Thủ môn cứu thua 4 lần liên tiếp
Trong 6 giây thủ môn đã chặn đứng bốn tình huống ghi bàn của đối phương.
116fx17c6x3e08x414dx17d1x337fx460bx34fbx129cxX7x6f52x9a0fx7f9cx2a00x52c4x9f8fxX5x63bbxXax1686xXcxX1x89dcxX3x55e5x4604x4b41xX3xX4xa3edx4395xX3xXexX1xX1dxX6xX3x63c5xX3xX5x955bxX19xX3xX5xXdx88abxX19xX3xXexXdx5ce2xXbxX0x9a74xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx58d3xX10xX6x59edxXaxX12xXcx68b2x9e6axX19x5383xX3x2d17xX3xX4dxXdx1f64x7c83xX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3x27d5x1ee5xX3xX4xX1x9b56xX19xX3xX5exX1cxX19xX4dxX3x6d28x1bc4xX19xX3xXex3110xX19xX1xX3xX1xX1dxX6cxX19xX4dxX3xX4dxX1xXdxX3xX6bx6167xX19xX3xX4xX15xX6xX3xX5exX6cxXdxX3xXbxX1x32b1x5a7exX19xX4dx4c5bxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5ee6xX4bxX46xX54xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10x3840xXexa108xX6xX5xXdxX4dxX19x8f32xX3xX4xX10xX19xXexX10xX4ax98b9xXaxX12xX0xXdxX17xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX4xX10xXb1xX4bxX6bx5327xX10xX4xXexX3xX46xX4dxX17xX10xX46xXdxX6xX3x34e7xXdxX46xX10xX4bxX3xX17xXbxX24xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXax84c2xXdxX46xXexX1xXb7xX3xX4fxX2x740exXbxXafxXbfxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexXb7xX3x8532xX24xX24xXbxXafxXbfxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX34xX6xXbxXbxX7xX34xX4bxXbxX10xX19xX34xX17xX10xX46xXdxX6xX34xXexX1xX1dxX17xX6bx7b88xXbxX9xX19xX10xXf3xX7xX34xXfcx8661xXfcxX109xX34xa071xX4fxX46xX109xX2xX135xX24xX24xX24x1f95xXex33f0xXfcxX144xXfcxX5xX142xXb1xX6bxX4bxX19xX4dxXb1xX46xX6xX2xX90xXd4xXbxX4dxXaxX3xX46xX6xXexX6xXb1xXexX54xXbxX10xX9xXaxXe1xXdxX46xX10xX4bxX34xX17xXbxX24xXaxX3xX46xX6xXexX6xXb1xX10xX19xX4xX4bxX46xX10xX9xXax42f5xX19xX17cxXbx2af4xX4dxX46x61d2xX135xX34xX4bxX4bx4b85x1ac2xX1xX144xX17cxX142x3f18xX189x916dx85cexXfcxX10x6db2xX7xX6bxX142xX139xX46xX17cxX2x1ac0xX46xX17xX4fxX19xX4fxX46xX10xX1xX189xX142xX19x2937xX43xXf3xX142x21bbx9c14xX1acxX4xX1a8xX190x8480xX19xX54xX189xX1acxX189xX183xX191xX191xX34xX1xXf3x3e72xX180xXf3xX4axXfcx2ef1xX1c3xXexX194x9426xX24xX1a8x3d24xXfcxXa0xXbxX4fxX1dxX1b2x379cxX142xXe1xX4axX17xX135xX2xX1c7xX1b2xXd4x54aexX4axXf3xX4x5c67xX194xX1c7xXexX17xX109xX1bexX54xX18exX1dfxX183x41d4x9091xX18exX10xX1dfx941cxX1eaxX1efxX7x8aefxX10xX4bxXdxXe1xX1dxXcxX135xXfcxX188xX183xXaxX3xX46xX6xXexX6xXb1xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX4bxX46xX54xX3xXbxX191xX10xX19xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xXafxXexXb1xX6xX5xXdxX4dxX19xXb7xX3xX4xX10xX19xXexX10xX4axXbfxXaxX12xX0xXdxX17xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX46xXexX1xX1dxX17xX6bxX3xX46xX1xXdxX46xX10xX3xXdxX191xX10xX19xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXf3xXdxX46xXexX1xXb7xX3xX4fxXfcxX135xXbxXafxXbfxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexXb7xX3xX24xX2xX109xXbxXafxXbfxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX34xX34xXdxX90xX6bxX6xX4bxX1xX6xXexXdxX19xX1xX90xXe1xX19xX34xX19xX10xXf3xX7xX34xXfcxX135xXfcxX109xX34xX2xX135xX4fxX46xX109xX2xX2xX135xX4fxX24xX2xXexX2xX135xX139xX5xX144xXb1xX139xX4fxX46xX109xX2xX135xX24xX4fxX135xX2xXexX142xX135xXfcxX144xX5xX109xXb1xX6bxX4bxX90xXd4xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxX3xXexX1xX1dxX6xX3xX24xX3xX5xX27xX19xX3xX5xXdxX2cxX19xX3xXexXdxX31xXbxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX4bxX1dxX4axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4bxX3xX1efxX19xX1acxXafxXbxX4axX10xX7xX7xX90xX19xX10xXexX0xX34xXbxX12