Thủ môn cứu thua 4 lần liên tiếp
Trong 6 giây thủ môn đã chặn đứng bốn tình huống ghi bàn của đối phương.
f18fx1539bx15820x1133cxf5d3x171b8x12c7dx16a74x11701xX7x1096bx179ecx14cd3x12cd0xf4aax17f89xX5x125fbxXax1346exXcxX1xfd27xX3x12361x12a3dx10e09xX3xX4x13422x11052xX3xXexX1xX1dxX6xX3x15442xX3xX5x128f0xX19xX3xX5xXdx18289xX19xX3xXexXdx13072xXbxX0x10003xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11eb4xX10xX6x1586dxXaxX12xXcxf20ax14ea0xX19x13d2bxX3x1722cxX3xX4dxXdx16f09x156d1xX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3x15672x107fexX3xX4xX1x13285xX19xX3xX5exX1cxX19xX4dxX3x11a7dx1260dxX19xX3xXex13e40xX19xX1xX3xX1xX1dxX6cxX19xX4dxX3xX4dxX1xXdxX3xX6bx13b37xX19xX3xX4xX15xX6xX3xX5exX6cxXdxX3xXbxX1x1616dxf6a4xX19xX4dx11acdxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14803xX4bxX46xX54xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10x16661xXex10de2xX6xX5xXdxX4dxX19x1315bxX3xX4xX10xX19xXexX10xX4ax10d51xXaxX12xX0xXdxX17xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX4xX10xXb1xX4bxX6bx12d7dxX10xX4xXexX3xX46xX4dxX17xX10xX46xXdxX6xX3x15e5cxXdxX46xX10xX4bxX3xX17xXbxX24xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXax15466xXdxX46xXexX1xXb7xX3xX4fxX2x13ce8xXbxXafxXbfxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexXb7xX3x12d38xX24xX24xXbxXafxXbfxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX34xX6xXbxXbxX7xX34xX4bxXbxX10xX19xX34xX17xX10xX46xXdxX6xX34xXexX1xX1dxX17xX6bxf45axXbxX9xX19xX10xXf3xX7xX34xXfcx12b10xXfcxX109xX34x1354exX4fxX46xX109xX2xX135xX24xX24xX24x12988xXex16729xXfcxX144xXfcxX5xX142xXb1xX6bxX4bxX19xX4dxXb1xX46xX6xX2xX90xXd4xXbxX4dxXaxX3xX46xX6xXexX6xXb1xXexX54xXbxX10xX9xXaxXe1xXdxX46xX10xX4bxX34xX17xXbxX24xXaxX3xX46xX6xXexX6xXb1xX10xX19xX4xX4bxX46xX10xX9xXax14310xX19xX17cxXbx13f96xX4dxX46x16518xX135xX34xX4bxX4bx150f6x1522axX1xX144xX17cxX142xfa1dxX189x102f9x11220xXfcxX10xff61xX7xX6bxX142xX139xX46xX17cxX2x136e4xX46xX17xX4fxX19xX4fxX46xX10xX1xX189xX142xX19x12104xX43xXf3xX142x149a0x17e5fxX1acxX4xX1a8xX190xfd7bxX19xX54xX189xX1acxX189xX183xX191xX191xX34xX1xXf3x172c2xX180xXf3xX4axXfcx17a88xX1c3xXexX194x13858xX24xX1a8x16355xXfcxXa0xXbxX4fxX1dxX1b2x145d3xX142xXe1xX4axX17xX135xX2xX1c7xX1b2xXd4x10f33xX4axXf3xX4x15adaxX194xX1c7xXexX17xX109xX1bexX54xX18exX1dfxX183x10b30x1357exX18exX10xX1dfx1293bxX1eaxX1efxX7x1664exX10xX4bxXdxXe1xX1dxXcxX135xXfcxX188xX183xXaxX3xX46xX6xXexX6xXb1xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX4bxX46xX54xX3xXbxX191xX10xX19xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xXafxXexXb1xX6xX5xXdxX4dxX19xXb7xX3xX4xX10xX19xXexX10xX4axXbfxXaxX12xX0xXdxX17xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX46xXexX1xX1dxX17xX6bxX3xX46xX1xXdxX46xX10xX3xXdxX191xX10xX19xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXf3xXdxX46xXexX1xXb7xX3xX4fxXfcxX135xXbxXafxXbfxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexXb7xX3xX24xX2xX109xXbxXafxXbfxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX34xX34xXdxX90xX6bxX6xX4bxX1xX6xXexXdxX19xX1xX90xXe1xX19xX34xX19xX10xXf3xX7xX34xXfcxX135xXfcxX109xX34xX2xX135xX4fxX46xX109xX2xX2xX135xX4fxX24xX2xXexX2xX135xX139xX5xX144xXb1xX139xX4fxX46xX109xX2xX135xX24xX4fxX135xX2xXexX142xX135xXfcxX144xX5xX109xXb1xX6bxX4bxX90xXd4xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXexX1xX1dxX6xX3xX24xX3xX5xX27xX19xX3xX5xXdxX2cxX19xX3xXexXdxX31xXbxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX4bxX1dxX4axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4bxX3xX1efxX19xX1acxXafxXbxX4axX10xX7xX7xX90xX19xX10xXexX0xX34xXbxX12