rõ thì làm ngay, tránh tư tưởng thụ động, chờ đợi. Những việc còn có ý kiến khác nhau thì thảo luận kỹ, tìm cách làm phù hợp; tinh thần là dân chủ, không cầu toàn, nhưng không nóng vội. Sắp xếp bộ máy phải gắn chặt với tinh giản biên chế theo lộ trình Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Mục tiêu của việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp, tầng nấc, cản trở sự phát triển; đảm bảo phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; tiết kiệm ngân sách nhà nước nhờ giảm chi thường xuyên, từ đó tăng chi đầu tư phát triển.

Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, tiến hành từng bước việc sáp nhập xã theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Năm 2019, cơ bản sắp xếp hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về diện tích tự nhiên và quy mô dân số để tập trung chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, khuyến khích việc sáp nhập các xã khác khi đảm bảo yếu tố thuận lợi và được nhân dân đồng thuận.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy là nhiệm vụ chính trị hệ trọng. Do đó, phải làm thật tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân để tạo thống nhất và đồng thuận cao. Phương pháp, cách làm phải phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, chắc chắn; đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn lớn.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững

P.V: Nhân dịp xuân mới Kỷ Hợi 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi gắm điều gì với nhân dân và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tỉnh nhà?

Đồng chí Lê Đình Sơn: Năm 2018, chúng ta rất phấn khởi khi đạt kết quả cao và toàn diện trên các lĩnh vực. Xuân Kỷ Hợi đã về tràn đầy niềm tin và sức sống mới. Qua Báo Hà Tĩnh, tôi gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn Đảng bộ, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Tin tưởng và mong rằng, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, luôn vững niềm tin vào Đảng, nêu cao ý chí, quyết tâm, thi đua lao động, học tập, giành nhiều kết quả cao hơn, toàn diện hơn trong năm mới, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp, hiện đại.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Mạnh hà (thực hiện)

Ảnh: P.V - cTV

thiết kế: huy tùng

2:05:02:2019:07:30

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM