Ông bố “no đòn” khi dạy con gái quyền Anh
Chỉ khi có sự can thiệp của người mẹ thì cô bé mới chịu dừng lại.
5affx607excfe7x8906xe3d2xefb6x6ac4x6244x9527xX7xe7d3xf1f4x73dbx9db8x7821xef6dxX5xd556xXaxd9c6x6169xc314xd867xX3x6b30x63e7xX3xd483xX14xc88cxX3xbaf8x85bexX14x6772xX3xdc89xX1xXdxX3x7e90xd626xce4fxX3xX4xX1cxX14xX3xX15x9900xXdxX3xedabx8d90xX29x806exX14xX3xdcd9xX14xX1xX0xe634xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe0cfxX10xX6xX27xXaxX12x670dxX1xc71exX3xX23xX1xXdxX3xX4xd6bcxX3xX7xa4cbxX3xX4xX6xX14xX3xXexX1xXdxa022xXbxX3xX4xaeb8xX6xX3xX14xX15xa2a3x7457xXdxX3x8369xc3f5xX3xXexX1xa0eaxX3xX4x6310xX3xX17xe982xX3xX74xcd79xXdxX3xX4xX1x63bexX34xX3xX27xc453xX14xX15xX3xX5xX28xXdxc043xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5f36xX1cxX27xX29xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xc7aexXexd392xX6xX5xXdxX15xX14xd30fxX3xX4xX10xX14xXexX10x8f6dxd391xXaxX12xX0xXdxX74xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX74xX4xX10xXb3xX1cxX17xd469xX10xX4xXexX3xX27xX15xX74xX10xX27xXdxX6xX3xbfbfxXdxX27xX10xX1cxX3xX74xXbxb05bxXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxfe90xXdxX27xXexX1xXb9xX3x9098xX2x8705xXbxXb1xXc1xX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexXb9xX3xfb20xXebxXebxXbxXb1xXc1xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX3dxX6xXbxXbxX7xX3dxX1cxXbxX10xX14xX3dxX74xX10xX27xXdxX6xX3dxXexX1xX34xX74xX17x9acaxXbxX9xX14xX10xXf5xX7xX3dxXfex79d4xX2xX10bxX3dxX2xX10bxc542xX27xX137xX137xXfcxX10bxXebxXfexXebxXexX10bxXfexX13dxXfexX5xX2xX137xXb3xX33xX34xX29xX10xX14xXb3xX6xX14xX1xX92xXd6xXbxX15xXaxX3xX27xX6xXexX6xXb3xXexX29xXbxX10xX9xXaxXe3xXdxX27xX10xX1cxX3dxX74xXbxXebxXaxX3xX27xX6xXexX6xXb3xX10xX14xX4xX1cxX27xX10xX9xXaxX39xf0f1x735dxbb2fx83dax684cxe996xXc0xXbxX13dxXf5xX5x81eexc525xXe3xd2b8x6a55xd60dx707dxX1cxX23xXfexX13dxdd64xX5xX186xX34xX185xX13dxX6xX33xX33xXfexXdxXfcxX3dxXexX18exX34xXfexX198xXcxX14xX192xX137xX190xX17xc856x8955xe44fx819axX18exXebx64e4xX193xX6xX184xXb1xX10bx9285x70b3xX18exXexX23xX52xX18exX13dxXexX137xX182xde64xX1bcxXfcxX191xX3dxXe3xX1b1xX4cxX3dxX17xXexXd6xX15xf864xXfexXa2xXf5xXb1xX33xX39xXexX14xda15xXc0xXc0xX184xX7xX186xX7xX33xX4xXa2xX1b3xX29xX7xXe3xX1b6xX6xX1c7x9a51xX186x80a8xXb1xX187xX1xX182xX190xX182xXfexX5xX18exX33xX191xd72exXf5xXc0xX1bdxX1fcxX1ddxX39xXaxX3xX27xX6xXexX6xXb3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX1cxX27xX29xX3xXbxX52xX10xX14xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb1xXexXb3xX6xX5xXdxX15xX14xXb9xX3xX4xX10xX14xXexX10xXc0xXc1xXaxX12xX0xXdxX74xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX27xXexX1xX34xX74xX17xX3xX27xX1xXdxX27xX10xX3xXdxX52xX10xX14xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXf5xXdxX27xXexX1xXb9xX3xXfcxX2xXfexXbxXb1xXc1xX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexXb9xX3xX10bxXfcxX13dxXbxXb1xXc1xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXb9xX3dxX3dxXdxX92xX17xX6xX1cxX1xX6xXexXdxX14xX1xX92xXe3xX14xX3dxX14xX10xXf5xX7xX3dxXfexX137xX2xX10bxX3dxX2xX10bxX13dxX27xX137xX137xXfcxX10bxXebxX10bxX185xXexX184xX13dxXebxX184xX5xX137xXb3xX33xX34xX29xX10xX14xXb3xX6xX14xX1xX92xXd6xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX14xX1cxX3xX1exX1fxX14xX21xX3xX23xX1xXdxX3xX27xX28xX29xX3xX4xX1cxX14xX3xX15xX30xXdxX3xX33xX34xX29xX36xX14xX3xX39xX14xX1xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX1cxX34xXc0xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1cxX3xX1b2xX14xX10xXb1xXbxXc0xX10xX7xX7xX0xX3dxXbxX12