Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chọn đúng mũi đột phá, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh đã phát huy cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn và người lao động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chọn đúng mũi đột phá, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh đã phát huy cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn và người lao động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự đảng, Đảng Đoàn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như sự nỗ lực của các cấp ủy đảng và từng cán bộ, đảng viên, người lao động, hoạt động của Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao quyết định hợp nhất cho lãnh đạo Đảng ủy khối. Ảnh tư liệu

Đảng bộ khối đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng tham mưu về chủ trương, cơ chế, chính sách trên mọi lĩnh vực, đi đôi với phát triển doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh… góp phần quan trọng vào kết quả toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Ngay sau khi hợp nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh kịp thời kiện toàn bộ máy hoạt động. Ảnh tư liệu

Nhiệm kỳ vừa qua là giai đoạn thực hiện hợp nhất Đảng bộ Khối CCQ tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Sau hợp nhất, Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh đã kiện toàn tổ chức, chuyển giao 33 tổ chức cơ sở đảng về các địa phương, thành lập mới và tiếp nhận 15 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đến nay Đảng bộ khối có 108 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 8.200 đảng viên. Có 99/108 tổ chức cơ sở đảng thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã bồi dưỡng, kết nạp được 1.706 đảng viên mới.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Đặc biệt, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 02- CT/ĐUK ngày 20/9/2017của BTV Đảng ủy khối về “Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác xây dựng Đảng”; nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo Bác, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với nhiều cách làm hay, hiệu quả. Qua đó, có 539 tập thể, 482 cá nhân điển hình được các cấp vinh danh.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao tặng biểu trưng và tuyên dương các bí thư, phó bí thư cơ sở tiêu biểu (ngày 31/1/2020).

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh đã có 539 tập thể, 482 cá nhân điển hình được các cấp vinh danh. Ảnh: Thúy Hà

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, 75 đơn vị trực thuộc đã đỡ đầu, giúp đỡ 151/196 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tổng số tiền tài trợ là 588,256 tỷ đồng. Riêng Đảng ủy khối trực tiếp đỡ đầu, giúp đỡ 6 xã, phường đạt chuẩn NTM, đô thị văn minh, với tổng kinh phí vận động, tài trợ đạt gần 32 tỷ đồng.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Công trình Trường Mầm non Nga Lộc (xã Thường Nga) được Agribank Hà Tĩnh tài trợ 8,4 tỷ đồng, giúp địa phương hoàn thành tiêu chí trong nông thôn mới, vừa là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ& DN tỉnh. Ảnh: Nguyễn Oanh

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị trong khối đã giảm 11 cơ quan, 5 chi cục, 31 phòng chuyên môn thuộc sở, ngành; 29 phòng, tổ chức thuộc các ban, chi cục. Số lượng cấp phó các sở, ngành cấp tỉnh giảm 9 người so với năm 2015.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Lãnh đạo Đảng ủy khối và Sở KH&CN gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Xác định cải cách hành chính là mũi đột phá, Đảng bộ khối đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Việc ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO được chú trọng. Hiện nay, tất cả các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD-Offic), điều hành tác nghiệp điện tử. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC được thực hiện bằng hình thức trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Các cơ quan, đơn vị trong toàn khối nỗ lực xây dựng công sở văn minh.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Tĩnh triển khai hệ thống đo lường sự hài lòng của người dân qua 5 cấp độ.

Đặc biệt, Nghị quyết 01-NQ/ĐUK về “Xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo” được ban hành ngày 10/10/2016 đã thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển các cơ quan, doanh nghiệp. Sau 3 năm, toàn khối có 80/95 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (có tổ chức đảng trực thuộc, đóng trên địa bàn TP Hà Tĩnh) được UBND TP Hà Tĩnh công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa, góp phần quan trọng vào việc đưa thành phố đạt đô thị loại II năm 2018.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ khối xác định phương hướng chung: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh và cấp ủy cơ sở phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nội dung trọng tâm được Đảng bộ khối chú trọng.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Đảng bộ khối thường xuyên quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Tọa đàm vai trò thanh niên bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.

Siết chặt kỷ luật kỷ cương, tạo môi trường khuyến khích đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; thực hiện tốt dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết, đồng thuận; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Kiên định phương châm “Xây dựng Đảng vững mạnh chính là nền tảng đưa doanh nghiệp phát triển một cách bền vững”, HAINDECO đang khẳng định vai trò chủ lực trong 3 lĩnh vực chính gồm: Khai thác, chế biến đá; sản xuất và thi công bê tông nhựa nóng; xuất khẩu lao động.

Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là dấu mốc quan trọng đối với các tổ chức cơ sở đảng trong bối cảnh tỉnh nhà đang chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đảng bộ khối sẽ phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, quyết tâm lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh: Vững tin trên chặng đường mới!

Các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2020-2025:

  • 100% cơ quan, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, ứng dụng khoa học công nghệ trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và được công nhận đạt chuẩn văn hóa;
  • 100% doanh nghiệp trong khối sản xuất, kinh doanh bảo đảm đúng đường lối, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;
  • Trong nhiệm kỳ kết nạp trên 1.000 đảng viên, trong đó trên 500 đảng viên trong các doanh nghiệp;
  • Các đoàn thể xếp loại vững mạnh, xuất sắc...

Nguyễn Đình Hải

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh

1:13:07:2020:09:32

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM