Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tuyển dụng 4 viên chức

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 4 viên chức năm 2019: 2 vị trí thủ tục tàu thuyền; 1 vị trí an toàn, an ninh hàng hải; 1 vị trí thợ máy

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thông báo

tuyển dụng viên chức năm 2019

1. Chỉ tiêu: 4 viên chức

- Vị trí thủ tục tàu thuyền: 2 viên chức

- Vị trí an toàn, an ninh hàng hải: 1 viên chức

- Vị trí thợ máy: 1 thuyền viên

2. Thời gian nhận hồ sơ 30 ngày, bắt đầu từ 7h30’ ngày 6/2/2020 đến 17h30’ ngày 6/3/2020

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

Khu Kinh tế Vũng Áng - xã Kỳ Lợi - thị xã Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh

4. Quy định về đối tượng, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển và hình thức tuyển dụng được niêm yết tại Văn phòng Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

Thông tin chi tiết liên hệ theo số điện thoại: 02393868823, 0913 294 656.

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tuyển dụng 4 viên chức

Cảng vụ Hàng Hải Hà Tĩnh

Chủ đề Tuyển dụng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast