Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển

Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là nền tảng, sức mạnh để Đảng bộ và Nhân dân Hương Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển

Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển

Đảng bộ và Nhân dân huyện Hương Sơn tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, huyện Hương Sơn đã giành được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Video: Thanh Hoài

Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hương Sơn. Ảnh tư liệu

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa xã hội phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đi vào chiều sâu. Các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn huyện. Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, nỗ lực của toàn dân Hương Sơn được thể hiện bằng những con số hết sức ấn tượng. Giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm 12,38%. Tổng giá trị sản xuất năm cuối nhiệm kỳ đạt 11.666 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 120 tỷ đồng (tăng 10,34% so với năm 2015); hộ nghèo giảm còn 3%.

Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển

Lãnh đạo huyện cùng lãnh đạo Văn Phòng NTM tỉnh kiểm tra, thẩm định tiêu chí NTM tại xã Sơn Trường

Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển

Những năm qua, người dân Hương Sơn đã phát huy tiềm năng, thế mạnh về vườn, đồi, rừng để phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả , cây công nghiệp, như: cam, bưởi, chè và cây lâm nghiệp.

Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân Hương Sơn đã chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, có 18/23 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Năm 2020, Hương Sơn tập trung phấn đấu 100% xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt NTM nâng cao và cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM. Toàn huyện có 35 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó 2 sản phẩm đạt 4 sao, 33 sản phẩm 3 sao.

Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển

Toàn cảnh Trường THCS Phố Diệm.

Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển

Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn tiếp nhận chuyển giao từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để đưa hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính vào hoạt động.

5 năm liền, giáo dục Hương Sơn luôn nằm trong top đầu của tỉnh về chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn được chú trọng; đến nay, có trên 96% người dân được lập hồ sơ quản lý sức khỏe tại cộng đồng.

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tạo đồng thuận cao thực hiện việc sáp nhập 11 xã thành 4 xã (giảm 7 đơn vị hành chính cấp xã và 31 thôn, tổ dân phố) và sáp nhập một số cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển

Lãnh đạo tỉnh và huyện Hương Sơn trao quyết định thành lập xã Tân Mỹ Hà và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Ảnh tư liệu

Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển

Trong xây dựng NTM, Hương Sơn luôn chú trong đến gìn giữ bản sắc văn hóa, môi trường sinh thái, cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Đạt được những kết quả trên, trước hết là nhờ sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự đồng thuận, nỗ lực của Nhân dân, doanh nghiệp. Cấp ủy, chính quyền đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị với quyết tâm cao. Đồng thời, tranh thủ được sự giúp đỡ của Trung ương, tỉnh, huy động các nguồn lực xã hội hóa từ các cá nhân, tổ chức.

Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển
Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển

Hương Sơn là huyện miền núi, biên giới, hội tụ các yếu tố phát triển kinh tế vườn đồi, rừng, phát triển du lịch sinh thái; có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn. Phát huy tiềm năng, lợi thế đó, Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định 3 mũi đột phá: Khai thác tiềm năng, thế mạnh vườn - đồi - rừng gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh theo hướng nâng cao giá trị. Trọng tâm là phát triển cây ăn quả có múi (cam bù, cam chanh), chè công nghiệp, gỗ nguyên liệu, cây dược liệu, chăn nuôi hươu sao theo hình thức liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, và phát triển sản phẩm OCOP, từng bước đưa các sản phẩm chủ lực vào thị trường lớn.

Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển

Toàn cảnh trang trại tổng hợp tại xã Sơn Mai.

Đặc biệt, huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch. Khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi xúc tiến đầu tư ở các cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Chú trọng thu hút các dự án lớn có tầm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội như: các dự án thương mại, dịch vụ, nhà ở đô thị; xã hội hóa đầu tư khai thác tiềm năng du lịch khu vực nước khoáng Sơn Kim; triển khai, kết nối các tour, tuyến du lịch trải nghiệm trong và ngoài huyện, khai thác lợi thế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Với truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, nhất trí và những tiềm lực kinh tế, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hương Sơn sẽ vượt qua mọi khó khăn; phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra; tạo bước phát triển mới, sớm đưa Hương Sơn thành huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển.

Hương Sơn xây dựng huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hương Sơn tiếp tục khai thác tiềm năng lợi thế địa phương để phát triển các loại hình du lịch phù hợp (sinh thái, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, tâm linh,…). Tập trung huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng cường kêu gọi xã hội hóa đầu tư khai thác tiềm năng du lịch, đặc biệt là khu vực Nước khoáng Sơn Kim, xây dựng trở thành điểm nhấn, thu hút du khách, thúc đẩy phát triển du lịch và các ngành nghề khác trên địa bàn huyện.

Hương Sơn phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 310 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 70 triệu đồng/năm. Đến năm 2025, phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xây dựng thị trấn Phố Châu đạt tiêu chí đô thị loại IV, 2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm từ 1,5 - 2%... Đảng bộ, chính quyền huyện hằng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Ảnh: minh lý - bá tân

thiết kế: huy tùng

2

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast