Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng mạnh giàu

Với vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trong các lĩnh vực. Đặc biệt, hoạt động chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ (KHCN) vào sản xuất và đời sống được Liên hiệp Hội quan tâm chú trọng.

Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng mạnh giàu

Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng mạnh giàu

Với vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trong các lĩnh vực. Đặc biệt, hoạt động chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ (KHCN) vào sản xuất và đời sống được Liên hiệp Hội quan tâm chú trọng.

Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng mạnh giàu

Được thành lập năm 1995, đến nay, Liên hiệp Hội hiện có 34 tổ chức thành viên, gồm 20 hội chuyên ngành cấp tỉnh, 12 Liên hiệp Hội cấp huyện, 2 trung tâm trực thuộc. Đội ngũ trí thức Hà Tĩnh hiện có trên 35.000 người, trong đó có hơn 1700 thạc sỹ, 61 tiến sỹ, 5 giáo sư và phó giáo sư, 4 nhà giáo nhân dân, 5 thầy thuốc nhân dân, 79 nhà giáo ưu tú, 74 thầy thuốc ưu tú.

Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng mạnh giàu

Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, tham gia vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Cùng với đó, là nhiệm vụ khâu nối, tập hợp trí thức là người con quê hương Hà Tĩnh công tác trên khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài hướng về, tham gia xây dựng quê hương.

Nhằm đẩy mạnh nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Liên hiệp Hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND, ngày 16/12/2016 về việc quy định thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT. Đây là cơ sở để Liên hiệp Hội đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện bằng cách tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các đề án, kế hoạch phát triển các cấp, ngành.

Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng mạnh giàu

Lãnh đạo Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam, UBND tỉnh, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh tham quan dự án Formosa (năm 2015).

Trong 5 năm qua, Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên đã tham gia phản biện, góp ý cho hơn 400 chương trình, đề án, dự án của địa phương, có thể kể đến như: “Quy hoạch phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực vùng ven biển và vùng đồi, rừng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng 2030”; “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2020, lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030”; Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; góp ý Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng và quy chế quản lý chất lượng sản phẩm OCOP Hà Tĩnh…

Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng mạnh giàu

Ảnh 1: Đoàn cán bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tham quan Nhà máy sản xuất gạch công nghệ cao Trần Châu (Tập đoàn Hoành Sơn).

Ảnh 2: Đại diện Công ty Formosa giới thiệu về hồ sinh học cho đoàn cán bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Bình Định.

Song song với đó, Liên hiệp Hội cũng đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức thông qua các lớp tập huấn, hội thảo, xuất bản các ấn phẩm và truyền thông qua trang thông tin điện tử.

Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng mạnh giàu

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên đã tổ chức hơn 1300 khóa tập huấn, hội thảo, nâng cao chất lượng và phát hành 67 số Thông tin Khoa học và Cuộc sống và bản tin Khoa học công nghệ với nông nghiệp, nông thôn tới 262 xã, phường trong tỉnh.

Từ các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức, Liên hiệp hội đã giúp người dân ứng dụng tốt các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đời sống. Nhiều chương trình đào tạo tập huấn góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức bảo vệ môi trường, hỗ trợ về tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý, xây dựng mô hình phát triển kinh tế của cộng đồng tại các địa phương.

Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng mạnh giàu

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Liên hiệp hội đã phối hợp các ngành tổ chức tốt hội thi, cuộc thi thu hút được người dân tham gia.

Các hoạt động đóng góp của hội thi, cuộc thi đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức, cán bộ, công chức, người lao động, tuổi trẻ toàn tỉnh. Đây cũng là sân chơi bổ ích, hội tụ tài năng sáng tạo ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần kinh tế, mọi lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất.

Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng mạnh giàu

Tổ chức các hoạt động sáng tạo thông qua các hội thi, cuộc thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. (Ảnh 1: Vòng chung kết các hội thi điều dưỡng của Hội Điều dưỡng. Ảnh 2: Hội thi Tin học trẻ Hà Tĩnh lần thứ XIX năm 2016. Ảnh 3, 4, 5, 6: Chung kết Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh)

Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng mạnh giàu

Đoàn học sinh Hà Tĩnh tại lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 - năm 2018.

Hoạt động ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật được Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên đặc biệt chú trọng thông qua đẩy mạnh hợp tác chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các hoạt động đã hướng tới giải quyết những vấn đề cấp bách như chọn tạo giống cây, con, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe cộng đồng...

Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng mạnh giàu

Trưng bày và triển khai các mô hình ứng dụng sáng tạo khoa học kỹ thuật. Ảnh 1: Mô hình sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trời. Ảnh 2: Mô hình sản xuất rau an toàn.

Đến nay, nhiều mô hình đã được Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên chuyển giao ứng dụng thành công như mô hình sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trời cho xã Cẩm Nhượng; ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất phân hữu cơ vi sinh bằng chế phẩm sinh học; xây dựng mô hình vườn mẫu, mô hình sản xuất cung ứng sản phẩm gắn mã vạch...

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Liên hiệp hội cũng đã tham gia và hợp tác với các tổ chức quốc tế để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biển đổi khí hậu.

Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng mạnh giàu

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác tư vấn phản biện và giám định xã hội làm cơ sở khoa học cho tỉnh trong xây dựng các chính sách. Trong ảnh: GS. Viện sĩ Đặng Vũ Minh cùng các nhà khoa học khảo sát thực địa tại mỏ sắt Thạch Khê trong chương trình tư vấn phản biện mỏ sắt Thạch Khê tại Hà Tĩnh (năm 2016).

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò, tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức. Đó là thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức chính trị - xã hội; đoàn kết, hợp tác, sáng tạo, tiến quân mạnh mẽ vào các lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ; không ngừng nâng cao chất lượng công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đi đầu trong việc tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học cho cán bộ, nhân dân; nghiên cứu, tìm ra những cách làm thiết thực, có hiệu quả trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, đời sống, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh...

Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng mạnh giàu

bài: Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

thiết kế: huy tùng

0:29:09:2019:05:34

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM