Emagazine

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm đưa TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm đưa TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025
L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Ông Đặng Văn Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đơn vị bầu cử số 1 - thị xã Kỳ Anh).

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh khóa XVIII, tôi sẽ nỗ lực thực hiện trách nhiệm người đại biểu nhân dân bằng những việc làm cụ thể:

Cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo thực hiện tốt các khâu đột phá, chương trình trọng điểm và nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là:

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ.

- Tập trung phát triển kinh tế đô thị, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm đưa TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành chủ trì hội thảo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ảnh tư liệu

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường thuận lợi trong đầu tư kinh doanh; nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đối với những vấn đề bức xúc, khó khăn trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, tôi sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, tổ đại biểu HĐND tỉnh tích cực tham gia, chỉ đạo có các giải pháp sát thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cụ thể hóa thành những định hướng đưa thị xã đạt được bước phát triển mới, trước mắt là:

- Trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân thực hiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả”.

- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

- Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, tăng mức đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng xây dựng hạ tầng nông thôn tiệm cận các tiêu chí đô thị; gắn phát triển đô thị với mục tiêu đạt tiêu chí thành phố vào năm 2025.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm đưa TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành trò chuyện cùng bà con thôn Tân Thành, xã Kỳ Nam. Ảnh tư liệu

- Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung tăng cường công tác quản lý quy hoạch.

- Tiếp tục chỉ đạo phát triển sự nghiệp văn hóa để thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy phát triển bền vững. Ưu tiên nguồn lực cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

- Lãnh đạo, chỉ đạo củng cố vững chắc quốc phòng, quân sự địa phương; giải quyết dứt điểm các tồn đọng sau thực hiện Nghị quyết số 903 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vụ việc phát sinh từ cơ sở; đơn thư khiếu nại, tố cáo… Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội và cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Chủ đề Tiểu sử và chương trình hành động ứng cử viên ĐBQH, HĐND Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tập trung thảo luận, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Tập trung thảo luận, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong 2 ngày (17 - 18/7) là kỳ họp thường lệ giữa năm, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và Nhân dân. Trước thềm kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đã thông tin tới cử tri và Nhân dân về nội dung, chương trình và một số vấn đề trọng tâm.
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...
Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.