(Baohatinh.vn) - Ngày 8/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản 6710/UBND-VX1 về việc “Xét nghiệm, cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người di chuyển từ các vùng có nguy cơ đến/về địa bàn tỉnh”.

Hà Tĩnh hướng dẫn xét nghiệm, cách ly y tế đối với người di chuyển từ các vùng có nguy cơ dịch đến/về địa bàn

Ngày 8/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản 6710/UBND-VX1 về việc “Xét nghiệm, cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người di chuyển từ các vùng có nguy cơ đến/về địa bàn tỉnh”.

Hà Tĩnh hướng dẫn xét nghiệm, cách ly y tế đối với người di chuyển từ các vùng có nguy cơ dịch đến/về địa bàn

CSGT điều tiết giao thông tại chốt kiểm soát cầu Bến Thuỷ 1.

Thực hiện Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021 và Văn bản số 8399/BYTMT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế; để tăng cường kiểm soát, ngăn chặn nguồn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh nhằm duy trì kết quả quả công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội;

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, thực hiện nghiêm các nội dung sau (thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 09/10/2021 cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp theo):

Thực hiện xét nghiệm, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người di chuyển từ các vùng có nguy cơ đến/về địa bàn tỉnh

1.1. Đối với người từ khu vực nguy cơ rất cao, khu vực nguy cơ cao, vùng đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc đã kết thúc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg chưa qua 14 ngày và các tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An (được cập nhật thường xuyên trên website của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://moh.gov.vn):

1.1.1. Hình thức cách ly: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để áp dụng MỘT trong HAI hình thức sau đây:

- Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú khi có đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021, đồng thời đảm bảo yêu cầu: (i) Người cách ly y tế chỉ ở riêng 01 nhà, không ở chung với đối tượng khác; (ii) Người cách ly y tế và chủ nhà (hoặc đại diện chủ nhà) cam kết với chính quyền địa phương, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật; (iii) Chủ nhà (hoặc đại diện chủ nhà) cam kết thực hiện với thôn/tổ dân phố; (iv) Thôn tổ dân phố cam kết với UBND cấp xã; (v) UBND cấp xã cam kết với UBND cấp huyện về việc cách ly tại nhà đối với người đến/về từ khu vực nguy cơ rất cao, khu vực nguy cơ cao.

- Cách ly y tế tập trung tại các cơ sở cách ly do UBND cấp tỉnh, cấp huyện thiết lập trên địa bàn theo quy định hiện hành.

1.1.2. Thời gian cách ly và phương pháp, số lần xét nghiệm SARS-CoV-2:

a) Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19:

- Trước khi di chuyển về địa phương thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu.

- Đối với cách ly y tế tập trung: Thời gian cách ly đủ 14 ngày liên tục kể từ ngày đến/về địa phương, sau khi hết thời gian cách ly tập trung thực hiện cách ly tại nhà trong thời gian 7 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo. Lấy mẫu làm xét nghiệm SARS-CoV-2 đủ 03 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7, ngày thứ 14 kể từ ngày đến/về địa phương bằng phương pháp xét nghiệm test nhanh kháng nguyên mẫu đơn hoặc phương pháp RT-PCR mẫu đơn hoặc mẫu gộp. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2 thì xử trí theo quy định.

- Đối với cách ly tại nhà: Thời gian cách ly đủ 14 ngày liên tục kể từ ngày đến/về địa phương, sau khi hết thời gian cách ly tại nhà tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà 14 ngày tiếp theo. Lấy mẫu làm xét nghiệm SARS-CoV-2 đủ 03 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7, ngày thứ 14 kể từ ngày đến/về địa phương bằng phương pháp xét nghiệm test nhanh kháng nguyên mẫu đơn hoặc phương pháp RT-PCR mẫu đơn hoặc mẫu gộp (bắt buộc làm xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 7 và 14). Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo quy định.

b) Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc quyết định ra viện do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện hoặc Bệnh viện đa khoa/TTYT tuyến huyện hoặc các bệnh viện khác cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương):

- Trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu.

Hà Tĩnh hướng dẫn xét nghiệm, cách ly y tế đối với người di chuyển từ các vùng có nguy cơ dịch đến/về địa bàn

Thời gian qua, nhiều địa phương đã thực hiện khá hiệu quả phương án cách ly tại nhà.

- Thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương (đối với cách ly tại nhà phải đảm bảo điều kiện quy định tại Mục 1.1 nêu trên); sau khi hết thời gian cách ly tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo. Lấy mẫu làm xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên mẫu đơn 1 lần vào ngày thứ 7 trong thời gian cách ly (bắt buộc làm xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR); trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo quy định.

Lưu ý:Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nhà phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không được tham gia các hoạt động tập trung đông người, nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác/khứu giác,… phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định.

1.2. Đối với người từ khu vực nguy cơ hoặc vùng đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg đến/về địa phương

a) Với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19:

- Trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu.

- Khi đến/về địa phương thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và tiếp tục hạn chế tiếp xúc, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 14 ngày tiếp theo.

- Lấy mẫu xét nghiệm phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên mẫu đơn ít nhất 01 lần vào ngày thứ 7 kể từ ngày đến/về địa phương (bắt buộc làm xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR); trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì xử trí theo quy định. Thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác.

b) Với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc quyết định ra viện do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện hoặc Bệnh viện đa khoa/TTYT tuyến huyện hoặc các bệnh viện khác cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương):

- Trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu.

- Khi đến/về địa phương tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, thực hiện nghiêm thông điệp 5K và hạn chế tiếp xúc, thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn nếu xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác/khứu giác. Lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên mẫu đơn hoặc bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn hoặc mẫu gộp 01 lần vào ngày thứ 7 kể từ ngày đến/về địa phương.

1.3. Đối với các trường hợp người ngoại tỉnh đến/về trên địa bàn tỉnh không thuộc các vùng nguy cơ, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao nêu trên: Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ; thực hiện xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát liên ngành đối với các trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 hoặc có kết quả xét nghiệm nhưng quá 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

1.4. Trách nhiệm quản lý cách ly, cam kết thực hiện:

- Người đến/về từ vùng có nguy cơ, nguy cơ cao và rất cao phải cung cấp đầy đủ và cam kết tính chính xác, trung thực của các giấy tờ theo quy định nêu trên, trường hợp phát hiện sử dụng giấy tờ giả mạo sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Các trường hợp cách ly, theo dõi tại nhà, nơi lưu trú yêu cầu phải có bản cam kết thực hiện cách ly và tuân thủ quy định, không ra khỏi nhà, nếu vi phạm làm lây lan dịch bệnh cho người khác sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm kiểm tra các giấy tờ theo quy định nêu trên để áp dụng biện pháp cách ly phù hợp, lưu giữ giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, giấy/quyết định ra viện... đầy đủ để làm bằng chứng khi cần thiết.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn soát xét kỹ lưỡng để quyết định hình thức cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà đối với người đến/về từ vùng có dịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, chỉ đạo quản lý người hoàn thành cách ly y tế tập trung theo dõi sức khỏe tại nhà của công dân trên địa bàn; đảm bảo tiếp tế/cung ứng đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người đến/về từ vùng có dịch cách ly tập trung, cách ly tại nhà. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch, thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch phải áp dụng tại nơi đến/về; phối hợp đưa đón người dân có tổ chức, chu đáo, an toàn, đảm bảo các nguyên tắc về phòng chống dịch COVID-19.

1.5. Kinh phí thực hiện cách ly tập trung và xét nghiệm:

- Đối với người tự đến/về địa phương: Phải chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến cách ly tập trung và chi phí xét nghiệm.

- Đối với các trường hợp được tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã đón về theo chủ trương của tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí xét nghiệm SARSCoV-2 theo quy định trong quá trình cách ly, trường hợp công dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ chi phí cách ly và chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh hướng dẫn xét nghiệm, cách ly y tế đối với người di chuyển từ các vùng có nguy cơ dịch đến/về địa bàn

Xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT - PCR tại CDC Hà Tĩnh.

2. Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các khu vực có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao sau khi trở về địa phương (trừ những người là F1, F2; cán bộ y tế hỗ trợ các tỉnh và các trường hợp có quy định khác):

a) Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19:

- Trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu.

- Khi đến/về địa phương thực hiện cách ly y tế tại nhà tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương; lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên mẫu đơn vào ngày đầu tiên, xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn hoặc mẫu gộp vào ngày thứ 7, nếu kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo; luôn thực hiện nghiêm thông điệp 5K và hạn chế tiếp xúc, thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn nếu xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác/khứu giác.

b) Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19:

- Trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu

- Khi đến/về địa phương tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, tại nơi lưu trú trong 07 ngày; lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên mẫu đơn hoặc bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn hoặc mẫu gộp vào ngày thứ 7. Luôn thực hiện nghiêm thông điệp 5K và hạn chế tiếp xúc, thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn nếu xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác/khứu giác.

3. Đối với người nước ngoài, công dân Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh về cách ly tại địa bàn tỉnh

a) Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài

- Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày tiếp theo (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế):

- Lấy mẫu làm xét nghiệm bằng phương test nhanh kháng nguyên mẫu đơn lần thứ nhất vào ngày đầu tiên và xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn hoặc mẫu gộp vào ngày thứ 7; trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì xử trí theo quy định

- Việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao hoặc Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Sở Y tế phối hợp với Sở Ngoại vụ, UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu, cập nhật các văn bản, làm căn cứ xử lý các vấn đề liên quan thuộc địa bàn và lĩnh vực phụ trách.

b) Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19

- Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ thời điểm nhập cảnh vào Việt Nam, sau khi hoàn thành cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo.

- Lấy mẫu làm xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên mẫu đơn hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn hoặc mẫu gộp ít nhất 03 lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ 7, ngày thứ 14 (bắt buộc làm xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 7 và thứ 14); trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì xử trí theo quy định.

- Thực hiện nghiêm việc quản lý cách ly tập trung, bàn giao và theo dõi, giám sát y tế sau cách ly tập trung theo quy định hiện hành, đảm bảo không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây lan dịch bệnh ra cơ sở sản xuất kinh doanh và cộng đồng.

Văn bản này thay thế Văn bản số 5977/UBND-VX1 ngày 11/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện./.

Tin liên quan:

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]