Thăm Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú

Thăm Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú

Khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Cải cách hành chính

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast