Cán bộ - nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng

Trước thềm đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Trần Thế Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác nhân sự.

Cán bộ - nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng

Cán bộ - nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng

Trước thềm đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Trần Thế Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác nhân sự.

Cán bộ - nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng

P.V: Thưa đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là nội dung lớn luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng. Đặc biệt, trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, công tác này đang được triển khai với những việc làm cụ thể nào?

Đồng chí Trần Thế Dũng: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được những thành quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Một trong những nguyên nhân quan trọng để đạt được kết quả đó là công tác tổ chức, cán bộ, nhất là chất lượng cán bộ được nâng lên; việc sắp xếp, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện khách quan, công khai, dân chủ, đúng quy trình, lựa chọn được những cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Cán bộ - nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp phục vụ xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX (tháng 12/2019). Ảnh tư liệu

Đặc biệt, trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, công tác này đang được BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nội dung lớn. Trước hết là tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của trung ương về đại hội đảng bộ các cấp.

Tỉnh còn kịp thời ban hành nhiều văn bản nhằm triển khai hiệu quả các nội dung về nhân sự đại hội Đảng và triển khai xây dựng đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, tiếp tục tự kiểm tra, rà soát, xử lý cán bộ vi phạm theo tinh thần Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư; kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc có những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ.

Cán bộ - nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng

Chuẩn bị một bước cho đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, BTV Huyện ủy Can Lộc đã điều động cán bộ huyện về giữ chức vụ tại một số địa phương. Đây cũng là bước đào tạo cán bộ, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cấp cơ sở. (tháng 12/2019). Ảnh: Mạnh Hà

Tiến hành rà soát, đánh giá và thực hiện công tác bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 đảm bảo đúng quy định. Sắp xếp, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm một số chức danh cán bộ chủ chốt các cấp để chuẩn bị tốt nguồn nhân sự đại hội Đảng các cấp.

Ngoài ra, tỉnh cũng đã tổ chức 3 lớp cập nhật kiến thức cho 228 cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý nhằm chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp.

Cấp ủy các cấp đã thành lập tiểu ban nhân sự, tổ khảo sát nhân sự thực hiện việc rà soát, đánh giá cán bộ theo hướng liên tục, xuyên suốt, đa chiều từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm nơi cư trú và nơi công tác đối với cán bộ thuộc diện quản lý theo phân cấp để làm cơ sở cho việc đánh giá, nhận xét, lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cán bộ - nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng

Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh cho đội ngũ cán bộ cốt cán (tháng 11/2019). Ảnh: Thu Trang

Chúng tôi xác định, công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo chất lượng, kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút.

P.V: Thưa đồng chí, ngày 17/12/ 2018, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quy định 827-QĐ/TU về lấy phiếu đánh giá, nhận xét đối với cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý tại nơi cư trú, đồng chí đánh giá như thế nào về hiệu quả của quy định này?

Đồng chí Trần Thế Dũng: Đây là một trong những cách làm mới của tỉnh Hà Tĩnh. Lần đầu tiên, cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý được nhân dân trực tiếp đánh giá, nhận xét, bỏ phiếu tín nhiệm và cũng lần đầu tiên nhân dân có quyền trực tiếp tham gia bỏ phiếu đánh giá, nhận xét cán bộ.

Trên cơ sở Quy định 827-QĐ/TU, nhằm góp phần xây dựng nguồn nhân sự trước thềm đại hội Đảng các cấp đảm bảo chất lượng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 2343-CV/BTCTU, ngày 17/10/2019, hướng dẫn cụ thể hóa việc thực hiện các nội dung lấy phiếu tín nhiệm theo hướng sát thực tế và lượng hóa bằng những sản phẩm cụ thể theo 4 tiêu chí cụ thể. Đồng thời mở rộng đối tượng lấy phiếu đối với các đồng chí được quy hoạch vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kỹ nguồn nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ tới.

Cán bộ - nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng

Bà con nhân dân tổ dân phố 3 - phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) bỏ phiếu nhận xét, đánh giá cho các cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý (tháng 12/2018). Ảnh tư liệu

Cán bộ - nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng

Từ kết quả lấy phiếu tín nhiệm và nhiều kênh thông tin khác, BTV Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp từng bước đánh giá khách quan, chính xác hơn đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý. Xác định rõ, lượng hóa được tiêu chuẩn để bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chính là “sản phẩm” cụ thể của cán bộ đó gắn với địa phương, đơn vị nơi cán bộ công tác trong 5 năm liên tục; khắc phục được tình trạng “quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai”. Đối với những cán bộ có phiếu đánh giá, tín nhiệm thấp, làm việc cầm chừng, bảo thủ, trì trệ, BTV Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời, đồng thời điều động, bố trí, sắp xếp công tác khác phù hợp, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong các địa phương, cơ quan, đơn vị.

P.V: Hà Tĩnh chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng cùng thời điểm triển khai sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, do đó sẽ gặp những khó khăn nhất định. Chúng ta cần phải tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Thế Dũng: Để chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, Hà Tĩnh đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định, hướng dẫn của trung ương và tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cán bộ - nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trò chuyện với người dân xã mới Tân Lâm Hương (Thạch Hà) ngay sau khi tổ chức công bố thành lập xã, thành lập đảng bộ (ngày 01/1/2020).

Hai là, tổ chức khảo sát, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ các cấp theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều làm cơ sở cho việc xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hoàn thiện Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ba là, tiếp tục rà soát, bổ sung công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chuẩn bị nhân sự cho đại hội.

Bốn là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức các xã thuộc diện sáp nhập; chủ động chuẩn bị tất cả các nội dung cho việc tổ chức đại hội Đảng ở các xã mới sáp nhập.

Năm là, xây dựng, hoàn thiện các văn kiện liên quan đến công tác nhân sự đại hội, nhất là kế hoạch xây dựng phương hướng, đề án nhân sự đại hội phải sát với tình hình thực tế; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ bảo đảm sự đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Cuối cùng, chủ động phương án nhân sự, kết hợp hài hòa giữa nhân sự tại chỗ với nhân sự điều động, luân chuyển; giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó lấy tiêu chuẩn là chính, hiệu quả công việc làm thước đo, kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao chất lượng cấp ủy với đảm bảo cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thu Hà (thực hiện)

Ảnh: PV

thiết kế: huy tùng

2:28:01:2020:05:24

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM