Cập nhật: 17:50 01/08/2020
(Baohatinh.vn) - Định hướng nội dung tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị các tham luận mang tính chiến đấu cao; ưu tiên nội dung về xây dựng Đảng.

Ưu tiên tham luận về xây dựng Đảng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Định hướng nội dung tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị các tham luận mang tính chiến đấu cao; ưu tiên nội dung về xây dựng Đảng.

Ưu tiên tham luận về xây dựng Đảng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Chiều 1/8, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy nghe, cho ý kiến định hướng về công tác chuẩn bị nội dung tham luận phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền.

Trình bày khung đề cương tham luận tại cuộc họp, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cho biết: Đề cương tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh gồm 2 phần lớn: phần tham luận theo chủ đề và phần góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ưu tiên tham luận về xây dựng Đảng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải trình bày khung đề cương tham luận.

Đối với phần tham luận theo chủ đề, mỗi tham luận cần thể hiện rõ qua 3 nội dung chính: vai trò của vấn đề tham luận đối với địa phương, đơn vị và đối với tỉnh nói chung; thực trạng của vấn đề tham luận và phương hướng, giải pháp, đề xuất.

Ưu tiên tham luận về xây dựng Đảng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Giám đốc Sở Công thương Hà Văn Quảng: Tham luận của Sở Công thương tập trung vào nội dung phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn thời gian tới.

Phần góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tập trung góp ý về kết cấu của dự thảo; nội dung chủ đề Báo cáo chính trị; đánh giá kết quả, những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết và kết quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; phương hướng chung, mục tiêu chủ yếu, các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, các chương trình trọng điểm, khâu đột phá...

Ưu tiên tham luận về xây dựng Đảng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân: Đồng ý với đề cương tham luận, tuy nhiên mỗi tham luận cần đi thẳng vào trọng tâm trên cơ sở bám vào đột phá, kết quả và giải pháp chung trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Dự kiến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ tiếp thu 56 tham luận. Trong đó, nhóm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 15 tham luận; kinh tế 15 tham luận; văn hóa - xã hội 12 tham luận; cải cách hành chính 2 tham luận; phát triển đô thị 3 tham luận; quốc phòng - an ninh - nội chính - tư pháp - đối ngọai 9 tham luận.

Ưu tiên tham luận về xây dựng Đảng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải: Đảng ủy Khối xin ý kiến tham luận về nhóm xây dựng Đảng với nội dung phát huy vai trò của cấp ủy Đảng trong cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.

Ưu tiên tham luận về xây dựng Đảng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ: Huyện đề xuất Thường trực Tỉnh ủy tham luận về nội dung dân vận khéo trong đồng bào có đạo.

Tại cuộc họp, đại biểu thống nhất cao dự thảo đề cương tham luận tại Đại hội. Đại biểu đi sâu phân tích kỹ hơn từng nội dung tham luận, đồng thời đề xuất ý kiến để mỗi tham luận cô đọng, súc tích và đảm bảo nội dung trọng tâm hơn.

Ưu tiên tham luận về xây dựng Đảng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền: Tham luận nên đầu tư chuyên sâu về từng lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, xã hội... và dành riêng một số tham luận góp ý chuyên sâu về Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại biểu cho rằng, mỗi tham luận cần đi thẳng vào trọng tâm nội dung trên cơ sở bám vào mũi đột phá, kết quả và giải pháp chung trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh; góp ý về văn kiện đại hội cấp trên chỉ nên góp ý nội dung lớn, nội dung chi tiết nên góp ý bằng văn bản...

Ưu tiên tham luận về xây dựng Đảng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Các đại biểu cần tập trung chuẩn bị nội dung tham luận đảm bảo đúng trọng tâm; đồng thời, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình trình bày thông qua phần mềm powerpoint trình chiếu hình ảnh, nội dung đi kèm.

Đại biểu cũng quan tâm phương pháp trình bày tham luận, đề xuất nên có hỗ trợ công nghệ thông tin trong mỗi phần tham luận trình bày.

Ưu tiên tham luận về xây dựng Đảng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Tham luận không báo cáo sâu về thành tích của đơn vị; góp ý về văn kiện cần tập trung nội dung lớn, đối với nội dung chi tiết nên góp ý bằng văn bản; xem xét nên chăng có một số tham luận từ cơ sở; đại biểu tham luận cần linh hoạt trong cách trình bày; khuyến khích đại biểu nói thẳng, nói thật và bám văn kiện để thảo luận; khuyến khích các đơn vị chuẩn bị slide trình chiếu...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định vai trò quan trọng của các tham luận trong Đại hội. Những đồng chí được lựa chọn tham luận có vinh dự lớn, vì vậy, cần chuẩn bị nội dung công phu, trách nhiệm, bài bản.

Ưu tiên tham luận về xây dựng Đảng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn kết luận cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu bám sát nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong quá trình chuẩn bị nội dung tham luận.

Bí thư Tỉnh ủy cơ bản đồng tình với các chủ đề tham luận theo nội dung đã dự kiến. Tuy nhiên, lưu ý trong một tham luận chỉ nên tập trung làm rõ một mệnh đề, tối đa là hai mệnh đề.

Phương châm là tham luận cần bám vào các văn kiện đại hội và tập trung thảo luận đi theo các nội dung đó; trong thảo luận cần tranh luận, phản biện các nội dung văn kiện, có thể đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu trong dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội.

“Ưu tiên tham luận về xây dựng Đảng, cân đối các tham luận về những nội dung khác. Các tham luận phải thực sự có tính chiến đấu cao” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý một số nội dung trong cách trình bày tham luận; khuyến khích sử dụng slide trình chiếu hình ảnh cụ thể hóa nội dung tham luận; đồng thời yêu cầu dung lượng tham luận dài 3 - 5 trang giấy A4, thời gian phát biểu tham luận 10 phút.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]