(Baohatinh.vn) - Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) Hồ Huy Thành nhấn mạnh cần tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở huyện Kỳ Anh

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) Hồ Huy Thành nhấn mạnh cần tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Sáng 24/11/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/12/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Phát triển, nâng cao chất lượng GD&ĐT đến năm 2015 và những năm tiếp theo”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở huyện Kỳ Anh

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh cùng dự hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy và các đảng ủy, chi ủy cơ sở đã tổ chức học tập, quán triệt kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI, XII). Các cấp ủy Đảng đã quan tâm xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp để thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở huyện Kỳ Anh

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh Trần Thành Nam và Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng chủ trì hội nghị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được tăng cường; công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở được quan tâm đúng quy trình, dân chủ khách quan. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng bộ, chi bộ cơ sở được tập trung thực hiện.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở huyện Kỳ Anh

Trước khi bước vào hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng đã quán triệt một số nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đến các đại biểu tham dự.

Phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên và cấp ủy viên cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống lành mạnh, gương mẫu trong công tác, có năng lực, trình độ; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ được thực hiện hiệu quả.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở huyện Kỳ Anh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh Trần Thành Nam báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục & đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo”.

Trên cơ sở những hạn chế và bài học kinh nghiệm thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng các đảng bộ, chi bộ thực sự xứng đáng là hạt nhân chính trị ở cơ sở, giữ vững vai trò trung tâm của hệ thống chính trị.

Tập trung phát triển đảng viên mới; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng về tôn chỉ, mục đích, lý tưởng cao đẹp của Đảng trong quần chúng Nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng mà đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, 10 năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm đến công tác phát triển, nâng cao chất lượng GD&ĐT; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở huyện Kỳ Anh

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Đồng Nguyễn Anh Hoan: Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Huyện Kỳ Anh đã hoàn thành quy hoạch hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn 2010-2020. Công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong các trường học, cơ sở giáo dục được thực hiện tốt; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GD&ĐT ngày càng cao; phương pháp dạy học, hình thức đào tạo từng bước được đổi mới, gắn với nhu cầu xã hội. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh chỉ đạo tiếp tục tăng cường các nguồn lực đầu tư cho GD&ĐT; thực hiện có hiệu quả hơn công tác xã hội hóa giáo dục.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở huyện Kỳ Anh

Bí thư Đảng ủy xã Lâm Hợp Đào Kim Soa: Cần quan tâm đến công tác chất lượng đào tạo và quy hoạch cán bộ.

Ưu tiên nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia và có kế hoạch, lộ trình thực hiện để góp phần đạt tiêu chí 5 - trường học trong xây dựng NTM. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với sự nghiệp GD&ĐT của huyện.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở huyện Kỳ Anh

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, hội nghị tổ chức tại 2 địa điểm và truyền hình trực truyến.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành nhấn mạnh: Cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở huyện Kỳ Anh

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành kết luận hội nghị.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về tôn chỉ, mục đích, lý tưởng của Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ bổ sung lực lượng cho Đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, nhất là người đứng đầu.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; thường xuyên rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhân sự được quy hoạch cán bộ quản lý trong từng giai đoạn...

Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho GD&ĐT; các nhà trường, các cơ sở giáo dục phải thực hiện tốt công tác đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học...

Dịp này, BTV Huyện ủy Kỳ Anh tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU; 6 tập thể, 5 cá nhân xuất sắc trong thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở huyện Kỳ Anh

Lãnh đao huyện Kỳ Anh trao giấy khen cho các tập thể ...

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở huyện Kỳ Anh

... và các cá nhân xuất sắc trong thực hiện các nghị quyết.

Tin liên quan:
  • Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở huyện Kỳ Anh
    Hà Tĩnh xây dựng thế trận khu vực phòng thủ vững chắc từ cơ sở

    Xây dựng, củng cố tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc là bước đột phá trong chiến lược quốc phòng trên địa bàn Hà Tĩnh, qua đó góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH.

  • Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở huyện Kỳ Anh
    Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu ...

    Khởi động nhiệm kỳ 2020-2025, Với ý chí, quyết tâm cao, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, từng bước đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó là kết quả từ sự tập trung trí lực, tâm huyết của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, nỗ lực vượt bậc của các tầng lớp nhân dân; sự kết tinh cao nhất của ý Đảng, lòng dân.

Vũ Viễn


Vũ Viễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]