Làm gì để điện thoại bền hơn?

Làm gì để điện thoại bền hơn?

Tất cả hãng sản xuất điện thoại đều muốn người dùng thay điện thoại mới hàng năm, nhưng trên thực tế chúng bền hơn bạn nghĩ.

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Cải cách hành chính

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast