Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII tạo “đòn bẩy” cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong 2 ngày (15 - 16/12) với nhiều nội dung mang tính quyết định tới sự phát triển của Hà Tĩnh trong giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đã thông tin về những vấn đề đang thu hút sự quan tâm của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII tạo “đòn bẩy” cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII tạo “đòn bẩy” cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII tạo “đòn bẩy” cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong 2 ngày (15 - 16/12) với nhiều nội dung mang tính quyết định tới sự phát triển của Hà Tĩnh trong giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đã thông tin về những vấn đề đang thu hút sự quan tâm của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII tạo “đòn bẩy” cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

P.V: Thưa ông, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh sẽ bàn và quyết nghị một số chính sách quan trọng. Ông có thể khái quát những nội dung chính trong chương trình nghị sự?

Ông Trần Tú Anh: Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp thường lệ cuối năm theo luật định. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác năm 2021, xác định những giải pháp chủ yếu cần tập trung trong năm 2022 - năm bản lề thực hiện Kế hoạch nhà nước 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII tạo “đòn bẩy” cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu KT-XH, QP-AN; đầu tư công, thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; quyết định nhiệm vụ phát triển KT-XH, dự toán phân bổ thu, chi ngân sách năm 2022; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024.

Tình hình thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2021; kế hoạch biên chế năm 2022; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm... Xem xét việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp này.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII tạo “đòn bẩy” cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Toàn cảnh kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đánh giá hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan và nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021.

Kỳ họp sẽ xem xét và quyết định một số nội dung chuyên đề như: điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí; kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022-2025; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh NTM; chính sách tạo nguồn lực xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022-2025; hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025; quy định một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực phát triển TX Hồng Lĩnh; quy định một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII tạo “đòn bẩy” cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Bốc xếp thép lên tàu tại cảng Sơn Dương. Ảnh: Thanh Hải

Thông qua chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025; quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; danh mục công trình, dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ năm 2022; đổi tên, sáp nhập thôn; đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn TP Hà Tĩnh và TX Hồng Lĩnh…

Ngoài ra, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII tạo “đòn bẩy” cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến HĐND tỉnh xem xét và thông qua 24 nghị quyết. Đây là các vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng trước mắt và lâu dài đến sự phát triển của tỉnh. Do vậy, trong quá trình xem xét, HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu kỹ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của pháp luật, bám sát thực tiễn địa phương, cân nhắc sự tác động, khả năng nguồn lực, tính khả thi để đưa ra các quyết định đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII tạo “đòn bẩy” cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Do tính chất quan trọng của kỳ họp, Thường trực, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị các phần việc đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đến nay, toàn bộ công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã cơ bản hoàn tất.

P.V: Chất vấn, trả lời chất vấn luôn thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri. Ông có thể cho biết về các nội dung sẽ được đưa ra chất vấn tại kỳ họp lần này?

Ông Trần Tú Anh: Kỳ họp này cũng là lần đầu tiên HĐND tỉnh khóa XVIII thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Vì vậy, công tác chuẩn bị cho nội dung chất vấn khá kỹ lưỡng và đảm bảo quy định. Trên cơ sở đề xuất của đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 4 lĩnh vực để đưa ra chất vấn trực tiếp tại kỳ họp gồm: đầu tư, nông nghiệp, lao động, nội vụ với các nội dung về giải pháp xử lý các dự án chậm tiến độ; nguồn lực đầu tư cho huyện NTM kiểu mẫu; việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản; việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình nông nghiệp; việc thực hiện các chính sách giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng dịch Covid-19; việc xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ và nhà ở kiên cố cho người dân; công tác tuyển dụng công chức, viên chức; tình trạng thừa, thiếu giáo viên…

Đối với những vấn đề còn lại, UBND tỉnh sẽ trả lời bằng văn bản đến các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII tạo “đòn bẩy” cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII tạo “đòn bẩy” cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực nông nghiệp là 1 trong 4 nội dung sẽ được đưa ra chất vấn trực tiếp tại kỳ họp.

Về thời gian phiên chất vấn, HĐND tỉnh sẽ dành gần 1 ngày (tức là 1/2 thời gian của kỳ họp) để thực hiện nội dung này.

Để đảm bảo hiệu quả, chất lượng tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành được phân công trả lời chất vấn nghiên cứu, chuẩn bị kỹ các nội dung. Câu trả lời phải ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm, bám sát vấn đề; tăng cường tranh luận. Đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, yếu kém và đưa ra giải pháp cụ thể để khắc phục.

P.V: Trước thềm Kỳ họp thứ 4, ông muốn nhắn nhủ điều gì đến cử tri tỉnh nhà?

Ông Trần Tú Anh: Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, trân trọng cảm ơn cử tri và Nhân dân tỉnh nhà đã quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm cho hoạt động của HĐND tỉnh nói chung và nội dung Kỳ họp thứ 4 nói riêng.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII tạo “đòn bẩy” cho sự phát triển KT-XH của Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và chủ đầu tư nhấn nút khởi công xây dựng nhà máy sản xuất Pin VinES, quy mô giai đoạn 1 trên diện tích 8 ha với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Hoài

Thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh mong muốn cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát, đóng góp ý kiến để hoạt động của cơ quan dân cử ngày càng hiệu lực, hiệu quả, góp phần quan trọng đối với sự nghiệp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của tỉnh, hướng đến mục tiêu đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm 2022, kính chúc toàn thể cử tri và Nhân dân tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc, đón năm mới với khí thế, niềm tin và thắng lợi mới.

P.V: Trân trọng cảm ơn ông!

nội dung: Thùy dương (thực hiện)

ảnh: pv-ctv

2:14:12:2021:08:07

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM