Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

65 năm xây dựng và phát triển (10/8/1956 - 10/8/2021), dù trải qua những thời điểm lịch sử hết sức khó khăn, biến động, nhưng ở bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, đảng viên, người lao động Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh Hà Tĩnh vẫn luôn đoàn kết, chung sức cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương, vững bước đi lên trong thời kỳ đổi mới.

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

65 năm xây dựng và phát triển (10/8/1956 - 10/8/2021), dù trải qua những thời điểm lịch sử hết sức khó khăn, biến động, nhưng ở bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, đảng viên, người lao động Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh Hà Tĩnh vẫn luôn đoàn kết, chung sức cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương, vững bước đi lên trong thời kỳ đổi mới.

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Đầu năm 1956, Tỉnh ủy quyết định thành lập Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh trên cơ sở giải thể Liên chi 1 (gồm các chi bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh) và sáp nhập một số chi bộ cơ xưởng của Liên chi 2 cũ (gồm các chi bộ cơ xưởng của Ủy ban Hành chính Trung Bộ tại các an toàn khu). Đảng bộ lúc này có 21 chi bộ cơ sở, 985 đảng viên. Thời gian này, cùng với việc nhanh chóng củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy và các chi bộ cơ sở đã lãnh đạo, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị mọi điều kiện để bước vào một thời kỳ cách mạng mới.

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Bác Hồ nói chuyện tại hội nghị cán bộ nhân dịp Người về thăm Hà Tĩnh ngày 15/6/1957. Ảnh tư liệu

Từ đó đến nay, Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh qua nhiều lần tách - nhập bộ máy, thay đổi tên gọi. Thế nhưng, ở bất cứ giai đoạn nào, Đảng bộ cũng luôn khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, góp sức cùng sự phát triển của tỉnh nhà. Đặc biệt, đầu năm 1976, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được hợp nhất, hai Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng Nghệ An, Hà Tĩnh hợp thành Đảng bộ Các cơ quan Dân Chính Đảng Nghệ Tĩnh. 15 năm hợp nhất tỉnh là giai đoạn có nhiều khó khăn, biến động đối với Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh với nhiều lần tách - nhập bộ máy. Dẫu vậy, Đảng bộ Các cơ quan Dân Chính Đảng Nghệ Tĩnh đã lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở kiện toàn tổ chức, cùng Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh phát huy thế và lực mới tạo nên bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa - giáo dục.

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chung kết Hội thi Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tháng 6/2017). Ảnh tư liệu

Đến tháng 9/1991, thời điểm Hà Tĩnh tái lập tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ra quyết định thành lập Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh. Cùng với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà xây dựng lại quê hương, Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh Hà Tĩnh luôn kiên định với đường lối đổi mới và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, kiên trì khắc phục khó khăn, đưa các mặt công tác đi vào chiều sâu nhằm phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, tháng 6/2009, BTV Tỉnh ủy quyết định thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh gồm các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp được tách ra từ Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh. Tháng 5/2010, BTV Tỉnh ủy ban hành quyết định đổi tên Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh thành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp sau hợp nhất năm 2019. Ảnh tư liệu

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tháng 1/2019, BTV Tỉnh ủy ra quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh, với 109 tổ chức cơ sở đảng, gần 8.200 đảng viên, làm nên đảng bộ khối vững mạnh về số lượng và chất lượng.

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

65 năm thành lập, dù qua nhiều biến động về mặt tổ chức nhưng Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh vẫn luôn thể hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, khẳng định được là tổ chức Đảng có vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị; đội ngũ cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt, có vai trò quyết định đến công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng lãnh đạo một số ban xây dựng Đảng tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống.

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh trao giấy khen và giấy chứng nhận đạt giải cho 3 tập thể, 4 cá nhân đạt giải nhất Cuộc thi tìm hiểu 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh và 65 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh. Ảnh: Thu Hà

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh luôn luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng CNXH, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy; chăm lo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, xây dựng quy chế phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong việc quản lý, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn niềm nở, ân cần hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, làm việc. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã góp phần tạo dựng môi trường làm việc thoải mái, phấn khởi, thúc đẩy người lao động VNPT Hà Tĩnh gắn bó với công việc, làm việc hiệu quả.

Đảng bộ khối cũng tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng tham mưu về chủ trương, cơ chế, chính sách trên mọi lĩnh vực, đi đôi với phát triển doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh… Nỗ lực đổi mới hoạt động của các tổ chức đoàn thể theo phương châm hiệu quả, thiết thực. Trong phong trào chung của Đảng bộ đã xuất hiện nhiều nhân tố, điển hình mới trên các lĩnh vực. Toàn Đảng bộ đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành khen thưởng bằng nhiều hình thức. Nhiều năm liền, Đảng bộ được Tỉnh ủy công nhận là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; được nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Xây dựng thành công mô hình tòa soạn hội tụ, Đảng bộ Báo Hà Tĩnh đang góp sức cùng Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh thực hiện mục tiêu về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ và xây dựng công sở văn minh.

Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh xác định phương hướng, mục tiêu chung trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy khối, của các cấp ủy cơ sở phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết, đồng thuận; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội.

Với phương hướng tổng quát đó, Đảng bộ xác định 3 khâu đột phá là: nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, doanh nghiệp; tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng kinh tế số đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh phát động các phong trào “tích cực nghiên cứu đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật”.

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển

Truyền thống 65 năm luôn là nền tảng, động lực để cán bộ, đảng viên, người lao động Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ, khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra. Qua đó, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại.

nguyễn đình hải

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh

2:10:08:2021:09:31

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM