Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”
Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”
Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”

Nêu cao vai trò, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, trong những nhiệm kỳ qua, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp. Hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan dân cử, trách nhiệm và tâm huyết của người đại biểu nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà, làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”. Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chia sẻ kết quả này trong cuộc trả lời phỏng vấn của Báo Hà Tĩnh.

Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”

• PV: Xin ông chia sẻ những cách làm của cơ quan dân cử trong việc đưa ra quyết sách để cụ thể hóa chiến lược phát triển của Hà Tĩnh trong thời gian qua?

Ông Hoàng Trung Dũng: Trong thời gian qua, Hà Tĩnh đã tiếp tục vươn mình, giành được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, quá trình đó cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Từ các chủ trươngcủa Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; các chủ trương của BTV Tỉnh ủy; bám sát thực tiễn cuộc sống và những vấn đề được cử tri, Nhân dân quan tâm, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, kịp thời cụ thể hóa thành các nghị quyết, cơ chế, chính sách thống nhất, đồng bộ, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 450 nghị quyết, trong đó có 381 nghị quyết về lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, QP-AN.

Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh, diễn ra giữa tháng 7/2023.

Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”

Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”

Để các cơ chế, chính sách ban hành đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, HĐND tỉnh đã chú trọng đổi mới các khâu ban hành nghị quyết. Các ban của HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát thực tế, thu thập thông tin, đối chiếu thực tiễn của địa phương và đồng hành, góp ý, cho ý kiến trong quá trình xây dựng dự thảo, giúp các cơ quan soạn thảo hoàn thiện nghị quyết với nội dung phù hợp, sát thực tiễn, đảm bảo quy định của pháp luật.

Hoạt động thẩm tra nghị quyết được thực hiện theo hướng chuyên sâu vào từng nội dung, lĩnh vực, đảm bảo chất lượng, thể hiện rõ chính kiến của các ban HĐND tỉnh làm cơ sở để đại biểu HĐND nghiên cứu, thảo luận và quyết định...

Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”

Các kỳ họp chuyên đề đã kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, cụ thể hóa những quy định của Trung ương giao thẩm quyền thuộc HĐND tỉnh.

Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng của các nghị quyết, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh duy trì việc tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tổ trước mỗi kỳ họp, từ đó, chủ động khi tham gia ý kiến và tạo được sự thống nhất cao đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Ngoài các kỳ họp thường kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức các kỳ họp chuyên đề nhằm kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, cụ thể hóa những quy định của Trung ương giao thẩm quyền thuộc HĐND tỉnh. Việc tăng cường tổ chức các kỳ họp chuyên đề đã giảm tải những nội dung chuyên đề tại kỳ họp thường lệ, tạo điều kiện cho các ban HĐND tỉnh có thời gian khảo sát, thu thập thông tin kỹ lưỡng, nâng cao chất lượng thẩm tra các dự thảo nghị quyết; đại biểu HĐND tỉnh có thời gian nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn các nội dung trình HĐND xem xét, quyết định tại kỳ họp. Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 37 kỳ họp, trong đó có 20 kỳ họp chuyên đề... Ngoài ra, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã xử lý 328 vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp trên các lĩnh vực, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quản lý, điều hành ở địa phương và yêu cầu của thực tiễn.

Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”

Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ.

Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt chú trọng công tác tiếp công dân định kỳ, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong Nhân dân.

Với những giải pháp đó, các nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành đều đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền; phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao. Từ đó đã xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình phù hợp, được UBND tỉnh, các ngành, địa phương và Nhân dân quan tâm, tập trung triển khai, tổ chức thực hiện.

Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi, tiếp thu các nội dung công dân trình bày tại phiên tiếp định kỳ tháng 7/2023.

Việc giám sát thực hiện nghị quyết của Trung ương và địa phương được Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tập trung cao theo hướng thiết thực, sâu sát, hiệu quả. Từ đó, kịp thời phát hiện, đề xuất những chủ trương, giải pháp với Quốc hội và các cấp có thẩm quyền, cùng với chính quyền địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc và bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”

P.V: Cùng với tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, cơ quan dân cử đã có những cách làm nào để thể hiện là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, thưa ông?

Ông Hoàng Trung Dũng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thường xuyên quan tâm hoạt động tiếp xúc cử tri với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Bằng nhiều hình thức: định kỳ, chuyên đề, trực tiếp và trực tuyến, khuyến khích cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng, các cuộc tiếp xúc thu hút sự tham dự của đông đảo cử tri, qua đó thu thập được nhiều ý kiến, kiến nghị từ cơ sở. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị được đại biểu và cơ quan chức năng đối thoại, giải trình và tổng hợp đầy đủ, kịp thời gửi tới các cơ quan có trách nhiệm giải quyết. Việc theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên.

Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri TP Hà Tĩnh trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri trực tiếp tại 352 điểm và trực tuyến ở 13 điểm cầu cấp huyện, 187 điểm cầu cấp xã với hơn 55.000 lượt cử tri tham gia, tiếp nhận khoảng 2.500 lượt ý kiến; Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc 252 cuộc với trên 28.000 lượt cử tri dự, tiếp nhận khoảng 1.000 lượt ý kiến. Các ý kiến cử tri đã phản ánh toàn diện, đầy đủ các vấn đề trong đời sống xã hội, những bất cập trong công tác quản lý Nhà nước, việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách trên các lĩnh vực...

Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với cử tri.

Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”

Cùng với nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân luôn được quan tâm. Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng và ban hành Quy chế trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Định kỳ hằng tháng, ngoài việc tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở làm việc, Thường trực HĐND tỉnh tham gia tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh; phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức cho đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân theo luật định. Hà Tĩnh đã triển khai tiếp dân theo hình thức “3 trong 1” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì một phiên tiếp; công tác tiếp dân tiếp tục có nhiều đổi mới; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết; nhờ đó giảm đơn thư khiếu kiện, tố cáo vượt cấp.

Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”

P.V: Trước sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của Quốc hội, HĐND và yêu cầu phát triển cao hơn của tỉnh nhà trong giai đoạn mới, xin ông cho biết, Hà Tĩnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ gì để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử địa phương?

Ông Hoàng Trung Dũng: Hà Tĩnh đang nỗ lực bứt phá để thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và chiến lược phát triển của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phấn đấu đến cuối năm 2024 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước; đến năm 2050, là tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững, trở thành một cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trao quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại hội nghị diễn ra cuối tháng 5/2023.

Để hoạt động của cơ quan dân cử đáp ứng được yêu cầu phát triển giai đoạn mới, tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 2/7/2018 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp”, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của HĐND. Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực, các ban của HĐND tỉnh giữ mối liên hệ thường xuyên với các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và địa phương. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; giữa UBND tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh với HĐND tỉnh.

Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”

Các đại biểu trao đổi bên lề một kỳ họp của HĐND tỉnh.

Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”, tạo nền tảng và động lực để thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Bởi vậy, trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được và nhận diện những hạn chế, cần quyết tâm cao và tích cực, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND các cấp. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức các chương trình, kế hoạch hoạt động; cải tiến công tác tổ chức kỳ họp, đổi mới việc xây dựng, ban hành nghị quyết trình kỳ họp; chú trọng chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề; thực hiện ngày càng hiệu quả hơn công tác tiếp xúc cử tri theo hướng tăng cường tiếp xúc theo chuyên đề; thực hiện tốt việc tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan giúp việc ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao trình độ, kỹ năng, trách nhiệm và bản lĩnh của các thành viên Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Những quyết sách tạo động lực để Hà Tĩnh bứt phá (bài cuối): Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử góp phần làm bền chặt thêm “ý Đảng, lòng dân”

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Từ thực tiễn hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, với trách nhiệm của mình và chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị với Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền, rà soát, điều chỉnh các quy định, quy chế hoạt động, cụ thể hóa các nội dung, sắp xếp kiện toàn bộ máy, tăng cường quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh với các cơ quan trong hệ thống chính trị. Qua đó, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thiết kế : Thanh Hà

>> Bài 1: Cơ chế, chính sách rộng mở - sức bật cho các đô thị, khu kinh tế

>> Bài 2: Ưu tiên nguồn lực phát triển toàn diện “tam nông”

>> Bài 3: Xây dựng nền tảng vững chắc cho bước phát triển đột phá

>> Bài 4: Tạo đồng thuận, củng cố niềm tin của cử tri và Nhân dân

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

Chủ đề GIẢI DIÊN HỒNG LẦN THỨ 2

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast