Kỷ yếu 60 năm Báo Hà Tĩnh ra số đầu tiên

Kỷ yếu 60 năm Báo Hà Tĩnh

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày ra số đầu (2/9/1962 - 2/9/2022), Báo Hà Tĩnh xây dựng kỷ yếu điện tử “60 năm Báo Hà Tĩnh” giới thiệu cơ cấu tổ chức Tòa soạn, các đơn vị đoàn thể và lãnh đạo cơ quan các thời kỳ. Xin trân trọng giới thiệu!

Tổng Biên tập các thời kỳ

Trần Chỉ
Trần Chỉ

(Từ 1962 đến 1964)

Võ Trọng Cúc
Võ Trọng Cúc

(Từ 1964 đến 1972)

Trần Văn Trạc
Trần Văn Trạc

(Từ 1972 đến 1983)

Đinh Nho Liêm
Đinh Nho Liêm

(Từ 1983 đến 1996)

Nguyễn Quốc Khanh
Nguyễn Quốc Khanh

(Từ 1996 đến 1999)

Nguyễn Khắc Hiển
Nguyễn Khắc Hiển

(Từ 1999 đến 2004)

Lê Hữu Quý
Lê Hữu Quý

(Từ 2004 đến 3/2013)

Nghiêm Sỹ Đống
Nghiêm Sỹ Đống

(Từ 3/2013 đến 9/2021)

Nguyễn Công Thành
Nguyễn Công Thành

(Từ 11/2021 đến nay)

Phó Tổng Biên tập các thời kỳ

Võ Trọng Cúc
Võ Trọng Cúc

(Từ 1962 đến 1964)

Nguyễn Đăng Đơ
Nguyễn Đăng Đơ

(Từ 1962 đến 1972)

Phạm Hồ
Phạm Hồ

UV Ban biên tập (từ 1962 đến 1968)

Trần Văn Trạc
Trần Văn Trạc

UV Ban biên tập (từ 1970 đến 1972)

Đinh Nho Liêm
Đinh Nho Liêm

(Từ 1972 đến 1984)

Nguyễn Hường
Nguyễn Hường

(Từ 1976 đến 1982)

Thái Ngô Dương
Thái Ngô Dương

(Từ 1983 đến 1990)

Lê Xuân Thụ
Lê Xuân Thụ

(Từ 1983 đến 1987)

Nguyễn Thanh Tiên
Nguyễn Thanh Tiên

(Từ 1987 đến 1990)

Nguyễn Quốc Khanh
Nguyễn Quốc Khanh

(Từ 1994 đến 1996)

Nguyễn Khắc Hiển
Nguyễn Khắc Hiển

(Từ 1996 đến 1999)

Lê Hữu Quý
Lê Hữu Quý

(Từ 1996 đến 2004)

Hà Thị Hồng Dương
Hà Thị Hồng Dương

(Từ 2004 đến 2013)

Nghiêm Sỹ Đống
Nghiêm Sỹ Đống

(Từ 2006 đến 2013)

Bùi Thị Minh Huệ
Bùi Thị Minh Huệ

(Từ 2013 đến 2019)

Nguyễn Công Thành
Nguyễn Công Thành

(Từ 2013 đến 2020)

Lê Thị Thủy
Lê Thị Thủy

(Từ 2020 đến nay)

Nguyễn Hùng Sơn
Nguyễn Hùng Sơn

(Từ 2020 đến nay)

Trương Thị Mai Thủy
Trương Thị Mai Thủy

(Từ 7/2022 đến nay)

Ban biên tập

Nguyễn Công Thành
Nguyễn Công Thành

Tổng biên tập

Lê Thị Thủy
Lê Thị Thủy

Phó Tổng biên tập

Nguyễn Hùng Sơn
Nguyễn Hùng Sơn

Phó Tổng biên tập

Trương Mai Thủy
Trương Mai Thủy

Phó Tổng biên tập

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Nguyễn Công Thành
Nguyễn Công Thành

Bí thư Đảng bộ

Nguyễn Hùng Sơn
Nguyễn Hùng Sơn

Phó Bí thư Đảng bộ

Lê Thị Thủy
Lê Thị Thủy

Ủy viên

Nguyễn Quốc Khánh
Nguyễn Quốc Khánh

Ủy viên

Phan Đình Trung
Phan Đình Trung

Ủy viên

Ban Chấp Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2023

Nguyễn Quốc Khánh
Nguyễn Quốc Khánh

Chủ tịch Công đoàn

Trương Mai Thủy
Trương Mai Thủy

Phó Chủ tịch Công đoàn

Lê Quang Linh
Lê Quang Linh

Ủy viên

Nguyễn Hoài Hương
Nguyễn Hoài Hương

Ủy viên

Nguyễn Trọng Tuệ
Nguyễn Trọng Tuệ

Ủy viên

Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2020-2022

Nguyễn Xuân Hải
Nguyễn Xuân Hải

Thư ký Chi hội

Phạm Anh Hoài
Phạm Anh Hoài

Phó Thư ký Chi hội

Nguyễn Mạnh Hà
Nguyễn Mạnh Hà

Ủy viên

Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024

Hồ Phúc Quang
Hồ Phúc Quang

Bí thư Chi đoàn

Trần Thu Hà
Trần Thu Hà

Phó Bí thư Chi đoàn

Thái Thị Kim Oanh
Thái Thị Kim Oanh

Ủy viên

Phòng Xuất bản

Tham mưu cho Ban Biên tập về chiến lược phát triển ngắn hạn, dài hạn đối với báo in, báo điện tử, mạng xã hội, các vấn đề về đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật và hệ thống mạng internet. Phối hợp xây dựng kế hoạch, đề cương tuyên truyền hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, các số báo đặc biệt đảm bảo tính thời sự cao và chuyên môn sâu. Chịu trách nhiệm trước Ban Biên tập về việc xuất bản các ấn phẩm bảo đảm nội dung chất lượng, hình thức sinh động, thông tin lan tỏa; không để tin, bài, ảnh khi đăng vi phạm Luật Báo chí và các quy định pháp luật liên quan.

Nguyễn Xuân Hải
Nguyễn Xuân Hải

Trưởng phòng

Lê Quang Linh
Lê Quang Linh

Phó Trưởng phòng trực

Dương Thị Thu Hương
Dương Thị Thu Hương

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Mạnh Hà
Nguyễn Mạnh Hà

Phó Trưởng phòng

Thành viên

(Sắp xếp theo tứ tự A,B,C... )

Phạm Thị Thúy Anh
Phạm Thị Thúy Anh
Nguyễn Thị Ngân Giang
Nguyễn Thị Ngân Giang
Đoàn Thái Hòa
Đoàn Thái Hòa
Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Thành Nam
Lê Công Ngọc
Lê Công Ngọc
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Đặng Thị Khánh Phương
Đặng Thị Khánh Phương
Nguyễn Anh Tấn
Nguyễn Anh Tấn
Nguyễn Thị Hoài Thu
Nguyễn Thị Hoài Thu
Lê Quốc Tuấn
Lê Quốc Tuấn
Nguyễn Thị Tuyết
Nguyễn Thị Tuyết
Nguyễn Huy Tùng
Nguyễn Huy Tùng
Trần Thị Hồng Vinh
Trần Thị Hồng Vinh

Phòng Kinh tế

Chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức sản xuất các chuyên trang, chuyên mục, các sản phẩm báo chí liên quan đến lĩnh vực kinh tế theo chỉ đạo, định hướng của Ban Biên tập. Chủ động kết nối các đối tác truyền thông để thu hút, tạo nguồn thu cho cơ quan. Tham mưu các kế hoạch tuyên truyền trong lĩnh vực kinh tế và chiến lược phát triển kinh tế báo chí cho Ban Biên tập.

Phan Đình Trung
Phan Đình Trung

Trưởng phòng

Thành viên

(Sắp xếp theo tứ tự A,B,C... )

Dương Đức Chiến
Dương Đức Chiến
Lê Thị Thành Chung
Lê Thị Thành Chung
Phạm Ngọc Loan
Phạm Ngọc Loan
Trần Hoài Nam
Trần Hoài Nam
Nguyễn Thị Oanh
Nguyễn Thị Oanh
Thái Thị Kim Oanh
Thái Thị Kim Oanh
Trần Thị Thu Phương
Trần Thị Thu Phương
Trần Đức Thiện
Trần Đức Thiện
Phan Thị Trâm
Phan Thị Trâm
Nguyễn Hữu Trung
Nguyễn Hữu Trung

Phòng Chính trị - Xã hội

Tham mưu Ban Biên tập xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên truyền trên 3 lĩnh vực: xây dựng Đảng, văn hóa, xã hội. Thực hiện các tin, bài thời sự hàng ngày và các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề hàng tháng trên lĩnh vực được Ban Biên tập phân công phụ trách. Đảm nhận việc xây dựng ý tưởng, kế hoạch và thực hiện các bài viết trong số báo cuối tuần. Chủ công trong tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh cũng như trong xây dựng và thực hiện các số báo đặc biệt.

Phạm Anh Hoài
Phạm Anh Hoài

Phó Trưởng phòng

Thành viên

(Sắp xếp theo tứ tự A,B,C... )

Trần Thu Hà
Trần Thu Hà
Lê Kiều Minh
Lê Kiều Minh
Trần Giang Nam
Trần Giang Nam
Trần Đình Nhất
Trần Đình Nhất
Nguyễn Thúy Ngọc
Nguyễn Thúy Ngọc
Hồ Phúc Quang
Hồ Phúc Quang
Trần Quang Sáng
Trần Quang Sáng
Trương Thị Thu Trang
Trương Thị Thu Trang
Vũ Vĩnh Viễn
Vũ Vĩnh Viễn
Nguyễn Văn Vỹ
Nguyễn Văn Vỹ

Phòng Nội chính - Bạn đọc

Theo dõi, tuyên truyền hoạt động liên quan đến lĩnh vực pháp luật, tình hình an ninh trật tự, hoạt động của các cơ quan khối nội chính và những địa bàn phụ trách. Theo dõi tình hình hoạt động của cộng tác viên, các ý kiến phản ánh của bạn đọc Báo Hà Tĩnh. Tiếp dân, nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, tham mưu, báo cáo xin ý kiến Ban Biên tập để xử lý. Đại diện cho Ban Biên tập trực tiếp tham gia hoạt động hành chính, tố tụng liên quan đến các hoạt động pháp lý khi được ủy quyền.

Trần Thăng Long
Trần Thăng Long

Phó Trưởng phòng phụ trách

Mai Văn Hoàng
Mai Văn Hoàng

Phó Trưởng phòng

Thành viên

(Sắp xếp theo tứ tự A,B,C... )

Nguyễn Văn Chung
Nguyễn Văn Chung
Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tiến Dũng
Trần Thị Thùy Dương
Trần Thị Thùy Dương
Lê Văn Đức
Lê Văn Đức
Nguyễn Trọng Tuệ
Nguyễn Trọng Tuệ

Phòng Hành chính - Trị sự

Giúp Ban Biên tập quản lý thủ tục tiếp nhận, xử lý đầy đủ, kịp thời văn bản đến, đi theo quy định. Tham mưu về công tác tổ chức - cán bộ, chương trình công tác, hoạt động của Ban Biên tập và cơ quan. Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ, công tác quản lý cơ quan và các hoạt động kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, phóng viên. Làm đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về công tác truyền thông, quảng cáo, phát hành và hoạt động xã hội.

Nguyễn Quốc Khánh
Nguyễn Quốc Khánh

Trưởng phòng

Thành viên

(Sắp xếp theo tứ tự A,B,C... )

Lê Hải Đăng
Lê Hải Đăng
Phan Thị Minh Hiếu
Phan Thị Minh Hiếu
Trần Thanh Hoài
Trần Thanh Hoài
Nguyễn Thị Hoài Hương
Nguyễn Thị Hoài Hương
Phạm Thị Lê
Phạm Thị Lê
Trần Thị Linh
Trần Thị Linh
Nguyễn Thị Huyền Trang
Nguyễn Thị Huyền Trang
Phan Văn Sỹ
Phan Văn Sỹ

60 năm Báo Hà Tĩnh ra số đầu tiên

Tòa soạn hội tụ - hành trang vững chắc trong kỷ nguyên 4.0 của Báo Hà Tĩnh

Chưa có một thống kê đầy đủ về số lượng tòa soạn hội tụ trong báo giới nước nhà, nhưng tôi dám chắc trong hệ thống báo Đảng địa phương, con số này mới đếm trên đầu ngón tay. Báo Hà Tĩnh tự hào đã sớm viết tên trên tấm bản đồ tòa soạn hội tụ và càng vinh dự hơn khi được đón nhiều đoàn báo bạn đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm.

Báo Hà Tĩnh không ngừng đổi mới, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà

Đổi mới không ngừng, sáng tạo, chuyên nghiệp, Báo Hà Tĩnh - tiếng nói của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà ngày càng được bạn đọc đón nhận. Vinh dự và trách nhiệm đang đặt ra cho mỗi cán bộ, phóng viên Tòa soạn phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu đó.

Báo chí đa phương tiện, đa nền tảng - công chúng là ưu tiên số một

Không đứng ngoài sự thay đổi của xu hướng báo chí hiện đại, phải theo kịp sự phát triển của công nghệ truyền thông thời 4.0, phải nắm bắt được sự thay đổi trong cách tiếp cận thông tin của bạn đọc chính là những trăn trở lớn khi giải bài toán đa phương tiện, đa nền tảng của Báo Hà Tĩnh.