Nghiên cứu đóng góp xây dựng pháp luật, ra sức bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

Tôi sẽ phấn đấu nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, ra sức bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Nghiên cứu đóng góp xây dựng pháp luật, ra sức bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

Nghiên cứu đóng góp xây dựng pháp luật, ra sức bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

Nghiên cứu đóng góp xây dựng pháp luật, ra sức bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Bà Trần Thị Minh Tâm - Chánh án TAND huyện Cẩm Xuyên (ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV – đơn vị bầu cử số 1 gồm: TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê, TP Hà Tĩnh)

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nuớc cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, cơ quan duy nhất có quyền lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Bởi vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi xin dự kiến chương trình hành động của mình như sau:

Thứ nhất, trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt; không ngừng tu dưỡng đạo đức, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các hành vi vi phạm pháp luật.

Nghiên cứu đóng góp xây dựng pháp luật, ra sức bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

Chánh án Trần Thị Minh Tâm tại một phiên xét xử (Ảnh tư liệu)

Thứ hai, với cương vị là chánh án, tôi sẽ phối hợp cùng với công an, viện kiểm sát làm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Để làm tròn trách nhiệm một người thẩm phán, tôi sẽ phấn đấu nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, ra sức bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thứ ba, bản thân sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội về chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa, trong đó chú trọng đến những luật còn thiếu; tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung những luật còn chồng chéo, không phù hợp nhằm tạo dựng môi trường pháp luật hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động thuộc các lĩnh vực trong đời sống xã hội, hướng tới bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Nhà nước. Trước khi quyết định các vấn đề quan trọng, bản thân sẽ nghiên cứu kỹ, đảm bảo các quyết định đó phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Nghiên cứu đóng góp xây dựng pháp luật, ra sức bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

Các Ban Đảng huyện Cẩm Xuyên chúc mừng TAND huyện nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống tòa án Nhân dân (Ảnh tư liệu)

Thứ tư, để làm được những việc nêu trên, tôi sẽ luôn giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri nhằm thu thập và phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cử tri với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm của Trung ương.

Thứ năm, tôi sẽ ra sức học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là người đại biểu của cử tri. Với ứng cử viên là nữ, bản thân luôn quan tâm chăm lo đối với quyền lợi của nữ, đưa luật bình đẳng giới vào cuộc sống; bảo vệ quyền, lợi ích cho phụ nữ và trẻ em.

BHT

5:14:05:2021:17:42

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM