Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực, cơ quan giám sát, đại diện cho nhân dân

Sáng 16/7, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khai mạc trọng thể tại TP Hà Tĩnh. Baohatinh.vn giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn. Tiêu đề và tít phụ do báo đặt.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực, cơ quan giám sát, đại diện cho nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực, cơ quan giám sát, đại diện cho nhân dân

Sáng 16/7, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khai mạc trọng thể tại TP Hà Tĩnh. Baohatinh.vn giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh

Kính thưa quý vị đại biểu. Thưa cử tri và nhân dân tỉnh nhà!

Trong thời gian này, Hà Tĩnh đang tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc. Đồng thời với các phong trào đó, thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, UBDN tỉnh, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã hoàn chỉnh kỹ lưỡng các nội dung cho kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2018.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực, cơ quan giám sát, đại diện cho nhân dân

Hôm nay, HĐND tỉnh khoá 17 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu Quốc hội; đại biểu HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; quý vị đại biểu, toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà lời chào trân trọng, lời chúc sức khoẻ. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực, cơ quan giám sát, đại diện cho nhân dân

Kính thưa quý vị đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh,

Thưa cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Sáu tháng đầu năm 2018, Hà Tĩnh triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức do những hạn chế nội tại của nền kinh tế; tình hình an ninh trật tự tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là thời gian gần đây.

Được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự điều hành chủ động của UBND tỉnh; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cử tri, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, Hà Tĩnh tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay, đạt 32,94%; cơ cấu chuyển dịch mạnh theo hướng tăng trưởng cao lĩnh vực công nghiệp; khu vực dịch vụ duy trì tăng trưởng; nông nghiệp được mùa khá toàn diện; xây dựng nông thôn mới, nhất là khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đạt được kết quả bước đầu. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu hút được một số dự án lớn. Thu ngân sách cao hơn cùng kỳ năm 2017. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực, cơ quan giám sát, đại diện cho nhân dân

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta thẳng thắn thấy rằng chất lượng tăng trưởng chưa bền vững so sánh với mức tăng trưởng thấp của năm 2017. Trong xây dựng nông thôn mới, phát triển mới mô hình, loại hình tổ chức sản xuất còn hạn chế. Dịch vụ chưa đạt mục tiêu đề ra. Số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng. Tăng trưởng tín dụng thấp so với kế hoạch. Thu ngân sách một số địa bàn, lĩnh vực đạt thấp. Một số dự án đầu tư triển khai chưa đảm bảo tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc. Chất lượng khám chữa bệnh chưa đồng đều. Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xử lý hồ sơ tồn đọng người có công gặp khó khăn. Thái độ và trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính để triển khai các dự án lớn còn chậm. Giải quyết một số vụ việc tồn đọng phức tạp còn kéo dài. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực, cơ quan giám sát, đại diện cho nhân dân

Trên tinh thần các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò là cơ quan quyền lực, cơ quan giám sát, là cơ quan đại diện cần tập trung thảo luận, đánh giá, khách quan, khoa học và thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; đặc biệt phân tích, làm rõ chất lượng tăng trưởng và tính bền vững của nền kinh tế, từ đó nhận diện được những hạn chế, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Đồng thời dự báo tình hình, thuận lợi, khó khăn, thách thức để xác định nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi trong 6 tháng cuối năm, bản lề cho các năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực, cơ quan giám sát, đại diện cho nhân dân

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa 17 có ý nghĩa rất quan trọng. Theo chương trình, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung, gồm các nhóm vấn đề chủ yếu sau:

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực, cơ quan giám sát, đại diện cho nhân dân

Một: Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kết quả thực hiện đầu tư công, dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; xem xét báo cáo công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực, cơ quan giám sát, đại diện cho nhân dân

Hai: Xem xét và thông qua các tờ trình và quyết nghị các quy hoạch, chính sách quan trọng, trong đó có một số nội dung chủ yếu như:

  • Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

  • - Củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

  • - Quy định một số chính sách phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

  • - Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa: Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; ca trù; Truyện Kiều; Mộc bản trường học Phúc Giang; Hoàng Hoa sứ trình đồ giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực, cơ quan giám sát, đại diện cho nhân dân

  • - Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương bổ sung giai đoạn 2016-2020 và một số nội dung khác.

  • - Một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế ngành y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

    - Chính sách phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

    - Thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại 2, trực thuộc tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực, cơ quan giám sát, đại diện cho nhân dân

Ba: HĐND tỉnh sẽ bàn và quyết định chương trình giám sát năm 2019; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh.

Bốn: Xem xét và cho ý kiến báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; báo cáo kết quả hoạt động của Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự; báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5; báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7; báo cáo của UBMTTQ tỉnh về hoạt động giám sát, phản biện, xây dựng chính quyền.

Năm: HĐND tỉnh sẽ dành nhiều thời gian để thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn theo các lĩnh vực, nhóm vấn đề lớn mà các đại biểu HĐND tỉnh đưa ra chất vấn và cử tri quan tâm.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh; xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực, cơ quan giám sát, đại diện cho nhân dân

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực, cơ quan giám sát, đại diện cho nhân dân

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa 17 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tích cực chuẩn bị các nội dung của kỳ họp; thực hiện một số cải tiến, đổi mới và tổ chức phục vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực, cơ quan giám sát, đại diện cho nhân dân

Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng. Dự kiến HĐND tỉnh sẽ thảo luận và thông qua 19 nghị quyết. Để hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu phát huy cao dân chủ, trí tuệ; đề cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia nhiều ý kiến thảo luận và chất vấn sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, để kỳ họp đạt kết quả cao nhất và chính từ kỳ họp này HĐND thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29 ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực, cơ quan giám sát, đại diện cho nhân dân

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh mong muốn và đề nghị cử tri, nhân dân tỉnh nhà quan tâm theo dõi và tham gia nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá 17.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu và nhân dân tỉnh nhà!

(Toàn văn bài phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn).

*) Tiêu đề chính và các tiêu đề phụ do Tòa soạn đặt.

1:16:07:2018:10:07

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM