Thủ môn phản lưới nhà ở góc gần như 0 độ
Ở góc sút mà các tiền đạo hàng đầu còn khó ghi bàn thì anh chàng thủ môn lại làm được.
8151x9876xd7d4xe34fxe4e2x8bc9x8f20x9555xaacexX7xb2f6xb92bxfd34xf21fx95a0xe6afxX5xe907xXaxafb2xXcxX1xf179xX3xc52fxeb6exf13exX3xXbxX1x943exX19xX3xX5xa1bdxbfd4xXdxX3xX19xX1xc2adxX3x8168xX3x93dax101f5xX4xX3xX2bxd9daxX19xX3xX19xX1xX21xX3x84b2xX3xe922xfb46xX0xd794xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb7b6xX10xX6xd7dexXaxX12x9f54xX3xX2bxX2cxX4xX3xX7xe457xXexX3xX17xX27xX3xX4xa7caxX4xX3xXexXdx8279xX19xX3xX39xb0f9x1056bxX3xX1xX27xX19xX2bxX3xX39xX30xca6fxX3xX4xf78fxX19xX3xd2d0xX1xX2cxX3xX2bxX1xXdxX3xaa05xX27xX19xX3xXexX1x8781xX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX27xX19xX2bxX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX5xX68xXdxX3xX5xX27xX17xX3xX39xX21xc108xX4x877axX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxec7axX10xX19xXexX10xbf8dxXaxX12xX0xXdxX17xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX4xX10xb34cxX69xX80xf7caxX10xX4xXexX3xX4exX2bxX17xX10xX4exXdxX6xX3xa365xXdxX4exX10xX69xX3xX17xXbxe853xXaxX3xX7xXexc882xX5xX10xX9xXaxb326xXdxX4exXexX1xcd42xX3xeae1xX2xde5dxXbxffa6xaa78xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexXf4xX3xe894xXe5xXe5xXbxXfaxXfbxXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3cxX6xXbxXbxX7xX3cxX69xXbxX10xX19xX3cxX17xX10xX4exXdxX6xX3cxXexX1xX72xX17xX80xb267xXbxX9xX19xX10xXefxX7xX3cxXf8xX37xX2xXf6xX3cxX2xX37xXf6xX4exXf6xX37xf422xX105x8dbdxX13dxXf6xXexXf6xXf6xX13dxXf6xX5xeeb8xXcdxXexX1xX72xXcdxX17xX69xX19xXcdxXbxX1xX6xX19xXcdxX5xX72xX69xXdxXcdxX19xX1xXa6xXd0xXbxX2bxXaxX3xX4exX6xXexX6xXcdxXexXeaxXbxX10xX9xXaxXddxXdxX4exX10xX69xX3cxX17xXbxXe5xXaxX3xX4exX6xXexX6xXcdxX10xX19xX4xX69xX4exX10xX9xXaxX19xab14xcbecxa4a9xccd3xaf41x9d4axXf8xb593xX187xX186xXb6xc9c0xb6aaxX37xX18bxXf8xX18dxX3cxX18axX2bxb5b4xX2bxX18dxe20cxX7xX19dxdcc1xXd0xXbbxc74dxX72xX187xa7ecxXefxX187xX186xdf60xX187x9bc8xX37xX5x9094xXb6xX17xX19axXeaxX13dxba71xX1a3x9395xb6f5xX10xda76xX4exX5xX19xX1baxX18bxXf8xX18dxX7xX18bxXf8xX18dxX2bxX69xX1a3xaeedxX7xX13dxX1a3xX188xXb6xdff0xX1xX1c9xd73fxX18bxXf8xX18dxX105xX17xX4xX7xXefxX69xX2bxX3cxX4bxX1aaxX191xX6xX13dxX2xX191xdbf3xX18axX4xXf6xX1d2xX1b5xX78xX4bxX18dxXd0xX18bxXf8xX18dxX1baxXdxX1e5xXbxX69xX146xX1a6xX191xX192xX1baxX1acx9297xX1a6xX69xX1afxX1aaxXf8xXcxXbbxX37xX4bxf71bxXbxX186xX13bxXcxX187xX1b7xX1fdxX1cfxX186xX7xXcxX80xX186xX191xX5xX19dxX146xXexX191xX2bxX19xX72xX69xX1b5xX1acxX1c9xX13bxX1fdxXb6xX19dxX1e5xX18bxX105xX1a0xX18bxX105xX1a0xXaxX3xX4exX6xXexX6xXcdxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX10xX19xXexX10xXbbxXaxX12xX0xXdxX17xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exXexX1xX72xX17xX80xX3xX4exX1xXdxX4exX10xX3xXdxXb6xX10xX19xXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxXefxXdxX4exXexX1xXf4xX3xXe5xX13dxX37xXbxXfaxXfbxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexXf4xX3xX105xX37xX37xXbxXfaxXfbxXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf4xX3cxX3cxXdxXa6xX80xX6xX69xX1xX6xXexXdxX19xX1xXa6xXddxX19xX3cxX19xX10xXefxX7xX3cxXf8xX37xX2xXf6xX3cxX2xX37xXf6xX4exXf6xX37xX13bxX105xXf6xX2xXf6xXexX13bxXf8xX37xX13dxXf6xX5xX37xXa6xXd0xXbxX2bxX128xXbbxX9xXf8xX13dxX13dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX19xX3xX5xX21xX22xXdxX3xX19xX1xX27xX3xX29xX3xX2bxX2cxX4xX3xX2bxX30xX19xX3xX19xX1xX21xX3xX37xX3xX39xX3axXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b5xX69xX72xXbbxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX69xX3xX188xX207xX1a6xX0xX3cxXbxX12