Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế

Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế
Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế
Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế

Cách đây 75 năm, ngày 28/8/1945, cùng với việc tuyên bố thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức được thành lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm bộ trưởng.

Dưới ánh sáng của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, 75 năm qua, ngành ngoại giao Việt Nam ngày càng lớn mạnh, trở thành một nền ngoại giao hiện đại, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, đưa Việt Nam trở thành nhân tố tích cực duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực cũng như trên thế giới.

Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế

Lễ công bố thành lập Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh (tháng 4/2005). Ảnh tư liệu

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Ðảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; vận dụng linh hoạt, hiệu quả giữa ngoại giao song phương và ngoại giao đa phương, ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa.

Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế

Tỉnh Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của nước CHDCND Lào (tháng 7/2019) . Ảnh Giang Nam

Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế

Tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bolykhămxay (Lào) tổ chức Hội nghị cấp cao thường niên năm 2019.

Tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ với các đối tác truyền thống, thắt chặt quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh của Lào, nhất là với 2 tỉnh Bolykhămxay và Khăm Muộn; đưa mối quan hệ giữa tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Bolykhămxay trở thành đơn vị mẫu, điển hình. Hợp tác với các tỉnh trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, các địa phương trong Hiệp hội 9 tỉnh 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12.

Tăng cường hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, chú trọng các đối tác chiến lược, nổi bật là WB, UNESCO, AFD… qua đó mở rộng hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế

Đại biểu ký kết biên bản ghi nhớ tại Hội nghị 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12 lần thứ XXII

Kết nối, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế, các nguyên thủ quốc gia đến thăm và làm việc như: Thủ tướng Chính phủ, các Ủy viên Bộ Chính trị của Lào; đoàn cấp cao một số nước và đại sứ quán, tổng lãnh sự quán các nước đảm bảo nghi lễ đối ngoại. Công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, phòng chống đại dịch Covid-19, xử lý những vấn đề có yếu tố nước ngoài được triển khai, thực hiện có hiệu quả, đảm bảo an ninh đối ngoại.

Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế

Lực lượng biên phòng và Nhân dân tuyến biên giới của hai nước Việt - Lào giao lưu, kết nghĩa, cùng nhau vun đắp tình đoàn kết...

Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế

Bác sỹ quân y Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh khám bệnh cho nhân dân các bộ tộc Lào tại Trạm Y tế quân dân y kết hợp bản Thọong Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bolykhămxay (Lào)

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh, Sở Ngoại vụ đã phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng và các huyện biên giới thực hiện quản lý nhà nước về công tác biên giới. Hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên tuyến biên giới đất liền Hà Tĩnh - Bolykhămxay, Khăm Muộn; thực hiện các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng, gìn giữ, bảo vệ đường biên giới Việt Nam - Lào đoạn qua Hà Tĩnh trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế

Đoàn đại biểu Việt Nam bảo vệ thành công hồ sơ “Hoàng Hoa sứ trình đồ” trước Ủy ban Chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (MOWCAP) tại Hội nghị lần thứ 8 tổ chức ở thành phố Gwangju (Hàn Quốc). Qua đó, “Hoàng Hoa sứ trình đồ” chính thức trở thành di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (tháng 5/2018). Ảnh: P.T. Hiếu

Công tác ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại góp phần quảng bá truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh ra bên ngoài. Đặc biệt, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ là di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.

Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế

Xác định phát triển kinh tế đối ngoại trở thành xu hướng tất yếu, có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của một quốc gia, địa phương, Hà Tĩnh đã tập trung cao cho các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư ở nước ngoài tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đức, Mỹ, Nga, Séc. Đến nay, toàn tỉnh có trên 1.378 dự án đầu tư trong và ngoài nước, tổng vốn đăng ký trên 430.518 tỷ đồng, trong đó thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với 73 dự án có tổng vốn đăng ký 13,7 tỷ USD (tương đương 317.469 tỷ đồng). Giai đoạn 2015 - 2020, Sở Ngoại vụ đã tham mưu tỉnh, các cấp, các ngành ký kết 82 thỏa thuận quốc tế; vận động người Hà Tĩnh ở nước ngoài về đầu tư, xây dựng quê hương với 6 dự án, tổng mức đầu tư trên 9,33 triệu USD. Hằng năm lượng kiều hối của kiều bào Hà Tĩnh trên 100 triệu USD; 5 năm gần đây đã vận động được 111 chương trình, dự án phi chính phủ (NGO), giá trị giải ngân trên 8,5 triệu USD, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại các địa phương.

Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh - tháng 7/2017 (ảnh trái).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế - bang Mecklengburg – Vorpommern (CHLB Đức) Harry Glawe ký kết ý định thư hợp tác giữa hai bên (ảnh phải).

Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. (tháng 7/2017)

Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế - bang Mecklengburg – Vorpommern (CHLB Đức) Harry Glawe ký kết ý định thư hợp tác giữa hai bên.

Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế

Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh tại CHLB Đức năm 2017.

Ảnh tư liệu

Với những thành tích đạt được, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cùng nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác của Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh hỗ trợ vật tư y tế phòng chống Covid-19 cho tỉnh Khăm Muộn

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực thay đổi hết sức nhanh chóng, khó lường, đặc biệt ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu lớn, phức tạp hơn, làm thay đổi phương thức vận hành của ngoại giao. Sở Ngoại vụ sẽ chủ động, linh hoạt tham mưu triển khai đồng bộ, toàn diện công tác đối ngoại theo phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, trong đó trọng tâm là tăng cường quản lý nhà nước về đối ngoại và các hoạt động ngoại giao kinh tế, nâng tầm quan hệ hợp tác với đại sứ quán các nước tại Việt Nam, vận động, xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, có tiềm năng từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Đức, Bỉ, Canada...

Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế

Tổng Giám đốc Quỹ OFID Abduhmid Al Khalifa tham quan Trường Mầm non Mai Phụ (Lộc Hà). Đây là một trong số rất nhiều công trình do Quỹ OFID tài trợ trên địa bàn Hà Tĩnh trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả cao.

Đối ngoại Hà Tĩnh trên chặng đường phát triển, hội nhập quốc tế

Sở Ngoại vụ tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt nam (28/8/1954-28/8/2020) và 15 năm thành lập Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh (2005-2020). Ảnh: Thanh Hoài

Đẩy mạnh vận động thu hút nguồn vốn, dự án ODA từ các tổ chức tài chính quốc tế, tổ chức phi chính phủ vào các lĩnh vực, công trình quan trọng có tác dụng lan tỏa, kết nối liên vùng; củng cố, làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các địa phương của Lào; tăng cường quản lý biên giới; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài, thực hiện phương thức ngoại giao trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19; xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của ngành ngoại giao Việt Nam và phát triển KT-XH của tỉnh Hà Tĩnh.

ảnh: pv - ctv

thiết kế: huy tùng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast