Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII diễn ra vào ngày 17/7 sẽ tập trung xem xét, bàn bạc các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; bàn các giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm; quyết nghị một số chính sách quan trọng. Trước thềm kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đã chia sẻ với cử tri và Nhân dân về những nội dung quan trọng này.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra vào ngày 17/7 sẽ tập trung xem xét, bàn bạc các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; bàn các giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm; quyết nghị một số chính sách quan trọng. Trước thềm kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đã chia sẻ với cử tri và Nhân dân về những nội dung quan trọng này.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

- P.V: Xin ông cho biết những nội dung sẽ được đưa ra bàn bạc, thảo luận tại kỳ họp lần này?

Ông Trần Tú Anh: Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh theo luật định. Kỳ họp sẽ tiến hành xem xét, đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; kết quả công tác chỉ đạo, điều hành; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và kiến nghị của cử tri.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Xem xét, đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tại kỳ họp, ngoài các nghị quyết thường kỳ, HĐND tỉnh dự kiến sẽ bàn và ban hành nhiều chính sách quan trọng như: quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí; chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; quy định mức thu học phí trong năm học 2021 - 2022; danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2021; điều chỉnh biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; thông qua phương án cơ cấu lại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh…

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

- P.V: Dù tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2021 của Hà Tĩnh cho thấy sự phục hồi với những tín hiệu khả quan, song, một số chỉ tiêu quan trọng đạt thấp so với kế hoạch cả năm như tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Vấn đề này sẽ được đưa ra bàn bạc, thảo luận như thế nào tại kỳ họp lần này, thưa ông?

Ông Trần Tú Anh: 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch 5 năm 2021-2025; tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

6 tháng đầu năm, tỉnh ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; cả hệ thống chính trị vừa tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, vừa triển khai các nhiệm vụ sau đại hội Đảng; chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; đặc biệt phải tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, song đánh giá chung tình hình KT-XH cho thấy có sự phục hồi với những tín hiệu khả quan.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Xuất khẩu từ Formosa Hà Tĩnh đạt khoảng 856,78 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2021.

Tuy vậy, một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng đạt thấp so với kế hoạch cả năm như tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Hoạt động SXKD của các doanh nghiệp (DN) còn gặp nhiều khó khăn, số DN giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng, DN có phát sinh thuế giảm 2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Việc triển khai các dự án lớn còn chậm. Đời sống, việc làm của một bộ phận Nhân dân còn nhiều khó khăn.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Ngành dệt may đã có những đóng góp tích cực cho tăng trưởng công nghiệp Hà Tĩnh. Ảnh Thanh Hoài

Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới có nhiệm vụ đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân để khắc phục, từ đó thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Dự kiến HĐND tỉnh sẽ xem xét và thông qua 14 nghị quyết, trong đó có nhiều vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng trước mắt và lâu dài đến sự phát triển của tỉnh. Do vậy, trong quá trình xem xét, HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu kỹ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bám sát thực tiễn địa phương, cân nhắc khả năng nguồn lực, tính khả thi để đưa ra các quyết định đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương năm 2021, cũng như những năm tiếp theo.

- P.V: Vậy công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã được tiến hành thế nào, thưa ông?

Ông Trần Tú Anh: Ngay sau Kỳ họp thứ nhất, Thường trực, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan với mục tiêu song hành cùng UBND tỉnh để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp thường kỳ giữa năm 2021 của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Đến thời điểm này, các ban HĐND tỉnh đã hoàn thành công tác thẩm tra các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh. Đối với một số nội dung có tác động lớn đến đời sống, KT-XH, Thường trực HĐND đã chỉ đạo các ban HĐND tỉnh tiến hành khảo sát tình hình thực tế ở địa phương, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để cung cấp cho đại biểu thảo luận và quyết định tại kỳ họp, đặc biệt là các giải pháp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021.

- Xin cảm ơn ông và chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

thăng long - thùy dương

5:16:07:2021:07:50

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM