(Baohatinh.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII do Thị ủy Kỳ Anh tổ chức sáng 8/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh việc chú trọng hơn nữa xây dựng Đảng về đạo đức có trọng tâm, hiệu quả, tránh tô hồng thành tích.

Xây dựng Đảng cần trọng tâm, hiệu quả và tránh tô hồng thành tích

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII do Thị ủy Kỳ Anh tổ chức sáng 8/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh việc chú trọng hơn nữa xây dựng Đảng về đạo đức có trọng tâm, hiệu quả, tránh tô hồng thành tích.

Xây dựng Đảng cần trọng tâm, hiệu quả và tránh tô hồng thành tích

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ TX Kỳ Anh cần quyết tâm thực hiện là phải khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; quan tâm công tác cải cách hành chính trong Đảng, giảm hội họp hình thức, cố gắng lồng ghép thông tin, áp dụng mạnh mẽ CNTT trong chỉ đạo điều hành. Qua đó, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Xây dựng Đảng cần trọng tâm, hiệu quả và tránh tô hồng thành tích

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ để đưa TX Kỳ Anh đạt đô thị loại 3 vào năm 2020, hướng xây dựng đạt đô thị loại 2 vào năm 2025 theo hướng phát triển bền vững…

Xây dựng Đảng cần trọng tâm, hiệu quả và tránh tô hồng thành tích

Nhiệm kỳ 2015 - 2019, vai trò lãnh đạo của BTV, BCH Đảng bộ thị xã và công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, có ý nghĩa quan trọng để lãnh đạo, tập trung giải quyết đối với những nhiệm vụ chính trị khó khăn, cam go và đầy thách thức trên địa bàn, thể hiện được bản lĩnh trong mọi tình huống, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xây dựng Đảng cần trọng tâm, hiệu quả và tránh tô hồng thành tích

Bí thư Đảng bộ xã Kỳ Ninh Nguyễn Tiến Dũng đề xuất cần có cơ chế chính sách hỗ trợ cán bộ cấp thôn, xóm tại cơ sở.

Trong đó, kiện toàn 32 tổ chức cơ sở Đảng, kết nạp Đảng cho 1.192 đoàn viên, quần chúng ưu tú. Ban Thường vụ Thị ủy đã thực hiện 19 cuộc kiểm tra đối với 67 tổ chức đảng, 34 đảng viên, qua đó thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 153 đảng viên với nội dung vi phạm chủ yếu về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; phẩm chất, đạo đức lối sống, vi phạm trong chỉ đạo, điều hành, vi phạm pháp luật.

Trong thi hành Điều lệ Đảng, quá trình thực hiện các quy định, hướng dẫn cơ bản phù hợp với tình hình thực tế tại các tổ chức Đảng. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đã quan tâm việc bảo đảm thực hiện quyền của đảng viên theo quy định; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và hệ thống chính trị...

Xây dựng Đảng cần trọng tâm, hiệu quả và tránh tô hồng thành tích

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị

Qua thảo luận, các đại biểu đã tập trung nhìn nhận các vấn đề tồn tại trong công tác Đảng tại các chi bộ như: Còn mang nặng tính hình thức, truyền đạt nghị quyết, chủ trương vẫn theo kiểu một chiều gây nhàm chán; công tác kiểm tra giám sát và xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm ở cơ sở kết quả chưa cao, chưa đủ sức góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ Đảng; một bộ phận cán bộ làm việc còn thiếu tâm huyết, trách nhiệm…

* Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được huyện Cẩm Xuyên tập trung thảo luận tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội khóa XII diễn ra vào sáng nay là rà soát, đánh giá, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng cơ sở để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp.

Xây dựng Đảng cần trọng tâm, hiệu quả và tránh tô hồng thành tích

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự

Báo cáo tại hội nghị tổng kết đã nêu rõ, trong thời gian qua, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu và nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng được nâng lên; tinh thần trách nhiệm, ý thức trong việc xây dựng, củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị được đề cao.

Xây dựng Đảng cần trọng tâm, hiệu quả và tránh tô hồng thành tích

Chủ trì hội nghị

Đặc biệt việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm, coi là nhiệm vụ trong tâm, thường xuyên trong công cuộc đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là tiền đề, điều kiện thuận lợi cho Cẩm Xuyên triển khai việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền học tập tập, quán triệt các nghị quyết được các cấp triển khai kịp thời, có chất lượng. Chương trình hành động cụ thể hóa các văn bản về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng được xây dựng sát đúng với thực tiễn của địa phương.

Xây dựng Đảng cần trọng tâm, hiệu quả và tránh tô hồng thành tích

Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thành Dương Danh Hóa: Tăng cường xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề có vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, Cẩm Xuyên cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế đang tồn tại, nhất là việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết ở một số đơn vị cơ sở chưa sâu rộng; việc nắm bắt, định hướng tư tưởng có lúc chưa kịp thời; năng lực dự báo của một số cấp ủy còn hạn chế; công tác phát triển đảng viên một số nơi còn khó khăn; tinh thần đấu tranh tự phê bình, phê bình của một số đảng viên chưa được phát huy… Từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Xây dựng Đảng cần trọng tâm, hiệu quả và tránh tô hồng thành tích

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương: Đề nghị các địa phương, đơn vị hoàn thiện các nội dung đánh giá, tổng kết, đi sâu phân tích các mặt hạn chế, tồn tại để rút ra bài học kinh nghiệm. Quan tâm công tác rà soát, đánh giá và kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy để chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng các cấp sắp tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng cũng như những kết quả mà Đảng bộ Cẩm Xuyên đã đạt được trong thời gian qua.

Xây dựng Đảng cần trọng tâm, hiệu quả và tránh tô hồng thành tích

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trưởng ban Dân vận cho rằng, đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tất cả những mặt được, chưa được, đúc rút những bài học kinh nghiệm để có sự chấn chỉnh, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho đại hội Đảng các cấp sắp tới.

Vì vậy, Cẩm Xuyên cần bám sát, nghiên cứu kỹ đề cương, phân tích rõ, sâu hơn nữa những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong các vấn đề nổi cộm, nóng bỏng trên địa bàn thời gian qua; cần nắm bắt sâu sát, kịp thời hơn tình hình ở cơ sở, đổi mới phương thức tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xem đây là yếu tố đóng vai trò hết sức quan trọng trong nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

Cẩm Xuyên cũng cần xác định rõ những nội dung cốt lõi và những giải pháp để thực hiện trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ đại hôi Đảng bộ huyện 2015-2020.

 • Xây dựng Đảng cần trọng tâm, hiệu quả và tránh tô hồng thành tích
  Chuyện những người “một gánh hai vai” ở Hà Tĩnh

  Trên tinh thần “Thực hiện thí điểm mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi đủ điều kiện” theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Hà Tĩnh hiện có 3 địa phương thực hiện mô hình này gồm: TP Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên và bước đầu đạt những kết quả quan trọng.

 • Xây dựng Đảng cần trọng tâm, hiệu quả và tránh tô hồng thành tích
  Làng chài cổ Nhượng Bạn

  Mặt trời dần lên. Làng chài Cửa Nhượng (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhộn nhịp người bán, mua hải sản đánh bắt được sau những chuyến lênh đênh trên biển của ngư dân. Với ngư dân nơi đây, những câu chuyện về nghề, về biển, về những niềm vui, nỗi buồn cùng biển cả mênh mông tưởng chừng như bất tận.

 • Xây dựng Đảng cần trọng tâm, hiệu quả và tránh tô hồng thành tích
  Lấy “sản phẩm đầu ra” ở cơ sở để đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ Đại hội Phụ nữ Hà Tĩnh

  Về sinh hoạt tận chi hội để thấy rõ “sản phẩm” của các phong trào, chương trình, cuộc vận động của các cấp hội là cách làm hay của Hội LHPN tỉnh trong đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XV (2016 - 2020).

Thu Trang - Phúc Quang


Thu Trang - Phúc Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]