Bài 2: Hà Tĩnh ưu tiên nguồn lực phát triển toàn diện “tam nông”
Chính trị - 2023-11-28 09:28:00

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh tiếp tục là điểm sáng của cả nước trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng thí điểm tỉnh NTM. Thành quả này được kết tinh từ sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của các chính sách được HĐND tỉnh ban hành trong thời gian qua.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]