Độc giả nói về báo chí Hà Tĩnh trong xu thế mới
Xã hội - 2021-06-18 08:44:00

(Baohatinh.vn) - Với vai trò định hướng dư luận xã hội và nâng cao dân trí, báo chí nói chung và Báo Hà Tĩnh nói riêng đã và đang góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước. Điều đó đã được thể hiện bằng sự ghi nhận và kỳ vọng của độc giả.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]