Từ khóa: "Trực tiếp họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh"

13 kết quả

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh trả lời về quản lý thu chi trong trường học

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh trả lời về quản lý thu chi trong trường học

Trong buổi chiều 17/7, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Trung Dũng đã đăng đàn trả lời về thực trạng và giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư ở các trường học trong giai đoạn hiện nay; tình hình thực hiện và quản lý, sử dụng các khoản thu trong các nhà trường và cơ sở giáo dục công lập; bệnh thành tích trong giáo dục…